Lezing/debat

11/06/2014
24

Kunstenaar in beeld


CBK Rotterdam en SKAR lieten onderzoek uitvoeren onder professionale kunstenaars in Rotterdam. Op woensdag 11 juni om 20.00 uur worden de resultaten van dit onderzoek naar de veranderingen in het Rotterdamse kunstenaarschap gepresenteerd in TENT, gevolgd door een discussie onder leiding van Hugo Bongers (o.a. lector Culturele Diversiteit aan de Hogeschool Rotterdam) aan de hand van drie kernthema’s uit het onderzoek – accommodatie, netwerk en inkomen – in gesprek met o.a. beeldend kunstenaars Charl Landvreugd en Karin Arink en het publiek.

Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau Motivaction International BV in opdracht van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK Rotterdam) en de Stichting KunstAccommodatie Rotterdam (SKAR).

Uitkomsten van het onderzoek ‘De Rotterdamse kunstenaar in Beeld’
Voor het onderzoek zijn 1250 professionele kunstenaars in Rotterdam benaderd. Deze kunstenaars staan bij het CBK Rotterdam en/of SKAR ingeschreven. Een kwart van hen heeft deelgenomen aan het onderzoek, waarmee de uitkomsten representatief zijn voor de doelgroep als geheel. Aan de hand van de resultaten en discussie met de kunstenaars hopen CBK Rotterdam en SKAR hun programma’s te kunnen verbeteren.

Kunstenaarschap
Het beeld van de Rotterdamse kunstenaar dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat van een kunstenaar die verbonden is met de stad; content is met zijn/haar atelier; voor zichzelf een maatschappelijke rol ziet weggelegd en vindt dat er daarnaast ruimte moet zijn voor autonoom onderzoek. De Rotterdamse kunstenaar zoekt naar samenwerking en dialoog en is een doener die het grootste deel van het inkomen haalt uit (al dan niet kunstgebonden) werk.

Accommodatie
Een opvallende uitkomst van het onderzoek van Motivaction is de veel gehoorde wens om flexibeler accommodatie te kunnen huren: de mogelijkheid om tijdelijk te kunnen huren en daardoor gebruik te kunnen maken van een grotere of kleinere atelierruimte die op dat moment past bij het wisselende karakter van het werk. Dit zou tot stand kunnen worden gebracht bijvoorbeeld door een intensievere dialoog tussen de kunstenaars, SKAR en het CBK Rotterdam.

Netwerk
Rotterdamse kunstenaars hebben een ruim netwerk, maar hebben tegelijkertijd grote behoefte dit te verbreden. Zij zien een belangrijke rol weggelegd voor het CBK Rotterdam en SKAR. Een belangrijke vraag in de discussie zal zijn welke activiteiten het CBK Rotterdam en SKAR kunnen ontplooien om de kunstenaar, de bemiddelaar (galeriehouder, curator) en het publiek (koper) dichter bij elkaar te brengen.

Inkomen
Rotterdamse kunstenaars hebben vaak een hybride praktijk waarbij het inkomen over het algemeen wordt gevormd door niet-kunstinhoudelijke werkzaamheden. De bewering dat kunstenaars vooral afhankelijk zijn van subsidieregelingen lijkt nauwelijks op te gaan: slechts 6% van de respondenten zegt inkomen te ontvangen vanuit kunstsubsidies. Regelmatig wordt gerefereerd aan de beperkte afzetmogelijkheden voor kunst in Rotterdam, maar ook aan de wens om niet in opdracht te werken en graag autonoom onderzoek te kunnen doen. Het CBK Rotterdam en SKAR worden genoemd als partijen die de kunstenaar meer in contact kunnen brengen met de kunstbemiddelaar.