Kunstblock

08/09/2017
Witte de Withkwartier

Kunstavond XL


Het Rot­ter­dam­se cul­tu­re­le sei­zoen wordt op vrij­dag 8 sep­tem­ber in­ge­luid met een spe­ci­a­le Kunst­avond XL-edi­tie in hét Kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam. Op Kunstavond XL krijg je van 18.00 – 23.00 uur gra­tis toe­gang tot de Kunstblockinstellingen MAMA, TENT Rotterdam, WORM/UBIK, V2_, Witte de With Center for Contemporary Art en kunst in de open­ba­re ruim­te van CBK Rotterdam.

Kunstblock Tour
Be­zoek de Kunst­avond op ei­gen ge­le­gen­heid of neem gra­tis deel aan de Kunst­block Tour waar­bij een gids je in een uur mee­neemt langs de Kunst­block-in­stel­lin­gen. Ont­dek de veel­zij­dig­heid van de he­den­daag­se kunst in het Rot­ter­dam­se kunst­kwar­tier: bin­nen en bui­ten, van beel­den­de kunst tot mu­ziek, van fo­to­gra­fie tot film en meer! Gra­tis, re­ser­ve­ren is niet no­dig. Startpunt: Witte de With/TENT, de Kunstavond 19.00-20.00 uur.