Laurens Stok

O&O gehonoreerd in 2e ronde 2018


In de tweede ronde van de O&O-regeling van 2018 zijn 17 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 139.605,-. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De toekenningen werden verstrekt aan: Niels Bekkema, Sjoerd Westbroek, Wouter Venema, Pavel van Houten, Katherina Heil, Jan Adriaans, Ash Kilmartin, Laurens Stok, Antye Guenther, Ellemieke Schoenmaker en Alex Jacobs, Abigail Prade, Viktor Timofeev, Jasper Griepink, Eva Olthof, Daniel Jacoby, Zhou Junsheng, Julien Grossmann.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

De deadline voor de derde ronde 2018 is 12 oktober om 23:00 uur. De data voor de spreekuren zijn 25 en 26 september. Aanmelden voor het spreekuur kan HIER. (Let op: deelname aan de spreekuren is niet verplicht, en heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag). Lees meer over de O&O-aanvraagprocedure op rotterdamsekunstenaars.nl

Niels Bekkema ontving een bijdrage voor zijn onderzoek naar de relatie tussen onzichtbaarheid en aanwezigheid tijdens een ‘Independent Residency in the Leighton Art Studios’ van het BANFF Centre for Arts and Creativity te Canada, dit naar aanleiding van de opgedane ervaringen van de kunstenaar als woonbegeleider van statushouders in Den Haag.

In het project Ruisstudie van Sjoerd Westbroek doet hij onderzoek naar het verschijnsel ruis in beeld en geluid – met als doel om tot nieuwe werkstrategieën te kunnen komen in zijn praktijk als beeldend kunstenaar.

Wouter Venema doet met Façade onderzoek naar de manier waarop het veelzijdige en politiek beladen onderwerp ‘huid’ op een poëtische manier verbonden kan worden aan formele, technische kwaliteiten en de inhoudelijke kanten van het materiaal glas.

Pavèl van Houten’s project Wetenschappelijke rituelen zoekt naar de verbindende of rituele kracht van het uitvoeren van wetenschap door het volgen, filmen en ondervragen van experts. Om daarna te onderzoeken hoe de opgedane kennis  kan worden gepresenteerd aan het publiek in verschillende vormen van media.

Voor het project Sensory Tresholds van Katherina Heil neemt ze deel aan een residentie bij Nida Art Colony in Litouwen alwaar ze door middel van tekeningen onderzoekt hoe wetenschappelijke beelden en gegevens worden verkend met betrekking tot het universum en de materie.

Met Swarming Chants, wil Jan Adriaans het ontstaan en de verspreiding van gezangen in stadions vastleggen om het te kunnen laten horen in een ruimtelijk geluidswerk.

Met Allegory of the Listening Demon, houdt Ash Kilmartin zich bezig met het het aannemen van een anachronistische beeldspraak en -wijze en het ontwikkelen van een eigen stijl, waardoor de kunstenaar in staat wordt gesteld om de mogelijkheden van een hedendaagse feministische luisterethiek over verschillende media te kunnen communiceren.

Laurens Stok ontving een bijdrage voor CMYKCYMKYMKCYCMMMMCCCYYYY; Hij onderzoekt het afdrukken van materialen zoals noppenfolie op canvas. Het raster wat hieruit voort komt is vergelijkbaar met het printen in CMYK. De komende periode wil hij zich vooral richten op het afdrukken en schilderen op groot formaat.

Met A Manual to Mesmerise the Brain doet Antye Guenther onderzoek naar neurowetenschappelijke beelden die verstrengeld zijn met neoliberale bedrijfsstructuren en ideologieën, resulterend in op fototekst gebaseerde installaties en een performatieve lezing.

Ellemieke Schoenmaker en Alex Jacobs ontwikkelen in Paintings for (non)Believers een aantal tweeluiken die bestaan uit twee tegenoverstaande verschijningsvormen van de schilderkunst. De ene verschijningsvorm behelst de nu nog ‘onbegrijpelijke’ non-figuratieve beeldtaal en de andere vorm betreft de wijze waarop de culturele identiteit wordt vormgegeven, oftewel ‘Gelovige’ en ‘Ongelovige’ schilderijen.

In A Mutual Understanding onderzoekt Abigail Prade aan de hand van een narratieve film en een artistiek en audiovisueel onderzoek de bestaande vooroordelen over gender- en transactionele relaties. Gedurende elk stadium van het maakproces van de film zal de kunstenaar zichzelf, de cast, de crew en ook het publiek bevragen.

Viktor Timofeevs project Circulair Ruins is een inventarisatie van de hedendaagse tracking- en bewakingstechnologie om een relatie te kunnen maken met de bewegingen van lichamen in de openbare ruimte en hun opgenomen digitale voetafdruk, als brug naar choreografische praktijken en de postmoderne dans.

In Let’s Re-vamp our Matriarchy! #New Pagan Music Video richt Jasper Griepink zich op de heruitvinding, van zowel stilistisch als inhoudelijk gezien de ‘Kunst van Nieuw-Paganisme’ door de ontwikkeling van een nieuwe structuur van poëzie en geschriften naast een muziek-performance-videoreeks met oude Europese / Scandinavische / Britse heilige plaatsen.

Onder de titel Public Library of | Grassroot tactics and public libraries onderneemt Eva Olthof een studiereis naar de steden New York, Washington DC en Chicago om daar zelf-georganiseerde initiatieven op het snijvlak van DIY, kunst en de openbare bibliotheek te inventariseren en te onderzoeken.

Het project Gotca van Daniel Jacoby is een onderzoek naar de context van Cocachimba en de Gocta-waterval in de Amazone-regenwoud en de veranderingen die de gemeenschap heeft ervaren sinds de ‘ontdekking’ van de waterval met als resultaat een korte abstract-verhalende film.

In Vegetating Image: Root begint Zhou Junsheng aan een zoektocht naar en een onderzoek in de archieven van Wittgenstein en andere taaldenkers voor het leren schrijven van een nieuw  script in de computertaal, met behulp van deskundige computerprogrammeurs en beeldvormingstechnici  voor het kunnen realiseren van nieuwe technieken.

Julien Grossmann zal gedurende zes maanden onderzoek doen naar de mogelijkheden van palmvetten om een installatie te kunnen realiseren zoals een reeks bas-reliëfs / schilderijen c.q. gestolde blokken van palmvetten en het kunnen ontwikkelen van een industrieel uitziende sculptuur, waaruit ruwe palmolie stroomt.

Publicatiedatum: 24/07/2018