Art Office: Ræv Rehearsal. Een twee uur durende participatieve dansperformance op ambient en industrial techno. Kunstenaars: TOOLS FOR ACTION i.s.m. choreograaf Floor van Leeuwen. Foto: Luca Girardini. Regeling: Activiteiten Stad

Jaaroverzicht CBK R’dam 2021


Wat een jaar ligt achter ons! 2021 begon met de noodmaatregel die al in de herfst van 2020 aanving en uiteindelijk, in ieder geval voor de culturele sector, duurde tot begin juni. Dat het zo lang zou duren, wisten we op 1 januari natuurlijk niet. Maar toen al woekerde een zekere uitzichtloosheid om zich heen als een langzaam werkend verdovingsmiddel. Meer nog dan 2020 is het afgelopen Coronajaar zwaar geweest, vooral omdat steeds meer mensen er mentaal uitgeput raakten. Maar ook was er een verschil met het eerste jaar, omdat toen voor iedereen alles nieuw was en niemand werd aangesproken op wat je ook deed, zolang het maar binnen de algemeen geldende afspraken gebeurde. Het tweede jaar was veel heftiger, de scheidslijnen werden veel scherper getrokken. Dit was zwaar voor iedereen, maar volgens mij speciaal voor diegenen die in alle redelijkheid naar beide standpunten probeerden te luisteren.

Bij CBK Rotterdam was het vooral TENT dat getroffen werd door de noodmaatregelen. Maar binnen de gehele culturele sector waren er disciplines die het nog zwaarder hadden (en op dit moment nog steeds hebben) dan ons presentatieplatform. Het blijft natuurlijk opmerkelijk dat in Nederland de gehele cultuursector in 2021 helemaal achteraan moest aansluiten en daardoor werd ontkend in de betekenis ervan voor het welzijn van de samenleving. Ook in die zin mag Nederland uniek worden genoemd.

De kracht van kunst

Kunst is het kloppende hart van een open samenleving. Kunst bestaat bij de gratie van een vrije uitwisseling van ideeën – soms verdiepend, soms verrijkend, soms schurend. In alle gevallen wil kunst eigentijdse inzichten en perspec- tieven bieden, waarmee mensen elkaar kunnen vinden of verschillende posities beter kunnen begrijpen. Rotterdam is een intense stad met een eigen dynamiek waarin beeldende kunst sinds de eerste dag van de wederopbouw een belang- rijke rol speelt.

CBK Rotterdam zet zich al veertig jaar in voor de stad door makers, culturele partners, maatschappelijke stakeholders, bewoners en publiek met elkaar te verbinden. Onze activiteiten reiken tot in de haarvaten van de gehele stad (van Hoek van Holland tot Nesselande, van Rotterdam Centrum tot IJsselmonde) om een klimaat te scheppen en te onderhouden waarin de kunst in Rotterdam zich kan blijven ontwikkelen en relevant is voor iedereen. Samen met makers, culturele partners, maatschappelijke stakeholders en bewoners, werkt CBK Rotterdam aan een levendig kunstklimaat in Rotterdam. Cruciaal daarbij is dat wij midden in de stad staan, en betrokken zijn bij wat er in de stad leeft. We stellen kunstenaars en daarmee de stad in staat nieuw werk en een nieuwe taal te ontwikkelen, gezamenlijke initiatieven te ontplooien en zo mee vorm te geven aan de gedroomde stad. We opereren als partner van bewoners en andere betrokkenen, om vanuit hun motivatie, beleving en betrokkenheid samen met kunstenaars te werken aan een stad waarin wij met elkaar willen leven, een stad waarin verbeelding en veelzijdigheid een onontkoombare plek hebben. Dat doen wij door onze kernkwaliteiten, interactie en betrokkenheid, centraal te stellen in ons handelen.

CBK Rotterdam realiseert haar missie via drie programma’s, die elkaar aanvullen en voeden. In elk van de pro- gramma’s staat de relatie tussen kunst en stad centraal. Met Art Office bieden we kunstenaars de ruimte om hun prak- tijk te ontwikkelen en om samen met anderen activiteiten te initiëren waarmee ze vanuit hun perspectief en agenda aan de culturele en sociale dynamiek in de stad bijdragen. Met BKOR/SIR dragen we zorg voor de stadscollectie in de openbare ruimte, steunen we Rotterdammers bij hun vraag om belangrijke geschiedenissen en personen in de vorm van een kunstwerk terug te zien in hun stad, en geven we kunstenaars de mogelijkheid de gemeenschappelijke ruimte in de stad mee vorm te geven. Met TENT bieden we een levendig podium en productiehuis voor de kunstenaars, uitingsvormen en onderwerpen die de grootstedelijke cultuur van Rotterdam voortbrengt, die we verbinden aan een nationaal en internationaal publiek en aan een veelgevraagd educatieprogramma.

Lees hier verder of download het jaaroverzicht van 2021.

Publicatiedatum: 01/06/2022