tentoonstelling

01/10/2015 — 31/10/2015
Verbeke Foundation (B)

O&O project: Ruins of Desire van Jan Eric Visser


Tot en met eind oktober 2015 presenteert Rotterdamse kunstenaar Jan Eric Visser zijn nieuwste project Ruins of Desire (2015) bij Verbeke Foundation, Kemzeke (B ). De titel is ontleend aan de definiëring van afval door een Japanse monnik. Met Ruins of Desire biedt de kunstenaar een platform aan innovatieve recycling materialen zoals Aquadyne en translucent beton.

Zo is Aquadyne- het materiaal van de sculptuur- CO2 neutraal geproduceerd van 100% afval plastics. Hoge porositeit maakt wortelhechting van planten mogelijk. Groenten kunnen er op worden verbouwd.

Het translucent beton van de sokkel bestaat uit afvalmaterialen als hoogovenslak en glasafval. Daarnaast bevat het een mineraal dat onder invloed van UV licht luchtvervuilende stoffen afbreekt. Zo breekt het o.a. fijnstof af en remt het de groei van aanslag op beton. Dankzij de glasdeeltjes wordt deze zuiverende werking met 40% versterkt. Het innovatieve beton wordt nu voor het eerst toegepast en getoond. Het werd ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven, die ook haar medewerking verleende aan de totstandkoming van het project.

Beide materialen belichamen volgens de kunstenaar een nieuwe verbinding tussen afval en schoonheid. De schoonheid van een postindustriële toekomst waarin waardevolle grondstoffen niet langer als ‘afval’ worden verbrand.

De beroepspraktijk van Jan Eric Visser richt zich al 28 jaar volledig op de transformatie van zijn anorganisch huisvuil tot autonome kunstwerken. Daarmee onderzoekt hij enerzijds de grenzen van zijn beheersing over vorm en materie. Anderzijds adresseert hij daarmee maatschappelijke thema’s als grondstoffen schaarste en overconsumptie.

Meer informatie