ANBI


Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam is sinds 2014 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam

Stichting Centrum Beeldende Kunst
RSIN: 815038926

Contactgegevens

Eendrachtsstraat 10
3012 XL Rotterdam

Doelstelling

CBK Rotterdam stelt zich ten doel het culturele klimaat in Rotterdam te versterken door een actieve rol te spelen in het samengaan van productie, presentatie, vraag en afzet van producten en diensten op het terrein van visuele cultuur, en daarin de beeldende kunst in het bijzonder, en dit in de ruime zin voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

CBK Rotterdam is het centrale punt voor kunst, kunstenaars en publiek in Rotterdam. Met tentoonstellingen, lokale en internationale kunst in de publieke ruimte, projecten, opdrachten, support en investeringsregelingen brengt het de beeldende kunst, de stad, kunstenaars en publiek met elkaar in contact. Op die manier stimuleert, presenteert, beschermt, ondersteunt en onderstreept CBK Rotterdam het artistieke klimaat en de vitale rol van kunstenaars en beeldende kunst voor en in de stad Rotterdam. Het doet dat als betrouwbaar partner, als deskundig begeleider en adviseur en als innoverend ondernemer door middel van drie samenhangende programma’s:

1) Art Office
Ondersteuning beeldend kunstenaars inzake beroepspraktijk en ondernemerschap
2) Collectie Openbare Ruimte
Visie op en zorg voor de Collectie Openbare Ruimte Rotterdam (waaronder Beeldende Kunst Openbare Ruimte en Sculpture International Rotterdam)
3) Presentaties
Exposities en activiteiten in het tentoonstellingspodium TENT

Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2013

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2022
Verkorte jaarrekening 2021
Verkorte jaarrekening 2020
Verkorte jaarrekening 2019
Verkorte jaarrekening 2018
Verkorte jaarrekening 2017
Verkorte jaarrekening 2016
Verkorte jaarrekening 2015

Verkorte jaarrekening 2014
Verkorte jaarrekening 2013

Bestuurderssamenstelling

Directeur-bestuurder: de heer O. Lucas

Raad van Toezicht

Behrang Mousavi – voorzitter
Erica van Engel
Irene Pronk
Ninotchka de Windt
Halil Çikmazkara

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 1.000 per jaar inclusief reiskosten.

Beloningsbeleid

De vaste medewerkers van CBK Rotterdam inclusief de directeur-bestuurder worden betaald volgens de gemeentelijke bezoldigingsregels.

Fair Practice Code

CBK Rotterdam onderschrijft de Fair Practice Code en zet zich – met in achtneming van De Governance Code Cultuur en De Code Culturele Diversiteit – samen met de culturele sector in voor Fair Pay, Fair Share en Fair Chain.

ANBI CBK 2021

Standaard Formulier ANBI CBK 2021