PODCAST: WERKTITEL


Werktitel is een podcast over hoe mensen in de kunst werken. Alix de Massiac en Zoë Dankert onderzoeken in 2021 hoe werk in de kunst wel en niet is geregeld.

Werktitel schept aan de hand van 150 gesprekken gegoten in tien afleveringen een beeld van het kunstveld en de arbeidsproblematiek en -vraagstukken die mensen daarbinnen tegenkomen. Hiervoor praat Werktitel met allerlei mensen, op elk niveau en van alle leeftijden. Mensen voor én achter de schermen, freelance en in dienst. Dit zijn kunstenaars, fondsenwervers, directeuren, educatiemedewerkers, stagiaires, schrijvers, slashers, programmamakers, redacteuren, communicatiemedewerkers, curatoren, tentoonstellingsbouwers en mensen met pensioen. Zo legt Werktitel nieuwe relaties tussen werkenden en belicht de verhalen die we elkaar in de kunst vertellen van meerdere kanten.

De afleveringen staan iedere drie weken online en belichten elk een ander verhaal uit de kunstsector. De podcast bundelt en deelt de kennis en ervaringen van een brede groep mensen. Werktitel wil graag bijdragen aan het verstevigen van de onderlinge verbindingen in de sector en de discussie over een betere positie en waardering voor arbeid in de kunst binnen én buiten de sector versterken.

Beluister de verschillende afleveringen hier:

Publicatiedatum: 03/02/2022