‘Groot water’ trekt langs de Nieuwe Maas


Vier zaterdagen in september en oktober reist het werk Groot water (2021) van Maud van den Beuken langs de Nieuwe Maas. Gelieerd aan het programma van 150 jaar Nieuwe Waterweg zet het kunstwerk een vraagteken achter onze relatie tot de rivier op zowel lokale als wereldwijde schaal. Wie draagt de verantwoordelijkheid? Op vier verschillende locaties langs de rivier is het werk te bezoeken en activeert het een inhoudelijk programma waaronder (publieke) gesprekken en zintuiglijke ervaringen met de rivier.

Door met beleidsmakers, kunstenaars, milieuactivisten, bewoners, watermanagement experts en baggeraars in gesprek te gaan, onderzoeken we de Nieuwe Maas als niet-menselijke levensvorm en de mogelijkheid tot een eigen rechtspersoonlijkheid. Deze reeks gesprekken vormt de basis voor een langdurig artistiek onderzoek naar de toe-eigening van de rivier en hoe we hier via artistieke middelen een stem aan kunnen geven.

Het inhoudelijk programma rond Groot water wordt eind augustus bekendgemaakt.

Over Groot water

Groot water (2021) is een 1:1 replica van een dwarsdoorsnede van de Mississippi, die Maud van den Beuken 3D inscande bij de bron. De rivier vereeuwigde ze in haar vorm door het 3D-model op ware schaal computergestuurd te laten uitfrezen. Dit werk maakte Maud van den Beuken in opdracht van de beeldenroute Beelden in Leiden, samengesteld door Suzanne Wallinga.

Publicatiedatum: 27/07/2022