Open Call: AiR in Dresden

Deadline: 12 januari 2021

Ook in 2021 biedt een artist-in-residence programma de kans aan een Rotterdamse beeldend kunstenaar om twee maanden in Dresden te verblijven. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van het Goethe-Institut Niederlande, de afdeling kunst en cultuur van de gemeente Dresden, CBK Rotterdam en het Kunsthaus Raskolnikow in Dresden. Eerdere residents waren Esmé Valk, Marielle Buitendijk, Niels Post, Doris Denekamp, Sarojini Lewis, Judy van Luyk, Otto Snoek, Simon Kentgens, Ronald Bal, Oana Clitan en Barbara Helmer.

Het doel van deze beurs is de artist-in-residence de gelegenheid te bieden om de lokale kunstwereld te leren kennen, contacten te leggen en te verdiepen, ideeën en adviezen uit te wisselen.

Van 1 mei t/m 1 juli 2021 wordt kosteloos een appartement met atelier in het C. Rockefeller Center for the Contemporary Arts in Dresden ter beschikbaar gesteld. Er is een vergoeding voor levensonderhoud en werkmateriaal ter hoogte van € 1.500 per maand. Bovendien wordt de heen- en terugreis eenmalig vergoed. De beurs kan alleen in deze periode worden benut. Mocht de coronasituatie reizen op dat moment niet toestaan, worden samen met de kunstenaar en de partners in Dresden alternatieve data gezocht.

Kunstenaars die zijn ingeschreven bij CBK Rotterdam kunnen een aanvraag indienen door voor 12 januari 2021 een e-mail te sturen naar Dr. Claudia Curio, cultuurafdeling Goethe-Institut, claudia.curio@goethe.de

Stuur het volgende in het Engels of Duits toe:

  • Je motivatie voor een verblijf in Dresden (1 A4)
  • Een CV met meest recente en relevante beeldende activiteiten
  • Documentatie van je werk (verwijzing naar website)
  • en natuurlijk je contactgegevens.

Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van CBK Rotterdam, Kulturamt der Stadt Dresden und Goethe-Institut zal beslissen aan wie de beurs wordt toegekend. Een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van de ingediende aanvragen is de motivatie voor het verblijf in Dresden in relatie tot de beroepspraktijk van de aanvrager. De uitslag is uiterlijk eind februari 2021 bekend.

Publicatiedatum: 15/12/2020