tentoonstelling

03/04/2020 — 01/07/2020
Online

Unreal – Science Gallery Rotterdam


Wat is ‘echt’ en ben je daar wel zeker van? Kun je vertrouwen op je eigen waarneming als zoveel ervaringen digitaal zijn of worden beïnvloed door processen in onze hersenen? Biomedisch onderzoek laat zien hoe onze gedachten en zintuigen ‘gaten’ creëren tussen de werkelijkheid en wat we waarnemen. Hoe vinden we onze weg door zulke ‘blinde vlekken’, die ons vatbaar maken voor fake news, maar die we soms ook nodig hebben om te ontsnappen aan de harde realiteit? De wetenschap beantwoordt deze vragen en stelt ook weer nieuwe vragen. Onderzoekers komen steeds meer te weten over onze hersenen en mentale aandoeningen zoals dementie, en over verschijnselen zoals het placebo-effect. Tegelijkertijd maakt onderzoek in velden als genetica en voortplantings- en regeneratieve geneeskunde het mogelijk dramatisch in te grijpen in de realiteit van de natuur zoals we die kennen. CBK Rotterdam is partner in Science Gallery Rotterdam.

Door de huidige coronamaatregelen is de tentoonstelling online te bezoeken. Bekijk alle kunstwerken, lees de reacties van wetenschappers en bekijk het videowerk!

Lees meer