BKOR: Kunst & Vaarwerk, Opgerolde krant, foto BKOR archief

Jaaroverzicht CBK Rotterdam 2022


Het jaaroverzicht van 2022 blikt terug op al onze activiteiten en bezigheden van het afgelopen jaar. Het document is hier te bekijken en/of te downloaden. 

Kunst: een vrije uitwisseling van ideeën – soms verdiepend, soms verrijkend, soms schurend

Wat een jaar ligt achter ons, schreef ik vorig jaar, terugblikkend op 2021. Met evenveel recht kan ik nu het volgende schrijven: Wat een raar jaar was 2022. Eerst zat de samenleving nog stevig op slot, daarna ging alles los. Aanvankelijk aarzelend, later bijna zonder reserves. De eerste maanden met altijd de gedachte: het zal toch niet weer – maar de laatste maanden met volle teugen, corona is niet meer! Het lijkt een goed moment om nu te stoppen met alles aan de pandemische periode te relateren, in dit jaarbericht ontkom ik er echter niet helemaal aan. Ik beloof, gedoseerd.

Volgens mij hebben we als CBK Rotterdam de periode met corona uiteindelijk goed doorstaan. De belangrijkste herin- neringen zijn: dat we mogelijkheden voor Rotterdamse kunstenaars hebben gecreëerd: bijvoorbeeld PPR via Art Office, meer activiteiten buiten via BKOR/SIR en online activiteiten via TENT (boekwinkel Vetgedrukt!, gesprekken en dergelijke). In 2022 zijn we vanaf het voorjaar weer vol met de blik vooruitgegaan. In bepaalde gevallen geen enkel probleem, kunstenaars stonden te trappelen om weer volop aan de slag te gaan. In andere gevallen verliep het moeizamer: het publiek kwam niet direct in groten getale naar de activiteiten, alsof men dacht dat voorzichtigheid toch het beste medicijn was. Maar gelukkig, in het laatste kwartaal leek ook die barrière geslecht. In de hoofdstukken hierna wordt ingegaan op de activiteiten van de diverse programma’s van CBK Rotterdam, maar ik wijs nadrukkelijk ook op de bijlagen waar al onze activiteiten vermeld staan.

Bij CBK Rotterdam was het vooral TENT dat getroffen werd door de noodmaatregelen. Maar binnen de gehele culturele sector waren er disciplines die het nog zwaarder hadden (en op dit moment nog steeds hebben) dan ons presentatieplatform. Het blijft natuurlijk opmerkelijk dat in Nederland de gehele cultuursector in 2021 helemaal achteraan moest aansluiten en daardoor werd ontkend in de betekenis ervan voor het welzijn van de samenleving. Ook in die zin mag Nederland uniek worden genoemd.

Inhoudelijke ontwikkeling

Kunst is het kloppende hart van een open samenleving. Kunst bestaat bij de gratie van een vrije uitwisseling van ideeën – soms verdiepend, soms verrijkend, soms schurend. In alle gevallen wil kunst eigentijdse inzichten en perspectieven bieden, waarmee mensen elkaar kunnen vinden of verschillende posities beter kunnen begrijpen. Rotterdam is een intense stad met een eigen dynamiek waarin beeldende kunst sinds de eerste dag van de wederopbouw een belangrijke rol speelt. CBK Rotterdam zet zich al veertig jaar in voor de stad door makers, culturele partners, maatschappelijke stakeholders, bewoners en publiek met elkaar te verbinden. Onze activiteiten reiken tot in de haarvaten van de gehele stad (van Hoek van Holland tot Nesselande, van Rotterdam Centrum tot IJsselmonde) om een klimaat te scheppen en te onderhouden waarin de kunst in Rotterdam zich kan blijven ontwikkelen en relevant is voor iedereen.

Samen met makers, culturele partners, maatschappelijke stakeholders en bewoners werkt CBK Rotterdam aan een levendig kunstklimaat in Rotterdam. Cruciaal daarbij is dat wij midden in de stad staan, en betrokken zijn bij wat er in de stad leeft. We stellen kunstenaars en daarmee de stad in staat nieuw werk en een nieuwe taal te ontwikkelen, gezamenlijke initiatieven te ontplooien en zo mee vorm te geven aan de gedroomde stad. We opereren als partner van bewoners en andere betrokkenen, om vanuit hun motivatie, beleving en betrokkenheid samen met kunstenaars te werken aan een stad waarin wij met elkaar willen leven, een stad waarin verbeelding en veelzijdigheid een onontkoombare plek hebben. Dat doen wij door onze kernkwaliteiten, interactie en betrokkenheid centraal te stellen in ons handelen.

CBK Rotterdam realiseert haar missie via drie programma’s die elkaar aanvullen en voeden. In elk van de programma’s staat de relatie tussen kunst en stad centraal. Met Art Office bieden we kunstenaars de ruimte om hun praktijk te ontwikkelen en om samen met anderen activiteiten te initiëren waarmee ze vanuit hun perspectief en agenda aan de culturele en sociale dynamiek in de stad bijdragen. Met BKOR/SIR dragen we zorg voor de stadscollectie in de openbare ruimte, steunen we Rotterdammers bij hun vraag om belangrijke geschiedenissen en personen in de vorm van een kunstwerk terug te zien in hun stad, en geven we kunstenaars de mogelijkheid de gemeenschappelijke ruimte in de stad mee vorm te geven. Met TENT bieden we een levendig podium en productiehuis voor de kunstenaars, uitingsvormen en onderwerpen die de grootstedelijke cultuur van Rotterdam voortbrengt, die we verbinden aan een nationaal en internationaal publiek en aan een veelgevraagd educatieprogramma.

Ove Lucas, directeur CBK Rotterdam

Publicatiedatum: 09/06/2023