Nieuwe O&O commissieleden

Onlangs zijn twee nieuwe commissieleden benoemd voor de subsidieregeling Ontwikkeling & Onderzoek (O&O). Anne Wenzel en Alexandra Landré zijn aan de commissie toegevoegd en zullen vanaf de volgende ronde zitting nemen.

CBK Rotterdam voert sinds 2010 de gemeentelijke regeling uit. De regeling is erop gericht een impuls te geven aan (artistiek) onderzoek en verdieping van de beroepspraktijk van Rotterdamse beeldend kunstenaars. Doel is een optimale ontwikkeling van hun beroepspraktijk en het vergroten van de zichtbaarheid ervan.

De aanvragen die binnen deze regeling binnenkomen (in drie aanvraagronden per jaar) worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie, bestaande uit een divers gezelschap uit het Nederlandse beeldend kunstveld.

Alexandra Landré (1977) is kunsthistorica en curator, gespecialiseerd in hedendaagse kunst en bemiddeling. Een bijzondere interesse gaat uit naar ‘extended artistic practice’, waarin experimenten centraal staat,, zoals interdisciplinaire praktijken, artistiek onderzoek en projecten die innovatieve vormen van co-creatie en publieksparticipatie integreren. Het leitmotief in Landrés praktijk is de ambitie om maatschappelijke verbindingen en culturele waarde te creëren door middel van op maat gemaakte programmering, waaronder tentoonstellingen, evenementen, bemiddeling en onderzoeksprojecten. Dit vindt zijn weerslag in de werkzaamheden als artistiek directeur van Kunstvereniging Diepenheim en in de internationale activiteiten als zelfstandig curator. Parallel aan haar curatoriële praktijk heeft Landré uitgebreide expertise op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zij is docent Critical Inquiry aan de Koninklijke Academie voor de Kunsten Den Haag en tevens adviseur van verschillende culturele en overheidsorganisaties.

 

Anne Wenzel (1972, Schüttorf, Duitsland) maakt grote keramische beelden en installaties. Hierbij vormen de in eerste instantie autonome beelden veelal uitgangspunt voor nauwkeurig georchestreerde installaties. Uitgangspunt voor haar werk zijn altijd actuele politieke ontwikkelingen, die zij vervolgens in de context van de kunstgeschiedenis weet te plaatsen.

Uitgangspunt voor haar werk zijn zowel actuele beelden uit de media als ook de kunstgeschiedenis. Hieruit ontstaan verstilde donkere ambigu beelden, die tegelijkertijd dramatisch en van een diepe schoonheid zijn. Door haar materiaalgebruik balanceren haar beelden tussen abstractie en realisme. Hierdoor stijgen de beelden boven het algemene uit en worden metaforen voor innerlijke strijd, persoonlijke idealen en menselijke ontoereikendheid. 

Anne Wenzel studeerde beeldhouwen aan de AKI, academie voor beeldende kunsten in Enschede. Zij exposeerde sindsdien op verschillende plaatsen in Nederland zoals Boijmans van Beuningen, Stedelijk Museum Schiedam, Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch, het Museum voor Moderne Kunst Arnhem, en Witte de With. Internationaal was haar werk te zien in musea, instituten en galeries in oa. Wenen, Düsseldorf, London, Gent en Berlijn en Parijs. Anne Wenzel was in 2007 genomineerd voor de longlijst van de Prix de Rome en in 2008 voor de Dolf Henkes Prijs. In 2010 won zij de Sydney Myer Fund Australian Ceramic Award en in 2014 de European Ceramic Context in Bornholm. Haar werk is opgenomen in vele internationale museale- als ook privécollecties.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021