logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Kunstavond XL

Kunstblock: 08/09/2017
Locatie: Witte de Withkwartier

Het Rot­ter­dam­se cul­tu­re­le sei­zoen wordt op vrij­dag 8 sep­tem­ber in­ge­luid met een spe­ci­a­le Kunst­avond XL-edi­tie in hét Kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam. Op Kunstavond XL krijg je van 18.00 – 23.00 uur gra­tis toe­gang tot de Kunstblockinstellingen MAMA, TENT Rotterdam, WORM/UBIK, V2_, Witte de With Center for Contemporary Art en kunst in de open­ba­re ruim­te van CBK Rotterdam.

Kunstblock Tour
Be­zoek de Kunst­avond op ei­gen ge­le­gen­heid of neem gra­tis deel aan de Kunst­block Tour waar­bij een gids je in een uur mee­neemt langs de Kunst­block-in­stel­lin­gen. Ont­dek de veel­zij­dig­heid van de he­den­daag­se kunst in het Rot­ter­dam­se kunst­kwar­tier: bin­nen en bui­ten, van beel­den­de kunst tot mu­ziek, van fo­to­gra­fie tot film en meer! Gra­tis, re­ser­ve­ren is niet no­dig. Startpunt: Witte de With/TENT, de Kunstavond 19.00-20.00 uur.

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office