Z-Files

13/11/2017
Stadhuis Rotterdam

Z-Files #20: Loeki Metz en het Joods Monument in Rotterdam


De 20ste editie van de reeks Z-Files, Kunst en de Stad wordt georganiseerd door CBK Rotterdam in samenwerking met Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument. Hier wordt het eerste exemplaar van de publicatie Loeki Metz en het Joods Monument in Rotterdam van Siebe Thissen door burgemeester Aboutaleb overhandigd aan Serge Metz, de zoon van Loeki Metz. Tevens wordt de bijna 400-jarige geschiedenis van de joodse gemeenschap in Rotterdam toegelicht in gesprekken en zang van Ken Gould. Voorafgaand aan de presentatie kan het monument van Loeki Metz worden bekeken.

Locatie: Stadhuis Rotterdam (gasten wordt gevraagd een ID-bewijs mee te nemen)
Datum: 13 november 2017, 15.15 uur (bezoek monument), 15.45 (aanvang programma).
Toegang: gratis, aanmelden verplicht – via deze link

Op 20 september 2017 was het precies 50 jaar geleden dat het Joods Monument door Loeki Metz werd vervaardigd. Het monument was de eerste herinnering aan joodse slachtoffers van de Shoah in Rotterdam en betrof een geschenk van ‘Comité Ereschuld aan Joodse Stadsgenoten’ dat hiermee excuses aanbood aan de joodse gemeenschap. In zijn essay Loeki Metz en het Joods Monument in Rotterdam beschrijft Siebe Thissen de moeizame totstandkoming van het monument, die hij illustratief noemt voor de even moeizame wijze waarop Rotterdam (én Nederland) na de oorlog omging met teruggekeerde joden. In dat spanningsveld dwingt het doorzettingsvermogen van de beeldhouwster Loeki Metz bewondering af.

Programma stadhuis
15.15–15.35 uur
Gelegenheid tot het bekijken van het Joods Monument onder de bogen van het stadhuis aan de stadhuistuin. Het monument is te bereiken via beide zij-ingangen van het stadhuis aan de Coolsingel.

15.45-17.00 uur
Aansluitend wordt de Z-Files gepresenteerd door Melanie Post-Van Ophem (voormalig voorzitter van het Historisch Genootschap Roterodamum en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur). Zij spreekt met verschillende gasten over het joodse verleden van Rotterdam, over Loeki Metz, en over de totstandkoming van het monument. De gasten zijn Paul van de Laar, historicus en directeur van Museum Rotterdam; Frank van Gelderen, secretaris van Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument; Rob Snijders, historicus en oprichter van de website Joods Erfgoed Rotterdam; Siebe Thissen, hoofd BKOR en schrijver van Loeki Metz en het Joods Monument in Rotterdam en Serge Metz, de zoon van Loeki Metz. Hij zal het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen. De overhandiging wordt verricht door burgemeester Aboutaleb, die bovendien het voorwoord schreef van dit essay.

Vervolgprogramma: Stolpersteine (‘Struikelstenen’) Rozenburglaan
17.30-18.00 uur
Na de presentatie is er de mogelijkheid het leggen van Stolpersteine bij te wonen in de Rozenburglaan in Kralingen. Alhier woonden de grootouders van Job Cohen, omgebracht door de nazi’s. De ‘struikelstenen’ worden geplaatst in het bijzijn van Ahmed Aboutaleb en Job Cohen. Job Cohen zal ook als speciale gast de Z-Files op het stadhuis bijwonen. Stolpersteine is een uniek project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Zijn bronzen stenen markeren overal in Europa de huizen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord hebben gedreven. Sinds 2010 werden op initiatief van Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument bijna 300 stenen in Rotterdam geplaatst.

Z-Files, Kunst en de Stad
De CBK Rotterdam programma’s BKOR en Sculpture International Rotterdam werken intensief samen om de publieke ruimte Rotterdam te versterken en te vernieuwen. Zo organiseren zij regelmatig Z-Files over kunst en de stad waarin kunst, openbare ruimte en de stad aan bod komen door middel van lezingen, presentaties en excursies. Doel van Z-Files (waarin de Z staat voor De verwoeste stad van Zadkine en de controverse rondom de mogelijke verplaatsing van dit werk) is het onder de aandacht brengen van de bijzondere collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Rotterdam en het belichten van actuele ontwikkelingen in de stad.