Tweedelig essay over ‘Moments Contained’


Ter gelegenheid van de onthulling van Moments Contained schreef schrijver, cultureel programmeur en organisator Simone Zeefuik een tweedelig essay over liefhebben, stilte en herkenbaarheid. “In de mooiste gevallen resulteert sprakeloosheid in een heroverweging van de vocabulaires waar we voor kiezen. Afhankelijk van de gesprekken die we hopen te voeren, laat het ons nadenken over een intentioneler gebruik ervan. Wat willen we zeggen? Wat bedoelen we en wie bedoelen we daarmee? En, indien we ‘iedereen’ bedoelen… wie mag dan symbool staan voor die universaliteit? Wie mag zichzelf als herkenbaar beschouwen? Wie dient een reden te hebben? Wie mag, uitlegloos en zonder het verdiend te hoeven hebben, gewoon zijn? Afgaande op de tranen die vrijdag 2 juni op Rotterdam Centraal vloeiden tijdens de plaatsingsceremonie van Moments Contained, de prachtige sculptuur van de Britse kunstenaar Thomas J Price, zijn we te weinig ons eigen antwoord geweest.”

Lees verder op de website van Sculpture International Rotterdam.

Publicatiedatum: 22/06/2023