logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

ANBI

Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam is sinds 2014 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam

Stichting Centrum Beeldende Kunst
RSIN: 815038926

Contactgegevens

Eendrachtsstraat 10
3012 XL Rotterdam

Doelstelling

CBK Rotterdam stelt zich ten doel het culturele klimaat in Rotterdam te versterken door een actieve rol te spelen in het samengaan van productie, presentatie, vraag en afzet van producten en diensten op het terrein van visuele cultuur, en daarin de beeldende kunst in het bijzonder, en dit in de ruime zin voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

CBK Rotterdam is het centrale punt voor kunst, kunstenaars en publiek in Rotterdam. Met tentoonstellingen, lokale en internationale kunst in de publieke ruimte, projecten, opdrachten, support en investeringsregelingen brengt het de beeldende kunst, de stad, kunstenaars en publiek met elkaar in contact. Op die manier stimuleert, presenteert, beschermt, ondersteunt en onderstreept CBK Rotterdam het artistieke klimaat en de vitale rol van kunstenaars en beeldende kunst voor en in de stad Rotterdam. Het doet dat als betrouwbaar partner, als deskundig begeleider en adviseur en als innoverend ondernemer door middel van drie samenhangende programma’s:

Art Office: Ondersteuning beeldend kunstenaars inzake beroepspraktijk en ondernemerschap
Collectie Openbare Ruimte: visie op en zorg voor de Collectie Openbare Ruimte Rotterdam (waaronder BKOR en Sculpture International Rotterdam)
Presentaties: Exposities en activiteiten in het tentoonstellingspodium TENT.

Documenten
  COVER2016

cover jaaroverzicht 2015  Schermafbeelding 2015-06-06 om 10.05.34

Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2015
Feiten, Cijfers & Verhalen 2014
Feiten & cijfers 2013

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2017
Verkorte jaarrekening 2016
Verkorte jaarrekening 2015

Verkorte jaarrekening 2014
Verkorte jaarrekening 2013

Bestuurderssamenstelling

Directeur-bestuurder: de heer O. Lucas

Raad van Toezicht

Mevrouw prof. dr. J.P. Bahlmann, voorzitter
Mevrouw K. Arink
De heer drs. R.P. de Werd
Mevrouw drs. N. Maarsen MRE
De heer drs. P. Tulling

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding van € 1.000 per jaar inclusief reiskosten.

Beloningsbeleid

De vaste medewerkers van CBK Rotterdam inclusief de directeur-bestuurder worden betaald volgens de gemeentelijke bezoldigingsregels (CAR-UWO).

Governance Code Cultuur

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office