Landelijk Moluks Monument


Wat ons verbindt
Is de Lagu Lagu
Het eten en het samenzijn
De aankomst is de rode draad in ons verhaal
Samen hebben we de toekomst

21 maart 1951 – Het schip de Kota Inten legt aan op de Lloydkade. Een historisch moment dat het leven van generaties Molukkers zou definiëren. Stichting Landelijk Moluks Monument (LMM) werkt vol passie aan de realisatie van een duurzaam monument aan de Lloydkade in Rotterdam, één van de twee plaatsen van aankomst van de eerste generatie Molukkers in Nederland. Het wordt een kunstwerk waar kan worden herdacht, verhalen een plek krijgen en kunnen worden doorgegeven aan de volgende generatie

Crowdfunding

Stichting LMM heeft een crowdfunding actie opgezet om het monument te kunnen realiseren. Zij hebben jullie steun hard nodig. Elke euro kan de Molukse geschiedenis blijven vertellen. Door middel van donaties kunnen zij voor de huidige en volgende generatie Molukkers, Nederlanders en toeristen een eervol monument realiseren op een unieke plek. Een plek waar ieder stil kan staan bij de geschiedenis en meer leert begrijpen van de wereld om ons heen.

Doneren kan hier.

Gedeelde geschiedenis

Molukkers en Nederlanders zijn al 400 jaar deel van elkaars geschiedenis.

Veel Molukse mannen deden dienst bij het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger). Zo vochten zij aan de kant van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Toen de Republiek Indonesië in 1949 onafhankelijk werd, volgde ontbinding van het KNIIL. Vanwege de politieke problemen in Indonesië die ontstonden na de soevereiniteitsoverdracht en de opheffing van het KNIL werd er besloten op om de KNIL militairen en Marinemensen met hun gezinnen naar Nederland over te brengen voor tijdelijke huisvesting. Ruim 12.500 Molukkers vertrokken op dienstbevel naar Nederland. In februari 1951 werd de eerste groep Molukse militairen met vrouwen en kinderen op de Kota Inten ingescheept. Op 21 maart 1951 kwam het schip de Kota Inten aan in Rotterdam. Het verblijf bleek later echter niet tijdelijk, terugkeer was onmogelijk. 

Terugkijkend op jaren vol onvermijdelijke veranderingen kan er worden geconstateerd dat de Molukse bewoners met hun cultuur en eigen identiteit opgegaan zijn in de Nederlandse samenleving.

Stichting Landelijk Moluks Monument

Stichting Landelijk Moluks Monument (LMM) is een stichting bestaande uit vijf enthousiaste bestuursleden: Yordi Tahamata, Andrew Roos, Karin Pattikawa-Smits, Leila Hamer-van Oorschot en Fiona Roos. Ze zetten zich met passie in om de Molukse geschiedenis en cultuur levend te houden. Stichting LMM wil het Molukse verhaal van de aankomst op de kaart zetten. Deze historische gebeurtenis is te lang onderbelicht geweest. Ze vinden het belangrijk dat het verhaal van trots, pijn, perspectief, toekomst en hoop een zichtbare plek krijgtHun missie is een landelijk monument aan de Lloydkade te Rotterdam uit respect voor de 1e generatie Molukkers en als erkenning voor het gedeeld verleden. Kennis van elkaars geschiedenis leidt tot meer wederzijds begrip. 

Publicatiedatum: 14/08/2021