logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Vacatures

Lid voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit een mix van leden met een artistiek/inhoudelijke of zakelijke achtergrond en vergadert 4 à 5 per jaar. De leden worden op voordracht van het college van B en W door de gemeenteraad benoemd. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming van vier jaar. CBK Rotterdam streeft ernaar in de samenstelling van zijn bestuur de diversiteit van Rotterdam tot uitdrukking te brengen.

Algemeen profiel van de leden van de Raad van Toezicht

  • Engagement met de missie en de strategie van CBK Rotterdam
  • Beschikken over een voor CBK Rotterdam relevant Rotterdams netwerk (politiek, bedrijfsleven, cultuur, wetenschap, stedelijke ontwikkeling)
  • Het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien
  • Kennis van de belangrijkste bedrijfs- en beleidsprocessen en van producten en diensten
  • Ervaring op het snijvlak van kunst, de stad Rotterdam, politiek en/of bedrijfsleven
  • Gezag op in ieder geval een van de terreinen waarop CBK Rotterdam actief is
  • Het met tact en overwicht kunnen beoordelen van bestuurlijk handelen en daaruit de consequenties kunnen trekken
  • Bij voorkeur wonend/werkend in Rotterdam

Interesse
Uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae kunt u uiterlijk op 31 januari 2019 sturen naar vacature@cbkrotterdam.nl, ter attentie van Ellen Bouwmeester.
Informatie over de Raad van Toezicht en over de huidige samenstelling van het bestuur alsmede CBK Rotterdam in het algemeen kunt u vinden op www.cbkrotterdam.nl.
Overige informatie kan worden ingewonnen bij Renske van Rees, hoofd secretariaat van de Raad van Toezicht via r.vanrees@cbkrotterdam.nl.

CBK Rotterdam onderschrijft Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office