logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Over CBK R’DAM

CBK Rotterdam is het centrale adres voor kunst, kunstenaars en publiek in de stad. Met tentoonstellingen, lokale en internationale kunst in de publieke ruimte, projecten, opdrachten, bijdragen en investeringsregelingen brengen we de beeldende kunst, de stad, kunstenaars en publiek met elkaar in contact. Dat doen we met onze programma’s TENT, Sculpture International Rotterdam, BKOR en Art Office met de bedoeling om gezamenlijk het artistieke klimaat en de vitale rol van kunstenaars en beeldende kunst voor en in Rotterdam te stimuleren.

Het verhaal

Met meer dan duizend kunstwerken en monumenten in de buitenruimte, zo’n tweeduizend beeldend kunstenaars en talloze musea, galerieën en tentoonstellingsruimten, is Rotterdam een stad van lokale, nationale en internationale beeldende kunst. Een stad waar beeldend kunstenaars tot hun recht komen en een stad die tot zijn recht komt mede dankzij het verhaal dat de kunstenaars vertellen. CBK Rotterdam stelt zich ten doel dit verhaal op te tekenen en te delen met een zo breed mogelijk publiek.

Centraal

Als centraal adres voor beeldende kunst, kunstenaars en publiek ontwikkelt CBK Rotterdam activiteiten om beeldende kunst in de stad te beheren, ontwikkelen en presenteren: tentoonstellingen, lokale en internationale kunst in de publieke ruimte, kunstprojecten, opdrachten, bijdragen, investeringsregelingen en informatievoorziening. Met als uiteindelijk doel het kunstklimaat van de stad te stimuleren en om stad, kunst, kunstenaars en publiek met elkaar in contact te brengen.

De programma’s

De programma’s die in het leven zijn geroepen – TENT, Sculpture International Rotterdam, BKOR en Art Office – werken elk vanuit een andere invalshoek aan de doelstellingen van CBK Rotterdam en vullen elkaar perfect aan. De activiteiten die de programma’s organiseren zijn daardoor voor een breed publiek: in Rotterdam werkende beeldend kunstenaars, de inwoners en bezoekers van de stad, studenten aan de Willem de Kooning Academie, curatoren en organisatoren van grote en kleine instellingen, beginnende en gevorderde kunstliefhebbers.

Art Office

Dit ‘kunstkantoor’ van CBK Rotterdam helpt Rotterdamse beeldend kunstenaars zich optimaal te ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad en online te vergroten. Meer dan 1400 kunstenaars zijn ingeschreven bij Art Office. Art Office draagt bij aan de professionalisering van (startende) beeldend kunstenaars met financieringsregelingen, leningen, artist-in-residence mogelijkheden, kleinschalige opdrachten en informatievoorziening. Na inschrijving kan de kunstenaar een persoonlijke online pagina aanmaken en daarop eigen werk presenteren.
Meer informatie: www.rotterdamsekunstenaars.nl

BKOR (Beeldende Kunst & Openbare Ruimte)

Er is geen stad in Nederland met zo veel beeldende kunst in de openbare ruimte als Rotterdam. BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR zorgt voor het beheer en onderhoud van deze collectie en archiveert uitgebreide informatie over de beelden. Met SIR organiseert BKOR een aantal activiteiten om de beelden onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
Meer informatie: www.bkor.nl

Sculpture International Rotterdam (SIR)

Sculpture International Rotterdam houdt zich bezig met het beheer en de vernieuwing van een unieke internationale beeldencollectie van meer dan 50 publieke kunstwerken op de zogeheten hoofdlijnen van de stad. Daarnaast stelt SIR jaarlijks een uitgebreid activiteitenprogramma samen met performances, films, tijdelijke sculpturen en onderzoek op het gebied van kunst in de publieke ruimte van Rotterdam. Met BKOR organiseert SIR een aantal activiteiten om de beelden onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
Meer informatie: www.sculptureinternationalrotterdam.nl

TENT

De actualiteit van de kunst vanuit Rotterdams perspectief staat centraal bij TENT aan de Witte de Withstraat waar opvallende ontwikkelingen en vernieuwende kunstenaars in de context van Rotterdam worden gesignaleerd. De tentoonstellingen, openingen en evenementen worden bezocht door een grote groep bezoekers. TENT is een dynamisch podium met landelijke bekendheid en heeft een verbindende rol in de Rotterdamse kunstsector. TENT stelt zich als doel hedendaagse kunst in een breder maatschappelijk en mondiaal perspectief te plaatsen.
Meer informatie: www.tentrotterdam.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

CBK Rotterdam onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en de Code Cultural Governace

Z-Files

Z-Files, Kunst en de Stad
BKOR en SIR werken intensief samen om de publieke ruimte Rotterdam te versterken en te vernieuwen. Zo organiseren zij regelmatig Z-Files, over kunst en de stad waarin kunst, openbare ruimte en de stad aan bod komen door middel van lezingen, presentaties en excursies. Doel van het programma is het onder de aandacht brengen van de bijzondere collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Rotterdam en het belichten van actuele ontwikkelingen in de stad.

Z-Files krant
BKOR en SIR geven samen een Z-Files krant uit. De eerste editie van de Z-Files krant verscheen in september 2014. Uit de introductie van CBK Rotterdam directeur Ove Lucas:
“BKOR en SIR doen er alles aan om Kunst en de Stad voortdurend opnieuw uit te vinden. De stad beweegt, de kunst beweegt mee. Deze twee programma’s van CBK Rotterdam, met ieder een geheel eigen karakter, maken het mogelijk de stad op hoog niveau te verrijken en de activiteiten van kunst in de publieke ruimte te verdiepen. Z-files, Kunst en de Stad staat met de dynamische Z (van Zadkine) in het logo voor een programma van reflecties op de activiteiten van BKOR en SIR. Deze krant is daar een voorbeeld van.”

Geschiedenis

In 1982 werd de stichting CBK Rotterdam opgericht. CBK Rotterdam stelde zich ten doel om de beeldende kunst op de kaart te zetten en de kunstenaar te ondersteunen in zijn beroepspraktijk. Met name door de uitvoering van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) en de Percentageregeling. Ook de Artotheek, die in de jaren zeventig al was opgericht, kwam bij CBK Rotterdam terecht.

Toen de BKR in 1987 ophield, werd deze vervangen door individuele kunstenaarssubsidies, een tentoonstellingsruimte en werd er een openbaar kunstbeleid verder ontwikkeld (BKOR).

De uitvoering van CBK Rotterdam veranderde, maar de centrale taak bleef het stimuleren van beeldende kunst en het ondersteunen van kunstenaars. Onder andere door de start van een Rotterdams tentoonstellingsplatform aan de Nieuwe Binnenweg en later Villa Alckmaer. Vanaf 1999 werd dit TENT. TENT nam zijn intrek aan de Witte de Withstraat 50 en ontwikkelde zich tot dé presentatieplek voor Rotterdamse hedendaagse kunst. Op 1 januari 2006 werd CBK Rotterdam – voorheen een gemeentelijke tak van dienst – verzelfstandigd als stichting met een Raad van Toezicht. In 2013 verhuisde CBK Rotterdam van de Nieuwe Binnenweg naar de Eendrachtsstraat, en trok ook Sculpture International Rotterdam in hetzelfde pand.

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office