Nieuw! KNSTMPPN is een toegankelijk, uitdagend en sociaal kunstkaartspel voor leerlingen van alle niveaus en leerjaren uit Voortgezet Onderwijs en de bovenbouw van het Primair Onderwijs.

Educatie


Je wilt graag iets doen met kunst in Rotterdam, maar je weet niet zo goed hoe? CBK Rotterdam helpt graag! CBK Rotterdam biedt educatie op verschillende niveaus. Voor aanvullende informatie en vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Educatie, via educatie@cbkrotterdam.nl.

Door kunst komen mensen in aanraking met nieuwe en uiteenlopende ideeën, met andere manieren van kijken en leven. Niet alleen met die van een kunstenaar, maar ook met die van jezelf en je omgeving. Door samen naar kunst te kijken en er vrijuit over te praten geeft kunst een kijkje in de belevingswereld van de ander én biedt meer inzicht in je eigen verbeeldingswereld.

CBK Rotterdam werkt met Rotterdamse kunst en kunstenaars om kinderen, jongeren, studenten en volwassenen mee te nemen in de wereld van de verbeelding. Voor het onderwijs bieden we programma’s waarbij leerlingen de ruimte krijgen hun mening om te zetten in woorden en beelden, bijvoorbeeld door over een kunstwerk te filosoferen of zelf aan de slag te gaan. In deze programma’s wordt altijd de collectie kunstwerken in de openbare ruimte of een tentoonstelling in TENT als uitgangspunt gebruikt. Meer informatie over de educatieprogramma’s van TENT is hier te vinden.

Nieuw! KNSTMPPN
KNSTMPPN is een uitdagend, toegankelijk en sociaal kunstkaartspel voor leerlingen van alle niveaus van het Voortgezet Onderwijs, waarbij geldt: hoe beter je kijkt, associeert en beargumenteert, hoe groter je winkansen. KNSTMPPN ontwikkelde exclusief voor CBK Rotterdam een editie waarbij kunstwerken in de openbare ruimte van Rotterdam centraal staan. Na het spelen van dit spel kijken leerlingen gegarandeerd met andere ogen naar de royaal vertegenwoordigde kunst in Rotterdam. Voor meer informatie over het KNSTMPPN-pakket (inclusief rondleidingen, begeleid spelen en het kaartspel): educatie@cbkrotterdam.nl.