Foto: Quinda Verheul gefotografeerd door Kilian Reil

Informatie- en netwerkmiddag

06/09/2023
TENT

Studio Art Office | Je artistieke plannen realiseren; zo doe je dat


Op woensdag 6 september organiseert Studio Art Office een middag rondom het aanvragen van financiering voor je artistieke plannen. We zullen specifiek ingaan op de drie regelingen die CBK Rotterdam aanbiedt: de regeling Ontwikkeling & Onderzoek (O&O), de Praktijkbijdrage en de renteloze lening CBK Fonds Kwadraat.

Na een beknopte toelichting op het verschil tussen de regelingen geven we het woord aan drie ervaringsdeskundigen, die inspirerende praktijkvoorbeelden delen. lucila novoa ~ draai (Regeling Onderzoek & Ontwikkeling), Quinda Verheul (CBK Fonds Kwadraat) en Merve Kiliçer (Praktijkbijdrage) vertellen over hun project en achterliggende motivatie, hoe ze het hebben aangepakt, waar ze tegenaan liepen en wat het hen heeft opgeleverd. Na de presentaties is er gelegenheid tot vragen stellen en we sluiten af met een drankje.

lucila novoa ~ draai (1979)
Regeling Ontwikkeling & Onderzoek (O&O)

lucila novoa ~ draai ontving in 2023 een O&O-bijdrage voor haar onderzoek On speculative narration, collagraph printmaking and performanceHierin verbindt ze een vorm van critical fabulation, een literaire en fictionaire verteltechniek die Saidiya Hartman in het leven heeft geroepen om ongehoorde stemmen een plek te geven, met collagraphy (een graveertechniek) en performance, wat aansluit bij haar behoefte om nieuwe bestaansvormen te ontwikkelen voor geadopteerde mensen van kleur.

Over lucila novoa ~ draai
lucila novoa ~ draai is een Colombiaans-Nederlandse kunstenaar gevestigd in Rotterdam. Ze heeft een Master of Art Praxis Degree van het Dutch Art Institute in Anrhem. Als een geadopteerde van kleur, ontheemd van Colombia naar Nederland – zonder haar toestemming – poogt ze om de West-Europese sociale, politieke ordes die ons omringen te heroverwegen en te verstoren. In haar artistieke praktijk heroverweegt ze wat het betekent om mens te zijn, geïnspireerd door zwarte feministische denkers zoals Sylvia Wynter, Denise Ferreira da Silva en Saidiya Hartman, die beweren dat de kern van de hedendaagse menselijkheid een strijd is die wordt bepaald door een raciale orde van het menselijk bestaan.

Quinda Verheul (1989)
CBK Fonds Kwadraat
In 2022 vroeg Quinda een renteloze lening aan bij Fonds Kwadraat voor het ontwikkelen en realiseren van een serie nieuwe sculpturen voor haar solotentoonstelling Never Lost in 2023 bij Root Gallery.   

Over Quinda Verheul
Quinda Verheul  verdiept zich in de constant veranderende landschappen en de invloed die de mens daarop heeft. Ze is gefascineerd door natuurlijke krachten als wind, water en zonlicht, en behandelt vaak grote onderwerpen zoals de exploitatie van grondstoffen die het landschap veranderen. Toch zijn er verschillende aspecten aan hetzelfde onderwerp dat Quinda in verschillende series onderzoekt. Dit komt tot uiting in haar gebruik van ruwe, aardse materialen zoals zand en natuursteen. Spiegels vormen een terugkerend metaforisch element in haar sculpturen en installaties die toeschouwers uitnodigen om over zichzelf na te denken en tegelijkertijd verschillende perspectieven te verkennen. Het resultaat zijn unieke esthetische installaties en objecten die met een zeker comfort nieuwe confronterende informatie kunnen presenteren.

Merve Kiliçer (1987)
Praktijkbijdrage
Samen met Ulufer Celik, beiden lid van Eat-House Collective, ontving ze in 2023 een Praktijkbijdrage voor Tongue Twisting DinnersDeze serie van vier diners onderzoekt innovatieve manieren om een kritische dialoog op gang te brengen rond hedendaagse thema’s door mensen en de culinaire praktijk samen te brengen. Ze proberen onconventionele formats uit die de afstand tussen gastheer, gast en publiek kunnen opheffen.

Over Merve Kiliçer
Merve Kiliçers praktijk combineert kunstenaarsboeken en afbeeldingen gemaakt met traditionele grafische technieken met ruimtelijke installaties en performances, video’s, objecten en geluid. Ze haalt inspiratie uit historische vormen van cultuur-kunstproductie en probeert deze te vertalen naar hedendaagse ervaringen. Haar praktijk dwingt vanuit persoonlijke ervaringen en probeert een niet-didactische maar politiek geëngageerde positie te vinden in relatie tot mijn achtergrond en geschiedenis. Ik werk vaak samen met andere kunstenaars en vorm een collectieve artistieke taal. Ik geloof in de kracht van collectiviteit en reflecteer dit idee in mijn dagelijks leven door te leven en te werken als onderdeel van een kunstenaarsgemeenschap in Rotterdam.

Praktische informatie
Datum: woensdag 6 september 2023
Tijd: 15:00 – 18:00 uur
Locatie: Auditorium TENT/Melly
Voertaal: Nederlands, presentatie Merve: Engels

Aanmelden
De middag is gratis toegankelijk. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen, wordt aanmelden via artoffice@cbkrotterdam.nl op prijs gesteld.