Ilke Gers

Boekpresentatie

26/04/2018
TENT

Book launch nieuwe O&O-publicatie


Tijd: 18:00 – 19:00 uur
Toegang: gratis
Voertaal: Nederlands

De nieuwe publicatie over de Onderzoek- & Ontwikkelingsregeling van CBK Rotterdam geeft een levendig overzicht van vier jaar artistieke onderzoeksprojecten van meer dan 160 Rotterdamse kunstenaars. Tijdens de presentatie spreekt Lex ter Braak, directeur van postacademie De Van Eyck, over het belang van vrije ruimte voor onderzoek en experiment. Kunstenaar Teun de Graaf treedt op met zijn Fanfare voor Vooruitstrevende Volksmuziek.

Over de publicatie
De publicatie Onderzoek & Ontwikkeling | Bijzondere projecten, residencies, publicaties en onderzoek door Rotterdamse beeldend kunstenaars.  2014 | 2015 | 2016 | 2017 geeft een levendig overzicht van vier jaar artistieke onderzoeksprojecten van meer dan 160 Rotterdamse kunstenaars en toont daarmee een dwarsdoorsnede van de hedendaagse kunstenaarspraktijk. De projecten, die plaatsvonden van 2014 t/m 2017, zijn in deze publicatie ingedeeld aan de hand van acht verschillende beroepsopvattingen van de kunstenaar: actievoerder, verbinder, vertaler, nieuwslezer, historicus, wetenschapper, technoloog en beeldvormer. In interviews komen zes kunstenaars aan het woord die vertellen over de invloed van de O&O-bijdrage op de ontwikkeling van hun werk. De publicatie bevat ook essays van kunsttheoreticus Janneke Wesseling over het belang van artistiek onderzoek en filosoof Henk Oosterling over de kunstenaar en diens vakmanschap.

Over de O&O-regeling
De regeling Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) wordt sinds 2010 uitgevoerd en geeft Rotterdamse beeldend kunstenaars de mogelijkheid hun beroepspraktijk door middel van onderzoek te ontwikkelen en te verdiepen. In 2014 verscheen de eerste publicatie met een overzicht van de kunstenaars die tussen 2010 en 2014 een O&O-bijdrage ontvingen. Kijk voor meer informatie over de O&O-regeling op www.rotterdamsekunstenaars.nl.

Colofon
Onderzoek & Ontwikkeling
Bijzondere projecten, residencies, publicaties en onderzoek door Rotterdamse beeldend kunstenaars.
2014 | 2015 | 2016 | 2017

Een uitgave van CBK Rotterdam
Redactie: Petra Laaper, Ove Lucas, Xandra Nibbeling
Tekstcorrectie: Su Tomesen
Teksten: Henk Oosterling, Sandra Smets (projectbeschrijvingen en interviews kunstenaars) en Janneke Wesseling
Fotografie: Stacii Samidin (kunstenaarsportretten)
Ontwerp: Bart Oppenheimer, Rotterdam
Druk: Impressed druk en print, Pijnacker
Oplage: 700

Met dank aan:
Karin Arink, Karin de Jong, Noud Heerkens, Harmen Verbrugge (Platform Kunstenaars/Zonder Kunstenaars Geen Kunst, 2009)
Suzan van Heck, Anton Hoeksema, Petra Laaper, Caro van der Pluijm, Renske van Rees, (CBK Rotterdam)
Barbara Goldman, Gracia Khouw, Agnes Warntjes (notulen)
Marian Breedveld, Julia Geerlings, Niekolaas Johannes Lekkerkerk, Frans van Lent, Martijn Lucas Smit, Anja Novak, Joep Overtoom, Tonio de Roover, Lisette Schumacher, Maaike van der Wiel (commissieleden 2014-2017)
Alle kunstenaars die in de periode 2014-2017 een O&O-bijdrage aanvroegen
Gemeente Rotterdam

Alle afbeeldingen en teksten in deze publicatie zijn in overleg met kunstenaars, fotografen en schrijvers gepubliceerd, hetzij speciaal voor deze publicatie gemaakt, hetzij vrij van rechten aan ons ter beschikking gesteld. Zij die menen desalniettemin bepaalde rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact op te nemen met cbk@cbkrotterdam.nl.

©De kunstenaars, auteurs, fotografen, CBK Rotterdam 2018