CBK Rotterdam werkt aan een levendig kunstklimaat in Rotterdam


CBK Rotterdam werkt aan beeldende kunst én de stad. We zijn ervan overtuigd dat beeldende kunst van de stad een betere plek maakt. Daarom doen we er alles aan om van Rotterdam een levendige kunststad te maken.

Dat doen we samen met makers, partners en bewoners van de stad. We staan we midden in de stad en voelen ons betrokken bij wat er leeft in de stad. We stimuleren kunstenaars op vele manieren bij het maken van nieuw werk en het ontwikkelen van een nieuwe taal en gezamenlijke initiatieven. Samen met de kunstenaars,  bewoners en bezoekers van de stad én onze partners geven we vorm aan een gedroomde stad.

Vanuit de motivatie, beleving en betrokkenheid van bewoners, kunstenaars en andere betrokkenen werken we aan een stad waarin we met elkaar willen leven. Een stad waarin verbeelding en veelzijdigheid een onontkoombare plek hebben. En al doende stellen we onze kernkwaliteiten, interactie en betrokkenheid, centraal.

Kunst bestaat bij de gratie van een vrije uitwisseling van ideeën – soms verdiepend, soms verrijkend, soms schurend. Kunst biedt eigentijdse inzichten en perspectieven, waarmee mensen elkaar kunnen vinden of verschillende posities beter kunnen begrijpen. In Rotterdam speelt beeldende kunst sinds de eerste dag van de Wederopbouw een belangrijke rol. CBK Rotterdam zet zich daarvoor in: van Hoek van Holland tot Nesselande, van Rotterdam Centrum tot IJsselmonde met het doel een klimaat te scheppen en te onderhouden waarin de kunst in Rotterdam zich kan blijven ontwikkelen en relevant is en blijft voor iedereen.

We werken aan een levendig kunstklimaat in Rotterdam door middel van vier programma’s

BKOR / Sculpture International Rotterdam

Deze twee programma’s dragen zorg voor de stadscollectie in de openbare ruimte. We steunen Rotterdammers bij hun vraag om belangrijke geschiedenissen en personen in de vorm van een kunstwerk terug te zien in hun stad. En we geven kunstenaars de mogelijkheid de gemeenschappelijke ruimte in de stad mee vorm te geven.

Art Office

Met Art Office bieden we kunstenaars de ruimte om hun praktijk te ontwikkelen en om samen met anderen activiteiten te initiëren. Zo kunnen kunstenaars vanuit hun perspectief bijdragen aan de culturele en sociale dynamiek in de stad.

TENT Rotterdam

Met ons tentoonstellingsplatform TENT bieden we een levendig podium en productiehuis voor de kunstenaars. Ook uitingsvormen en onderwerpen die de grootstedelijke cultuur van Rotterdam voortbrengt krijgen er een plaats.

CBK Rotterdam onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusivieit en de Code Cultural Governace

Geschiedenis

In 1982 werd de stichting CBK Rotterdam opgericht. CBK Rotterdam stelde zich ten doel om de beeldende kunst op de kaart te zetten en de kunstenaar te ondersteunen in zijn beroepspraktijk. Met name door de uitvoering van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) en de Percentageregeling. Ook de Artotheek, die in de jaren zeventig al was opgericht, kwam bij CBK Rotterdam terecht.

Toen de BKR in 1987 ophield, werd deze vervangen door individuele kunstenaarssubsidies, een tentoonstellingsruimte en werd er een openbaar kunstbeleid verder ontwikkeld (BKOR).

De uitvoering van CBK Rotterdam veranderde, maar de centrale taak bleef het stimuleren van beeldende kunst en het ondersteunen van kunstenaars. Onder andere door de start van een Rotterdams tentoonstellingsplatform aan de Nieuwe Binnenweg en later Villa Alckmaer. Vanaf 1999 werd dit TENT. TENT nam zijn intrek aan de Witte de Withstraat 50 en ontwikkelde zich tot dé presentatieplek voor Rotterdamse hedendaagse kunst. Op 1 januari 2006 werd CBK Rotterdam – voorheen een gemeentelijke tak van dienst – verzelfstandigd als stichting met een Raad van Toezicht. In 2013 verhuisde CBK Rotterdam van de Nieuwe Binnenweg naar de Eendrachtsstraat, en trok ook Sculpture International Rotterdam in hetzelfde pand.