BKOR


BKOR (Beeldende Kunst & Openbare Ruimte)
Er is geen stad in Nederland met zo veel beeldende kunst in de openbare ruimte als Rotterdam. BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR zorgt voor het beheer en onderhoud van deze collectie en archiveert uitgebreide informatie over de beelden. Met SIR organiseert BKOR een aantal activiteiten om de beelden onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Z-Files, Kunst en de Stad
BKOR en Sculpture International Rotterdam (SIR) werken intensief samen om de publieke ruimte Rotterdam te versterken en te vernieuwen. Zo organiseren zij regelmatig Z-Files, over kunst en de stad waarin kunst, openbare ruimte en de stad aan bod komen door middel van lezingen, presentaties en excursies. Doel van het programma is het onder de aandacht brengen van de bijzondere collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Rotterdam en het belichten van actuele ontwikkelingen in de stad.

Z-Files krant
BKOR en SIR geven samen een Z-Fileskrant uit. De eerste editie van de Z-Fileskrant verscheen in september 2014. Uit de introductie van CBK Rotterdam directeur Ove Lucas:
“BKOR en SIR doen er alles aan om Kunst en de Stad voortdurend opnieuw uit te vinden. De stad beweegt, de kunst beweegt mee. Deze twee programma’s van CBK Rotterdam, met ieder een geheel eigen karakter, maken het mogelijk de stad op hoog niveau te verrijken en de activiteiten van kunst in de publieke ruimte te verdiepen. Z-files, Kunst en de Stad staat met de dynamische Z (van Zadkine) in het logo voor een programma van reflecties op de activiteiten van BKOR en SIR. Deze krant is daar een voorbeeld van.”

Meer informatie: www.bkor.nl