TENT-x-Tate, London. foto: Judith Vorwerk

Boekpresentatie

23/03/2019
TENT

BOOK LAUNCH | WHERE DOES CULTURE HAPPEN?


Tijdens een levendig publieksprogramma met muziek, film, presentaties en workshops wordt op zaterdag 23 maart in TENT de publicatie Where does culture happen? gepresenteerd.

In deze publicatie geven makers uit Rotterdam en London in tekst en beeld antwoord op de vraag ‘Where does culture happen?’.
Zij schijnen licht op de collectieve plekken en momenten waar de cultuur die zij als ‘eigen’ beschouwen ontstaat, wordt beleefd en wordt gedeeld. Zij beschrijven de huiskamer, de dansvloer, de rituele begrafenis, de avondwinkel, en de straat als plekken waar cultuur nestelt en zich ontwikkelt. Anderen reflecteren op de vraag in relatie tot hun eigen praktijk, en beschrijven hoe cultuur daarin niet statisch is maar verschuift, mengt en opnieuw wordt gevormd. Weer anderen focussen op het creëren van collectieve ruimtes van samenzijn of juist het zich vervreemd voelen van een dominante cultuur. Meer dan een gemeenschappelijk antwoord op de vraag ‘Where does culture happen?’ kan de publicatie opgevat worden als een conversatie tussen makers die ruimte claimen en plaats maken voor het delen en verder brengen van hun eigen culturele praktijken en die van anderen, buiten of zich bewegend tussendoor de culturele infrastructuur van instituten.
lees meer