CBK ROTTERDAM ZOEKT ADVISEURS


Ben jij kunstenaar, maker of doener met een beeldende achtergrond? Of een expert of criticus met kunsthistorische achtergrond? Heb je affiniteit met het culturele Rotterdamse netwerk en ben je geïnteresseerd in hoe kunstenaars zich ontwikkelen?  

CBK Rotterdam is per 1 mei 2024 op zoek naar adviseurs voor de commissie van de herziene O&O-regeling, een financieringsregeling waarmee Rotterdamse beeldend kunstenaars een impuls krijgen en hun werk kunnen verdiepen. Bij deze regeling staat het proces centraal, niet het resultaat.  

Kunstenaars, makers en doeners met een beeldende achtergrond, experts met een kunsthistorische achtergrond of kunstcritici worden uitgenodigd zich aan te melden. Bij het samenstellen van de commissie wordt niet alleen gelet op expertise, kennis en ervaring binnen een bepaald vakgebied, maar ook op een representatieve vertegenwoordiging van verschillende culturele achtergronden, uiteenlopende leeftijden en netwerken. Affiniteit met het Rotterdamse culturele netwerk is een pre.

Aard van de regeling 

De regeling is bedoeld om Rotterdamse beeldend kunstenaars zich te kunnen laten ontwikkelen, en hun zichtbaarheid te vergroten. De regeling ontvangt aanvragen van individuele beeldend kunstenaars die bij CBK Rotterdam staan ingeschreven. 

Werkwijze commissie

De adviescommissie vergadert drie keer per jaar, waarvan één keer online. De commissie bestaat uit een voorzitter, een notulist en vier adviseurs. De adviseurs beoordelen individueel de aanvragen die tijdens de vergaderingen in het kort in gezamenlijkheid worden besproken. De eerste vergaderronde is op 15 en 16 juli 2024.

Vergoeding

Adviseurs ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) en een reiskostenvergoeding.

Meer informatie

Wil je meer informatie of je interesse kenbaar maken? Neem dan contact op met de coördinator van de regeling Agnes Warntjes, a.warntjes@cbkrotterdam.nl (voor 29 februari 2024). 

Beeld: We Shall Have a Bon Voyage [Pirates, Whales and Jinns] – Mohamed Abdelkarim (O&O-toekenning 2023)

Publicatiedatum: 18/01/2024