Moments Contained van Thomas J Price op het Stationsplein, foto Aad Hoogendoorn (uitsnede).

Jaaroverzicht CBK R’dam 2023


Het jaaroverzicht van 2023 blikt terug op al onze activiteiten en bezigheden van het afgelopen jaar. Het document is onder aan deze pagina te bekijken en/of te downloaden. 

Een miljoen bezoekers!

Dit jaaroverzicht begint met een baldadige uitspraak. Wanneer CBK Rotterdam de bezoekcijfers van 2023 in het jaar 2017 had kunnen laten zien, waren we nu onderdeel geweest van de Rotterdamse Culturele Basis (RCB), de acht grootste kunstinstellingen in de stad. Immers, de eisen die werden gesteld, waren: een langdurige subsidierelatie met de gemeente Rotterdam boven een miljoen euro en mini­maal 100.000 bezoekers per jaar. In ieder geval vanwege dat laatste vielen wij toen buiten de boot. Maar zie hier, in 2023 telden wij meer dan een miljoen bezoekers! CBK Rotterdam is daarmee een van de best bezochte culturele instellingen in Rotterdam. De reden voor deze spectacu­laire ontwikkeling is dat wij het publieksbereik van al onze activiteiten steeds nauwkeuriger in kaart weten te brengen. Dus óók van alle kunstenaarsprojecten waaraan wij via Art Office financieel bijdragen, nationaal en internationaal ­ en dat zijn er honderden! Door nauwgezet al die bezoekcijfers te registeren, blijkt dus wat een enorm bereik de Rotter­ damse kunstenaars wereldwijd hebben.

En we werden in 2023 al zo verwend, bijvoorbeeld omdat we de Rotterdam Marketing Award in de wacht sleepten voor onze inspanningen op het gebied van kunst in de openbare ruimte (BKOR) en met name de internationale beeldencollectie (Sculpture International Rotterdam). Volgens Rotterdam Partners blijkt dat veel internationale bezoekers van Rotterdam vooral enthousiast zijn over de geweldige collectie sculptuur in de stad. De plaatsing van het beeld Moments Contained op het Stationsplein leverde een enorme boost op voor Rotterdam als beeldenstad nummer één!

Memorabel is het afgelopen jaar ook in de geschiedenis van TENT. In 2023 werd namelijk besloten dat wij in 2024 (vijfentwintig jaar na vestiging op 9.9.99) de deur definitief achter ons sluiten en verhuizen naar een prachtige locatie aan de Coolhaven, een plek met heel veel mogelijkheden. De niet te verantwoorden oplopende kosten voor huisves­ ting aan de Witte de Withstraat noopten ons tot dit ingrij­ pende besluit. Om ons werk voor Rotterdamse kunstenaars goed te kunnen blijven doen, was het geen optie om nog meer geld in stenen te steken. Daarbij was het idee van een nieuw begin heel aantrekkelijk. Immers, de kunst­ wereld is sinds 1999 ingrijpend veranderd, in ieder geval de behoefte aan specifieke ruimtes. Niet alles speelt zich meer af in de zogenaamde white cube en door deze stap te zetten kan TENT flexibel en divers blijven programmeren. Het programma aan de Witte de Withstraat loopt nog door tot eind april 2024, maar daarna gaat alle energie richting de Coolhaven, waar wij naar verwachting vanaf najaar 2024 gaan programmeren.

CBK in Rotterdam
Kunst is het kloppende hart van een open samenleving. Kunst bestaat bij de gratie van een vrije uitwisseling van ideeën – soms verdiepend, soms verrijkend, soms schurend. In alle gevallen wil kunst eigentijdse inzichten en perspec­tieven bieden, waarmee mensen elkaar kunnen vinden of verschillende posities beter kunnen begrijpen. Rotterdam is een intense stad met een eigen dynamiek waarin beeldende kunst sinds de eerste dag van de wederopbouw een belang­rijke rol speelt. CBK Rotterdam zet zich al veertig jaar in voor de stad door makers, culturele partners, maatschap­ pelijke stakeholders, bewoners en publiek met elkaar te verbinden. Onze activiteiten reiken tot in de haarvaten van de gehele stad (van Hoek van Holland tot Nesselande, van Rotterdam Centrum tot IJsselmonde) om een klimaat te scheppen en te onderhouden waarin de kunst in Rotterdam zich kan blijven ontwikkelen en relevant is voor iedereen.

Samen met makers, culturele partners, maatschappelijke stakeholders en bewoners, werkt CBK Rotterdam aan een levendig kunstklimaat in Rotterdam. Cruciaal daarbij is dat wij midden in de stad staan, en betrokken zijn bij wat er in de stad leeft. We stellen kunstenaars en daarmee de stad in staat nieuw werk en een nieuwe taal te ontwikkelen, gezamenlijke initiatieven te ontplooien en zo mee vorm te geven aan de gedroomde stad. We opereren als partner van bewoners en andere betrokkenen, om vanuit hun motivatie, beleving en betrokkenheid samen met kunstenaars te werken aan een stad waarin wij met elkaar willen leven, een stad waarin verbeelding en veelzijdigheid een onontkoom­ bare plek hebben. Dat doen wij door onze kernkwaliteiten, interactie en betrokkenheid, centraal te stellen in ons handelen.

CBK Rotterdam realiseert haar missie via drie programma’s, die elkaar aanvullen en voeden. In elk van de programma’s staat de relatie tussen kunst en stad centraal. Met Art Office bieden we kunstenaars de ruimte om hun praktijk te ontwikkelen en om samen met anderen activiteiten te initiëren waarmee ze vanuit hun perspectief en agenda aan de culturele en sociale dynamiek in de stad bijdragen. Met BKOR/SIR dragen we zorg voor de stadscollectie in de openbare ruimte, steunen we Rotterdammers bij hun vraag om belangrijke geschiedenissen en personen in de vorm van een kunstwerk terug te zien in hun stad, en geven we kun­ stenaars de mogelijkheid de gemeenschappelijke ruimte in de stad mee vorm te geven. Met TENT bieden we een levendig podium en productiehuis voor de kunstenaars, uitingsvormen en onderwerpen die de grootstedelijke cultuur van Rotterdam voortbrengt, die we verbinden aan een nationaal en internati­ onaal publiek en aan een veelgevraagd educatieprogramma.

Wil je meer weten over CBK? Lees dan verder in ons jaaroverzicht.

Ove Lucas, directeur CBK Rotterdam

Publicatiedatum: 31/05/2024