logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
CBK Rotterdam werkt aan een levendig kunstklimaat in Rotterdam. Dat doen we samen met makers, partners en bewoners van de stad. Daarmee staan we middenin de stad en zijn we betrokken bij wat er leeft in de stad. We stellen kunstenaars in staat nieuw werk en een nieuwe taal te ontwikkelen en gezamenlijke initiatieven te ontplooien. Zo geven we gezamenlijk mede vorm aan de gedroomde stad.
De Wolken van Gust Romijn nog ingepakt

CBK Rotterdam werkt aan een levendig kunstklimaat in Rotterdam

CBK Rotterdam werkt aan een levendig kunstklimaat in Rotterdam. Dat doen we samen met makers, partners en bewoners van de stad. Daarmee staan we middenin de stad en zijn we betrokken bij wat er leeft in de stad. We stellen kunstenaars in staat nieuw werk en een nieuwe taal te ontwikkelen en gezamenlijke initiatieven te ontplooien. Zo geven we gezamenlijk mede vorm aan de gedroomde stad.

We zijn partner van bewoners en andere betrokkenen, om vanuit hun motivatie, beleving en betrokkenheid samen met kunstenaars te werken aan een stad waarin wij met elkaar willen leven. Een stad waarin verbeelding en veelzijdigheid een onontkoombare plek hebben. Dat doen wij door onze kernkwaliteiten, interactie en betrokkenheid, centraal te stellen in ons handelen.

Kunst bestaat bij de gratie van een vrije uitwisseling van ideeën – soms verdiepend, soms verrijkend, soms schurend. In alle gevallen wil kunst eigentijdse inzichten en perspectieven bieden, waarmee mensen elkaar kunnen vinden of verschillende posities beter kunnen begrijpen.

In Rotterdam speelt beeldende kunst sinds de eerste dag van de wederopbouw een belangrijke rol. CBK Rotterdam zet zich in voor de stad door makers, culturele partners, maatschappelijke stakeholders, bewoners en publiek met elkaar te verbinden. Dat doen we van Hoek van Holland tot Nesselande, van Rotterdam Centrum tot IJsselmonde met het doel een klimaat te scheppen en te onderhouden waarin de kunst in Rotterdam zich kan blijven ontwikkelen en relevant is voor iedereen.

We werken aan een levendig kunstklimaat in Rotterdam door middel van drie programma’s 

BKOR / Sculpture International Rotterdam

Deze programma’s dragen zorg voor de stadscollectie in de openbare ruimte. We steunen Rotterdammers bij hun vraag om belangrijke geschiedenissen en personen in de vorm van een kunstwerk terug te zien in hun stad. En we geven kunstenaars de mogelijkheid de gemeenschappelijke ruimte in de stad mee vorm te geven.

Art Office

Met Art Office bieden we kunstenaars de ruimte om hun praktijk te ontwikkelen en om samen met anderen activiteiten te initiëren. Zo kunnen kunstenaars vanuit hun perspectief bijdragen aan de culturele en sociale dynamiek in de stad.

TENT Rotterdam

Met ons tentoonstellingsplatform TENT bieden we een levendig podium en productiehuis voor de kunstenaars. Ook uitingsvormen en onderwerpen die de grootstedelijke cultuur van Rotterdam voortbrengt krijgen er een plaats.

CBK Rotterdam onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusivieit en de Code Cultural Governace

Geschiedenis

In 1982 werd de stichting CBK Rotterdam opgericht. CBK Rotterdam stelde zich ten doel om de beeldende kunst op de kaart te zetten en de kunstenaar te ondersteunen in zijn beroepspraktijk. Met name door de uitvoering van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) en de Percentageregeling. Ook de Artotheek, die in de jaren zeventig al was opgericht, kwam bij CBK Rotterdam terecht.

Toen de BKR in 1987 ophield, werd deze vervangen door individuele kunstenaarssubsidies, een tentoonstellingsruimte en werd er een openbaar kunstbeleid verder ontwikkeld (BKOR).

De uitvoering van CBK Rotterdam veranderde, maar de centrale taak bleef het stimuleren van beeldende kunst en het ondersteunen van kunstenaars. Onder andere door de start van een Rotterdams tentoonstellingsplatform aan de Nieuwe Binnenweg en later Villa Alckmaer. Vanaf 1999 werd dit TENT. TENT nam zijn intrek aan de Witte de Withstraat 50 en ontwikkelde zich tot dé presentatieplek voor Rotterdamse hedendaagse kunst. Op 1 januari 2006 werd CBK Rotterdam – voorheen een gemeentelijke tak van dienst – verzelfstandigd als stichting met een Raad van Toezicht. In 2013 verhuisde CBK Rotterdam van de Nieuwe Binnenweg naar de Eendrachtsstraat, en trok ook Sculpture International Rotterdam in hetzelfde pand.

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office