Nieuw: de Praktijkbijdrage


Art Office introduceert: de Praktijkbijdrage. Deze nieuwe regeling voorziet in (een deel van) het honorarium van kunstenaars bij kunstprojecten die een publiek karakter hebben en waarmee kunstenaars hun beroepspraktijk versterken. Met de Praktijkbijdrage draagt Art Office bij aan het honorarium van beeldend kunstenaars voortvloeiend uit onze verbintenis met de Fair Practice Code. De maximale bijdrage is €2.500. De regeling loopt zolang er budget beschikbaar is.

CBK Rotterdam directeur Ove Lucas licht toe: ‘De Tijdelijke Werkbijdrage PPR die wij tijdens de coronaperiode aanboden, leerde ons dat veel Rotterdamse kunstenaars baat hebben bij een eenvoudige op de praktijk gerichte regeling. Activiteiten Stad, waarbij vooral de activiteit in de stad centraal stond, hebben we om die reden omgevormd naar de Praktijkbijdrage. Wij verwachten dat we daardoor meer kunnen betekenen voor een grotere groep Rotterdamse kunstenaars.’

lees meer over de Praktijkbijdrage

Publicatiedatum: 08/03/2023