Maike Hemmers

Data O&O-aanvragen 2022


Ook in 2022 kunnen er weer  aanvragen worden ingediend voor de regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie). Deze regeling is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroot kan worden.

Dit zijn de data voor 2022:

Ronde 1
Deadline: vrijdag 18 februari 23.00 uur
Uitslag: vrijdag 15 april

Ronde 2
Deadline: vrijdag 17 juni 23.00 uur
Uitslag: vrijdag 12 augustus

Ronde 3
Deadline: maandag 24 oktober 12.00 uur
Uitslag: vrijdag 16 december

Een O&O-bijdrage kun je aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • Een afgebakende periode van onderzoek en verdieping met een duidelijk omschreven vraag- en/of doelstelling en een plan van aanpak.
  • Internationale ontwikkeling van de beroepspraktijk, zoals een artist-in-residency of een studiereis indien deze een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling.
  • Onderzoeksproject (naar inhoud, materiaal), experiment.
  • Publicatie, indien deze een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling.

Klik hier voor meer informatie over de O&O.

Publicatiedatum: 22/11/2021