Radio

30/04/2021
Online

De Kunstavond Radio

Van­af 30 april start de Kunst­avond Ra­dio, ie­de­re vrij­dag om 21 uur! 

De 6 Kunst­block in­stel­lin­gen in het kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam hos­ten de show. Met on­der an­de­re kun­ste­naars, cu­ra­to­ren en deel­ne­mers uit de he­den­daag­se kunst en cul­tuur we­reld! 

Tune in, ie­de­re vrij­dag­avond via Ra­dio WORM en deze pa­gi­na!

Kunst­block is de naam van de sa­men­wer­ken­de kunst­in­stel­lin­gen in het Kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam: CBK RotterdamMAMATENT RotterdamV2_Kunstinstituut Melly en WORM.

Iedere vrijdag om 21 uur op Radio WORM

Programma:

Vrijdag 30 April, 21 uur:

CBK Rotterdam pre­sen­teert de se­rie De Gedroomde Stad. Hier­in schui­ven Rot­ter­dam­se kun­ste­naars aan om te ver­tel­len over hun fa­vo­rie­te werk in de stad, de re­la­tie tot hun ei­gen werk en ook wor­den ze uit­ge­vraagd over hun dro­men en ver­lan­gens voor de stad.

WORM pre­sen­teert Episode 1: Not really about something but merely in and around, met een ge­luids­kunst­werk van het Rot­ter­dam­se kunst­col­lec­tief WoodstoneKugelblitz.