(c) Laurien Dumbar

O&O gehonoreerd


In de eerste ronde van de O&O-regeling 2016 zijn in totaal 10 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 72.490,-. Voor deze ronde werd middels 35 aanvragen een totaalbedrag van € 276.825,42 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Gehonoreerde aanvragen 1e ronde 2016:

Jan Adriaans
De cognitie van kemphanen, het ontwikkelen van een videowerk waarin gedrag en relatie tussen mens en kemphaan en de omgeving onderzocht wordt.
Meer informatie

Max Dovey
Bankieren met opa is een onderzoek/tentoonstelling van de digitalisering van geld. Het verschil van gegevens en monetaire uitwisseling in de tijd dat opa bankier was. Het doel is kruis-disciplinaire verbindingen tussen artiesten, academici en economen te gebruiken voor de ontwikkeling van het project.
Meer informatie

Ilke Gers
Line painting, sign making, een onderzoek naar lijnmarkering in de openbare ruimte die mens en verkeer in de openbare ruimte regelt, om uiteindelijk tot nieuw werk te komen.
Meer informatie

Laurien Dumbar
Posters, onderzoek naar de autonome kwaliteit van affiches gebaseerd op een beeldarchief van foto’s uit het atelier waarin de probleemstellingen van abstracte schilderkunst worden getoond en onderzocht.
Meer informatie

Jasper Griepink
Down to Earth, bezoeken van twee residencies in Oregon (VS) en Portugal om te focussen op het ontwikkelen van basiskennis t.a.v. eco building en sociale-theoretische vaardigheden ontwikkelen over het functioneren van duurzame samenlevingen.
Meer informatie

Edward Thomson
Natural Growth, een onderzoek naar het werken met acteurs en improvisatietechnieken ten einde de beroepspraktijk te verdiepen en verbreden.
Meer informatie

Marije de Wit
Werkperiode tijdens een residency in Wiels, Brussel waarin een zogenaamde vanzelfsprekendheid en onherroepelijkheid van alles ondervraagd wordt.
Meer informatie

Efrat Zehavi
Anonymus Magazine, het uitgeven van een kunstwerk vermomd als glossy.
meer informatie

Weronika Zielinska
‘Deze tentoonstelling valt buiten de verantwoordelijkheid van de directie van het museum’, een nieuw project ontwikkeld in het kader van de tentoonstelling Project Rotterdam, een groepsmanifestatie van in Rotterdam werkende kunstenaars en ontwerpers – bij Museum Boijmans Van Beuningen.
Meer informatie

Micha Zweifel
Meubels, Charlois is een project voor een serie meubels te produceren met gebruikmaking van materiaal en stijlfiguren uit Charlois op een andere manier dan onze meubels thuis.
Meer informatie

Publicatiedatum: 10/03/2016