Jaaroverzicht 2019

voorwoord

Het is vandaag 1 juni 2020. Buiten tellen tientallen mensen af tot 12 uur en de opening van de terrassen na 10 weken droogte. Deze tekst moet gaan over het werk dat CBK Rotterdam in het jaar 2019 verrichtte. Dat gaat zo ook zeker gebeuren. Dit eerste digitale jaaroverzicht van ons staat sowieso tjokvol met tekst, beeld, film en geluid, terugblikkend op het jaar dat achter ons ligt.

Maar het zou natuurlijk raar zijn wanneer ik niet stil sta bij de huidige situatie waarin het Coronavirus de gehele samenleving inclusief de culturele sector heeft lamgelegd. De omvang hiervan en de gevolgen zullen later uitgebreid worden opgetekend, maar op dit moment wil ik even stilstaan bij wat conclusies en adviezen van een onderzoek over de impact van de Coronacrisis, dat wij afgelopen maand onder beeldend kunstenaars hebben laten verrichten. Kunstenaars worden hard geraakt door deze crisis en hebben te maken met aanzienlijk lagere inkomsten. De reserves van kunstenaars zijn meestal beperkt en niet iedereen heeft iemand waar men op kan terugvallen. Die uitkomsten verbazen mij natuurlijk niet. De bedoeling van dit onderzoek is met concrete cijfers de gemeente ervan te overtuigen dat zij extra maatregelen moet nemen om kunstenaars te helpen door deze moeilijke tijd te komen. En net als in een eerder onderzoek zien we dat kunstenaars rekenen op CBK Rotterdam. Zij hopen en verwachten dat wij kunnen bijdragen aan meer steun voor kunstenaars door de gemeente en de verwachtingen van onze invloed en mogelijkheden zijn daarbij opvallend hoog. Dit vertrouwen van de geïnterviewde kunstenaars vervult mij uiteraard met trots. Het schept verplichtingen en het zegt vooral iets over de positie die CBK Rotterdam inneemt. In een samenleving waarin kunstenaars helaas nog steeds een marginale rol spelen en er een heel systeem ingericht moet worden om kunstenaars fatsoenlijk te betalen voor het werk dat ze doen (en ik ben zeer benieuwd hoe die Fair Practice Code uit deze periode gaat komen) staat voor ons de maker nog steeds bovenaan de prioriteitenlijst.

Noblesse oblige, adeldom verplicht. We blijven ons de komende tijd hard maken voor kunstenaars, bijvoorbeeld richting de gemeente. En ook gaan we alle mooie voornemens die we in 2019 schreven voor ons Cultuurplan 2021-2024 nog eens extra tegen het licht houden van de actuele situatie en de gevolgen ervan op langere termijn. Het kan heel goed zijn dat we daarbij nog scherpere keuzes moeten maken om de beroepspraktijk van Rotterdamse beeldend kunstenaars overeind te houden.

À propos, het jaar 2019. Wanneer ik iemand die helemaal van niets weet, moet uitleggen wat CBK Rotterdam is, grijp ik vaak terug op een agrarische term die we waarschijnlijk allemaal op de lagere school geleerd hebben: gemengd bedrijf. Alles wat je kan bedenken bij ‘beeldende kunst’ staat bij ons op het programma. Zoals bijvoorbeeld subsidies, opdrachten en residenties via Art Office. Beelden en projecten in de openbare ruimte via BKOR en SIR. En tentoonstellingen, educatie en evenementen via TENT. Maar ook ‘Rotterdam’ is een wezenskenmerk in ons werk. We zitten niet alleen in het Centrum of op Zuid. We zitten óók in Hoek van Holland, Rozenburg, Hoogvliet, Alexanderpolder, Ommoord en Nesselande. Rotterdam is voor ons echt Rotterdam! Samen met kunstenaars, culturele partners, maatschappelijke stakeholders én bewoners werken wij aan een levendig kunstklimaat. En cruciaal daarbij is dat we midden in de stad staan en betrokken zijn bij wat er op al die plekken in de stad leeft. Ook in 2019 waren we weer volop in touw met onze partners. Wie wil checken of ik mijn woorden wel waar kan maken, nodig ik graag uit om in de enorme hoeveelheid kunstenaars, instellingen, organisaties en activiteiten te duiken die in dit jaaroverzicht vermeld staan. Voor mij vormt deze veelheid en diversiteit de kern van CBK Rotterdam.

En kan je dan ook iets uit 2019 noemen, iets dat je is bijgebleven, vroeg mijn chef communicatie. Dat vind ik altijd heel tricky. Noem een aantal dingen vanuit ieder programmaonderdeel en iedereen is tevreden. Het schijnt dat ik sowieso wel bekend sta als de man die duizend bloemen wil laten bloeien. Maar ja, je wil natuurlijk ook iets persoonlijks aan zo’n jaarbericht toevoegen. Iets dat voor mij betekenis heeft, zonder dat iemand zich gepasseerd voelt.

Zo’n project is bijvoorbeeld Laden Saleh van Simon Kentgens. Dat begint al in 2018. Kentgens krijgt dan een O&O-subsidie om onderzoek te doen naar de Javaanse schilder Raden Saleh die leefde van 1811 tot 1880. Saleh kreeg als eerste niet-Europeaan de mogelijkheid te studeren bij bekende Nederlandse meesters, maar hier kwam hij niet los van het koloniale juk. Hij reisde door naar Dresden en kreeg daar grote erkenning. In Duitsland wordt hij gezien als een van de grondleggers van het Oriëntalisme. Kentgens is geïnteresseerd in de wijze waarop Saleh laveerde tussen het oosten en het westen en hij ziet hem als een pionier inzake zeer actuele maatschappelijke thema’s als kolonisatie, dekolonisatie, exotisme en emancipatie. In 2018 was Kentgens ook resident in Dresden als onderdeel van het uitwisselingsprogramma dat CBK Rotterdam nu zo’n tien jaar met het Goethe Institut en de stad Dresden heeft. Hij ging op zoek naar sporen van der schwarze Prinz, zoals Raden Saleh in Dresden werd genoemd. Een zeer tastbaar object is das blaues Häusel, een in 1848 door Saleh ontworpen paviljoen aan de boorden van de Elbe. Simon Kentgens was totaal gefascineerd door dit bouwwerkje in oriëntaalse stijl, bekroond met een heuse ui-koepel. Geïnspireerd door das blaues Häusel ontwierp Kentgens een hedendaagse kiosk om midden in centrum van Dresden te plaatsen en te laten functioneren. Wie Duitse steden kent, weet dat kiosken onlosmakelijk verbonden zijn met het stedelijke leven. Voor de halve liters bier, sigaretten, koffie, kranten – maar vooral voor de sociale contacten, de kiosk is het hart van iedere Kiez. De gemeente Dresden reageerde zeer enthousiast en stelde een mooi budget beschikbaar om het paviljoen te realiseren. En uiteraard legde ook CBK Rotterdam daar een bedrag bij. Op 2 juni 2019 was het zover: samen met de Kulturbürgermeisterin van Dresden mocht ik Laden Saleh openen. Op de Jorge-Gomondai-Platz, een geweldige plek op de drempel van het bruisende Dresden-Neustadt, werden een maand lang waren en levensmiddelen met oriëntaalse oorsprong verkocht. Maar Laden Saleh was ook een kustwerk in de openbare ruimte, dat vragen stelde bij het oriëntaalse erfgoed en de lange traditie van de uitwisseling van culturen in Dresden. Een paar weken eerder had de Alternative für Deutschland (AfD) 20% van de stemmen gehaald bij Europese verkiezingen, niet zo vreemd gezien de inmiddels jarenlange traditie van Pegida-demonstraties op maandagavond. Op die scherpe snede functioneerde de kiosk van Simon Kentgens als plek waar burgers, verenigingen en kunstenaars werden uitgenodigd om met elkaar te praten en discussiëren. En dat gebeurde ook!

Dit prachtige samenvallen van allerlei mogelijkheden en de coöperatie tussen diverse partijen om uiteindelijk een project van een kunstenaar te realiseren waar een grote groep mensen betekenis aan ontleent, dat is de kracht en de magie van het werk dat wij met z’n allen verrichten. Dat is waar het bij CBK Rotterdam om gaat.

Ove Lucas
directeur CBK Rotterdam

Dolf Henkes Prijs 2019
TENT, 14 december– 10 februari
foto: Aad Hoogendoorn
Iedere twee jaar biedt TENT ruimte aan de tentoonstelling rondom de Dolf Henkes Prijs. Voor de prijs van 2019 waren genomineerd Roxette Capriles, Priscila Fernandes, Emma van der Leest en Evelyn Taocheng Wang. De prijs wordt door de Stichting Henkes tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldbepalende Rotterdamse kunstenaar. Op 7 februari 2019 werd de prijs (1.200 euro) toegekend aan Evelyn Taocheng Wang.
Artist Talk op Art Rotterdam
Priscila Fernandes, Van Nelle Fabriek, 7 februari
video: Mirjam Somers, Bas Czerwinski
Om Rotterdamse kunstenaars tijdens Art Rotterdam beter zichtbaar te maken, maakte CBK Rotterdam samen met Samira Benlaloua de publicatie Apropos Art die werd gepresenteerd tijdens de Artist Talk waar Nicole Sciarone drie Rotterdamse kunstenaars voorstelde. In de korte films vertellen de kunstenaars over het onderzoek dat zij konden doen dankzij een O&O-subsidie van CBK Rotterdam. Priscila Fernandes vertelt over haar artistieke onderzoek naar vrije tijdsbesteding: wat zijn de effecten van het spelen op de ontwikkeling van het individu, op de cultuur, op de sociale integratie in de samenleving?
Artist Talk op Art Rotterdam
Robert Glas, Van Nelle Fabriek, 7 februari
video: Mirjam Somers, Bas Czerwinski
Om Rotterdamse kunstenaars tijdens Art Rotterdam beter zichtbaar te maken, maakte CBK Rotterdam samen met Samira Benlaloua de publicatie Apropos Art die werd gepresenteerd tijdens de Artist Talk waar Nicole Sciarone drie Rotterdamse kunstenaars voorstelde. In de korte films vertellen de kunstenaars over het onderzoek dat zij konden doen dankzij een O&O-subsidie van CBK Rotterdam. Robert Glas praat over een onderzoek naar de invloed van Predictive Policing – manieren van big data mining ter preventie van criminaliteit – en de gevolgen daarvan.
Artist Talk op Art Rotterdam
Pendar Nabipour, Van Nelle Fabriek, 7 februari
video: Mirjam Somers, Bas Czerwinski
Om Rotterdamse kunstenaars tijdens Art Rotterdam beter zichtbaar te maken, maakte CBK Rotterdam samen met Samira Benlaloua de publicatie Apropos Art die werd gepresenteerd tijdens de Artist Talk waar Nicole Sciarone drie Rotterdamse kunstenaars voorstelde. In de korte films vertellen de kunstenaars over het onderzoek dat zij konden doen dankzij een O&O-subsidie van CBK Rotterdam. Pendar Nabipour vertelt over zijn project Open Source Government.
ThE riGHT tO RighT/WrOnG
AVL Mundo, 8 februari
video: Marieke van der Lippe
Tijdens Art Rotterdam werd de neon ThE riGHT tO RighT/WrOnG van Libia Castro en Ólafur Ólafsson aan de silo van AVL Mundo feestelijk in gebruik genomen. De knipperende neongraffiti leest afwisselend ThE riGHt tO Right, ThE riGHt tO WrOnG en een nieuw ‘woord’ dat RighT en WrOnG combineert. Op initiatief van CBK Rotterdam (BKOR) en Atelier Van Lieshout kreeg de neon hier een plek. Het werk was eerder te zien tijdens een tentoonstelling in TENT.
ThE riGHT tO RighT/WrOnG
AVL Mundo, 8 februari
foto: Studio Hans Wilschut
Tijdens Art Rotterdam werd de neon ThE riGHT tO RighT/WrOnG van Libia Castro en Ólafur Ólafsson aan de silo van AVL Mundo feestelijk in gebruik genomen. De knipperende neongraffiti leest afwisselend ThE riGHt tO Right, ThE riGHt tO WrOnG en een nieuw ‘woord’ dat RighT en WrOnG combineert. Op initiatief van CBK Rotterdam (BKOR) en Atelier Van Lieshout kreeg de neon hier een plek. Het werk was eerder te zien tijdens een tentoonstelling in TENT.
ThE riGHT tO RighT/WrOnG
AVL Mundo, 8 februari
foto: Studio Hans Wilschut
Tijdens Art Rotterdam werd de neon ThE riGHT tO RighT/WrOnG van Libia Castro en Ólafur Ólafsson aan de silo van AVL Mundo feestelijk in gebruik genomen. De knipperende neongraffiti leest afwisselend ThE riGHt tO Right, ThE riGHt tO WrOnG en een nieuw ‘woord’ dat RighT en WrOnG combineert. Op initiatief van CBK Rotterdam (BKOR) en Atelier Van Lieshout kreeg de neon hier een plek. Het werk was eerder te zien tijdens een tentoonstelling in TENT.
In Sense w/ Amenti MoveMeant,
TENT, 10 en 17 maart
video: Joey Schut
Speciaal voor de tentoonstelling in TENT Where does culture happen? ontwikkelde Amenti MoveMeant de workshop In Sense. Aan deze sessie kon men voor openingstijd met een klein clubje deelnemen. In de workshop zette men beweging en bewustwording in met als doel dichter bij de ander komen. Door specifieke zintuigen scherp te stellen en anderen weer af te sluiten, creëerde Amenti MoveMeant een safe space om beter in contact te komen met jezelf en je omgeving.
RORO Buiten
Rotterdam Noord, 31 maart
productie: Marieke van der Lippe
Tijdens RORO Buiten wordt een podium geboden voor lokale kunstenaars die drie nieuwe kunstwerken op drie verschillende (buiten)locaties kunnen tentoonstellen voor de periode van zes maanden. Op 31 maart 2019 werden deze drie nieuwe kunstwerken feestelijk onthuld met een gratis wandeling langs de verschillende locaties in Rotterdam Noord. Voor deze editie maakten Rowan van As, Floris Visser en Wietse Eeken een kunstwerk voor de buitenruimte.
Bruggedichten
Mathenesserbrug, 3 mei
foto: Paul van der Blom
De onderkant van de Mathenesserbrug werd verfraaid met een gedicht van voormalig stadsdichter Daniel Dee. Het gedicht, te lezen op de onderkant van de brug, werd op 3 mei officieel gepresenteerd aan Delfshaven met muziek en catering. Het ontwerp is van Bart Oppenheimer. CBK Rotterdam draagt bij aan dit initiatief stichting De zoek naar de Schittering van de stichting om in totaal tien bruggen in Delfshaven en Overschie te bedrukken met poëzie van Rotterdamse dichters.
Terugplaatsing Moeder en Kind van Carel Visser
Beeldenterras van de Westersingel, 20 mei
archief Sculpture International Rotterdam
Het expressieve beeld Moeder en Kind, dat sinds 2001 aan het beeldenterras aan de Westersingel staat, werd gerestaureerd en teruggeplaatst. Moeder en Kind een samengesteld werk waarin Visser gevonden voorwerpen en afvalmaterialen samengevoegd heeft tot een geheel dat in brons werd afgegoten. Het resultaat is een humoristische, maar ook confronterende sculptuur: koestert de moeder haar kind, of verslindt ze het? Hiermee verwijst Visser naar diverse mythes en sprookjes.
Laden Saleh
Dresden, 2 juni - 2 juli
foto's: Simon Kentgens
Dit werk van Simon Kentgens werd een maand lang tentoongesteld in de openbare ruimte van Dresden (Neustadt). De kiosk is gebaseerd op die van Indonesisch kunstenaar en prins Raden Saleh, die van 1839 tot 1848 in Dresden werkte en leefde. De kiosk verkoopt oriëntaalse producten en licht op kritische manier Dresden’s Oosters erfgoed uit. In samenwerking met Kulturamt Dresden en het Goethe Institut, zette CBK Rotterdam dit project op om de internationale positie van Rotterdamse beeldend kunstenaars te bevorderen.
Laden Saleh
Dresden, 2 juni - 2 juli
foto's: Simon Kentgens
Dit werk van Simon Kentgens werd een maand lang tentoongesteld in de openbare ruimte van Dresden (Neustadt). De kiosk is gebaseerd op die van Indonesisch kunstenaar en prins Raden Saleh, die van 1839 tot 1848 in Dresden werkte en leefde. De kiosk verkoopt oriëntaalse producten en licht op kritische manier Dresden’s Oosters erfgoed uit. In samenwerking met Kulturamt Dresden en het Goethe Institut, zette CBK Rotterdam dit project op om de internationale positie van Rotterdamse beeldend kunstenaars te bevorderen.
Laden Saleh
Dresden, 2 juni - 2 juli
foto's: Simon Kentgens
Dit werk van Simon Kentgens werd een maand lang tentoongesteld in de openbare ruimte van Dresden (Neustadt). De kiosk is gebaseerd op die van Indonesisch kunstenaar en prins Raden Saleh, die van 1839 tot 1848 in Dresden werkte en leefde. De kiosk verkoopt oriëntaalse producten en licht op kritische manier Dresden’s Oosters erfgoed uit. In samenwerking met Kulturamt Dresden en het Goethe Institut, zette CBK Rotterdam dit project op om de internationale positie van Rotterdamse beeldend kunstenaars te bevorderen.
Laden Saleh
Dresden, 2 juni - 2 juli
foto's: Simon Kentgens
Dit werk van Simon Kentgens werd een maand lang tentoongesteld in de openbare ruimte van Dresden (Neustadt). De kiosk is gebaseerd op die van Indonesisch kunstenaar en prins Raden Saleh, die van 1839 tot 1848 in Dresden werkte en leefde. De kiosk verkoopt oriëntaalse producten en licht op kritische manier Dresden’s Oosters erfgoed uit. In samenwerking met Kulturamt Dresden en het Goethe Institut, zette CBK Rotterdam dit project op om de internationale positie van Rotterdamse beeldend kunstenaars te bevorderen.
Laden Saleh
Dresden, 2 juni - 2 juli
foto's: Simon Kentgens
Dit werk van Simon Kentgens werd een maand lang tentoongesteld in de openbare ruimte van Dresden (Neustadt). De kiosk is gebaseerd op die van Indonesisch kunstenaar en prins Raden Saleh, die van 1839 tot 1848 in Dresden werkte en leefde. De kiosk verkoopt oriëntaalse producten en licht op kritische manier Dresden’s Oosters erfgoed uit. In samenwerking met Kulturamt Dresden en het Goethe Institut, zette CBK Rotterdam dit project op om de internationale positie van Rotterdamse beeldend kunstenaars te bevorderen.
Laden Saleh
Dresden, 2 juni - 2 juli
foto's: Simon Kentgens
Dit werk van Simon Kentgens werd een maand lang tentoongesteld in de openbare ruimte van Dresden (Neustadt). De kiosk is gebaseerd op die van Indonesisch kunstenaar en prins Raden Saleh, die van 1839 tot 1848 in Dresden werkte en leefde. De kiosk verkoopt oriëntaalse producten en licht op kritische manier Dresden’s Oosters erfgoed uit. In samenwerking met Kulturamt Dresden en het Goethe Institut, zette CBK Rotterdam dit project op om de internationale positie van Rotterdamse beeldend kunstenaars te bevorderen.
No you won't be naming no buildings after me
TENT 11 juli - 22 september
foto's: Aad Hoogendoorn
In deze tentoonstelling onderzocht gastcurator Vincent van Velsen samen met een internationaal gezelschap van kunstenaars hoe herinneringen kunnen worden belichaamd. Officiële vormen van herinneringen werden bevraagd en nieuwe manieren om ze vorm te geven werden onderzocht. Het lichaam kreeg hierbij een centrale rol, als drager van herinneringen en als strijdbaar baken van voortlevende geschiedenissen. Deel van de tentoonstelling was een reeks live events, performances en artist talks.
No you won't be naming no buildings after me
TENT 11 juli - 22 september
foto's: Aad Hoogendoorn
In deze tentoonstelling onderzocht gastcurator Vincent van Velsen samen met een internationaal gezelschap van kunstenaars hoe herinneringen kunnen worden belichaamd. Officiële vormen van herinneringen werden bevraagd en nieuwe manieren om ze vorm te geven werden onderzocht. Het lichaam kreeg hierbij een centrale rol, als drager van herinneringen en als strijdbaar baken van voortlevende geschiedenissen. Deel van de tentoonstelling was een reeks live events, performances en artist talks.
No you won't be naming no buildings after me
TENT 11 juli - 22 september
foto's: Aad Hoogendoorn
In deze tentoonstelling onderzocht gastcurator Vincent van Velsen samen met een internationaal gezelschap van kunstenaars hoe herinneringen kunnen worden belichaamd. Officiële vormen van herinneringen werden bevraagd en nieuwe manieren om ze vorm te geven werden onderzocht. Het lichaam kreeg hierbij een centrale rol, als drager van herinneringen en als strijdbaar baken van voortlevende geschiedenissen. Deel van de tentoonstelling was een reeks live events, performances en artist talks.
No you won't be naming no buildings after me
TENT 11 juli - 22 september
foto's: Aad Hoogendoorn
In deze tentoonstelling onderzocht gastcurator Vincent van Velsen samen met een internationaal gezelschap van kunstenaars hoe herinneringen kunnen worden belichaamd. Officiële vormen van herinneringen werden bevraagd en nieuwe manieren om ze vorm te geven werden onderzocht. Het lichaam kreeg hierbij een centrale rol, als drager van herinneringen en als strijdbaar baken van voortlevende geschiedenissen. Deel van de tentoonstelling was een reeks live events, performances en artist talks.
No you won't be naming no buildings after me
TENT 11 juli - 22 september
foto's: Aad Hoogendoorn
In deze tentoonstelling onderzocht gastcurator Vincent van Velsen samen met een internationaal gezelschap van kunstenaars hoe herinneringen kunnen worden belichaamd. Officiële vormen van herinneringen werden bevraagd en nieuwe manieren om ze vorm te geven werden onderzocht. Het lichaam kreeg hierbij een centrale rol, als drager van herinneringen en als strijdbaar baken van voortlevende geschiedenissen. Deel van de tentoonstelling was een reeks live events, performances en artist talks.
No you won't be naming no buildings after me
TENT 11 juli - 22 september
foto's: Aad Hoogendoorn
In deze tentoonstelling onderzocht gastcurator Vincent van Velsen samen met een internationaal gezelschap van kunstenaars hoe herinneringen kunnen worden belichaamd. Officiële vormen van herinneringen werden bevraagd en nieuwe manieren om ze vorm te geven werden onderzocht. Het lichaam kreeg hierbij een centrale rol, als drager van herinneringen en als strijdbaar baken van voortlevende geschiedenissen. Deel van de tentoonstelling was een reeks live events, performances en artist talks.
Wartaal, atelier voor woord & daad,
TENT, 20 juli - 1 september
video: Marieke van der Lippe
Wartaal, Atelier voor woord en daad, was een taal- en performance playground voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gedurende de hele zomervakantie werden 26 activiteiten en 3 workshops georganiseerd waarin de kinderen spelenderwijs taal en performancekunst konden ontdekken. Wartaal was een speel-, maak- en ontdekterrein geïnspireerd op het Dadaïsme, waarin kinderen werden uitgedaagd hun blik op de wereld vorm te geven.
Wartaal, atelier voor woord & daad,
TENT, 20 juli - 1 september
foto: Aad Hoogendoorn
Wartaal, Atelier voor woord en daad, was een taal- en performance playground voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gedurende de hele zomervakantie werden 26 activiteiten en 3 workshops georganiseerd waarin de kinderen spelenderwijs taal en performancekunst konden ontdekken. Wartaal was een speel-, maak- en ontdekterrein geïnspireerd op het Dadaïsme, waarin kinderen werden uitgedaagd hun blik op de wereld vorm te geven.
Wartaal, atelier voor woord & daad,
TENT, 20 juli - 1 september
foto: Aad Hoogendoorn
Wartaal, Atelier voor woord en daad, was een taal- en performance playground voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gedurende de hele zomervakantie werden 26 activiteiten en 3 workshops georganiseerd waarin de kinderen spelenderwijs taal en performancekunst konden ontdekken. Wartaal was een speel-, maak- en ontdekterrein geïnspireerd op het Dadaïsme, waarin kinderen werden uitgedaagd hun blik op de wereld vorm te geven.
Wartaal, atelier voor woord & daad,
TENT, 20 juli - 1 september
foto: Aad Hoogendoorn
Wartaal, Atelier voor woord en daad, was een taal- en performance playground voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gedurende de hele zomervakantie werden 26 activiteiten en 3 workshops georganiseerd waarin de kinderen spelenderwijs taal en performancekunst konden ontdekken. Wartaal was een speel-, maak- en ontdekterrein geïnspireerd op het Dadaïsme, waarin kinderen werden uitgedaagd hun blik op de wereld vorm te geven.
Wartaal, atelier voor woord & daad,
TENT, 20 juli - 1 september
foto: Aad Hoogendoorn
Wartaal, Atelier voor woord en daad, was een taal- en performance playground voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gedurende de hele zomervakantie werden 26 activiteiten en 3 workshops georganiseerd waarin de kinderen spelenderwijs taal en performancekunst konden ontdekken. Wartaal was een speel-, maak- en ontdekterrein geïnspireerd op het Dadaïsme, waarin kinderen werden uitgedaagd hun blik op de wereld vorm te geven.
Wartaal, atelier voor woord & daad,
TENT, 20 juli - 1 september
foto: Aad Hoogendoorn
Wartaal, Atelier voor woord en daad, was een taal- en performance playground voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gedurende de hele zomervakantie werden 26 activiteiten en 3 workshops georganiseerd waarin de kinderen spelenderwijs taal en performancekunst konden ontdekken. Wartaal was een speel-, maak- en ontdekterrein geïnspireerd op het Dadaïsme, waarin kinderen werden uitgedaagd hun blik op de wereld vorm te geven.
Alexis Blake
TENT, 1 september
foto's: Brand New Guys
De performance/installatie Crack Nerve Boogie Swerve van Alexis Blake bestond uit drie delen en was onderdeel van de tentoonstelling No You Won’t Be Naming No Buildings After Me. Samen met een aantal Rotterdamse performers ontwikkelde Blake Crack Nerve Boogie Swerve tijdens de tentoonstelling en gebruikte de expositie als werk- en oefenruimte. Blake richtte zich in de uiteindelijke performance/installatie op het vrouwelijk lichaam en de representatie hiervan. Het werd een onderzoek naar bestaande structuren van representatie en macht en hoe die te ondermijnen en veranderen.
Alexis Blake
TENT, 1 september
foto's: Brand New Guys
De performance/installatie Crack Nerve Boogie Swerve van Alexis Blake bestond uit drie delen en was onderdeel van de tentoonstelling No You Won’t Be Naming No Buildings After Me. Samen met een aantal Rotterdamse performers ontwikkelde Blake Crack Nerve Boogie Swerve tijdens de tentoonstelling en gebruikte de expositie als werk- en oefenruimte. Blake richtte zich in de uiteindelijke performance/installatie op het vrouwelijk lichaam en de representatie hiervan. Het werd een onderzoek naar bestaande structuren van representatie en macht en hoe die te ondermijnen en veranderen.
Alexis Blake
TENT, 1 september
foto;s: Brand New Guys
De performance/installatie Crack Nerve Boogie Swerve van Alexis Blake bestond uit drie delen en was onderdeel van de tentoonstelling No You Won’t Be Naming No Buildings After Me. Samen met een aantal Rotterdamse performers ontwikkelde Blake Crack Nerve Boogie Swerve tijdens de tentoonstelling en gebruikte de expositie als werk- en oefenruimte. Blake richtte zich in de uiteindelijke performance/installatie op het vrouwelijk lichaam en de representatie hiervan. Het werd een onderzoek naar bestaande structuren van representatie en macht en hoe die te ondermijnen en veranderen.
Alexis Blake
TENT, 1 september
foto's: Brand New Guys
De performance/installatie Crack Nerve Boogie Swerve van Alexis Blake bestond uit drie delen en was onderdeel van de tentoonstelling No You Won’t Be Naming No Buildings After Me. Samen met een aantal Rotterdamse performers ontwikkelde Blake Crack Nerve Boogie Swerve tijdens de tentoonstelling en gebruikte de expositie als werk- en oefenruimte. Blake richtte zich in de uiteindelijke performance/installatie op het vrouwelijk lichaam en de representatie hiervan. Het werd een onderzoek naar bestaande structuren van representatie en macht en hoe die te ondermijnen en veranderen.
Alexis Blake
TENT, 1 september
foto's: Brand New Guys
De performance/installatie Crack Nerve Boogie Swerve van Alexis Blake bestond uit drie delen en was onderdeel van de tentoonstelling No You Won’t Be Naming No Buildings After Me. Samen met een aantal Rotterdamse performers ontwikkelde Blake Crack Nerve Boogie Swerve tijdens de tentoonstelling en gebruikte de expositie als werk- en oefenruimte. Blake richtte zich in de uiteindelijke performance/installatie op het vrouwelijk lichaam en de representatie hiervan. Het werd een onderzoek naar bestaande structuren van representatie en macht en hoe die te ondermijnen en veranderen.
We Love Public Space
ZoHo, 27 september
video: Marieke van der Lippe
De derde editie van We Love Public Space stond in het teken van de rol en betekenis van de (beeldende) kunst voor de publieke ruimte. De kunstenaar die als geen ander in staat is om in te grijpen in de openbare ruimte, haar te ontregelen, te bevragen en in een ander perspectief te plaatsen. Hoe en met welk doel manifesteren kunstenaars zich in de publieke ruimte? Welke strategieën hanteren zij daarbij?
TENT 20
TENT, 28 - 29 september
video: Uriel Matahelumual
TENT vierde zijn twintigjarig bestaan met een weekend lang feest. Tijdens twee dagen konden bezoekers genieten van o.a. performances, film screenings, muzikale optredens en muurschilderingen. Er was een familieprogramma waar kinderen schrijf- en filmworkshops konden bijwonen, een face painting konden ondergaan en dansen in de family disco. De documentaire TENT 20 ging in première en gaf een beeld van wat er de afgelopen 20 jaar bij het kunstplatform te zien was en wat er leefde in de stad.
Boerenzij,
TENT, 11 oktober - 12 januari
foto: Aad Hoogendoorn
Het project Boerenzij van kunstenaar Wapke Feenstra presenteerde een kritiek over de veronderstelde tegenstelling tussen platteland en stad die de populaire beeldvorming, maar ook planologie en politiek beheerst. Het stedelijke verbindt men met vooruitgang, terwijl men de rurale cultuur in de periferie en schaduw van de stad plaatst. Feenstra ging voor de tentoonstelling en film Boerenzij op zoek naar plattelandsmensen die havenstad Rotterdam mee gebouwd hebben. Ze wisselden boerenkennis uit, haalden herinneringen op en maakte zo de plattelandsmentaliteit zichtbaar die een onafscheidelijk deel van de stedelijke ruimte geworden is.
Boerenzij,
TENT, 11 oktober - 12 januari
foto: Aad Hoogendoorn
Het project Boerenzij van kunstenaar Wapke Feenstra presenteerde een kritiek over de veronderstelde tegenstelling tussen platteland en stad die de populaire beeldvorming, maar ook planologie en politiek beheerst. Het stedelijke verbindt men met vooruitgang, terwijl men de rurale cultuur in de periferie en schaduw van de stad plaatst. Feenstra ging voor de tentoonstelling en film Boerenzij op zoek naar plattelandsmensen die havenstad Rotterdam mee gebouwd hebben. Ze wisselden boerenkennis uit, haalden herinneringen op en maakte zo de plattelandsmentaliteit zichtbaar die een onafscheidelijk deel van de stedelijke ruimte geworden is.
Boerenzij,
TENT, 11 oktober - 12 januari
foto: Aad Hoogendoorn
Het project Boerenzij van kunstenaar Wapke Feenstra presenteerde een kritiek over de veronderstelde tegenstelling tussen platteland en stad die de populaire beeldvorming, maar ook planologie en politiek beheerst. Het stedelijke verbindt men met vooruitgang, terwijl men de rurale cultuur in de periferie en schaduw van de stad plaatst. Feenstra ging voor de tentoonstelling en film Boerenzij op zoek naar plattelandsmensen die havenstad Rotterdam mee gebouwd hebben. Ze wisselden boerenkennis uit, haalden herinneringen op en maakte zo de plattelandsmentaliteit zichtbaar die een onafscheidelijk deel van de stedelijke ruimte geworden is.
Wild Bet
TENT, 11 oktober - 12 januari
foto's: Aad Hoogendoorn
In de tentoonstelling Wild Bet van kunstenaarsduo Gil & Moti draaide alles om gokken als sociaalpsychologisch fenomeen. Een theatrale totaalinstallatie over de gokscene en de belofte van geluk die daarin lonkt. Gil & Moti trokken het verband met de gok die migranten wagen wanneer zij hun thuis verlaten in de hoop op een beter leven. Ze doken hiervoor de gokscenes van drie verschillende steden in - Rio de Janeiro, Helsinki en Rotterdam - en voerden daar gesprekken met migranten over hun motieven en hun levens. Deze indringende verhalen werden verwerkt in ontwapenende en zaalvullende installaties en video’s.
Wild Bet
TENT, 11 oktober - 12 januari
foto's: Aad Hoogendoorn
In de tentoonstelling Wild Bet van kunstenaarsduo Gil & Moti draaide alles om gokken als sociaalpsychologisch fenomeen. Een theatrale totaalinstallatie over de gokscene en de belofte van geluk die daarin lonkt. Gil & Moti trokken het verband met de gok die migranten wagen wanneer zij hun thuis verlaten in de hoop op een beter leven. Ze doken hiervoor de gokscenes van drie verschillende steden in - Rio de Janeiro, Helsinki en Rotterdam - en voerden daar gesprekken met migranten over hun motieven en hun levens. Deze indringende verhalen werden verwerkt in ontwapenende en zaalvullende installaties en video’s.
Wild Bet
TENT, 11 oktober - 12 januari
foto's: Aad Hoogendoorn
In de tentoonstelling Wild Bet van kunstenaarsduo Gil & Moti draaide alles om gokken als sociaalpsychologisch fenomeen. Een theatrale totaalinstallatie over de gokscene en de belofte van geluk die daarin lonkt. Gil & Moti trokken het verband met de gok die migranten wagen wanneer zij hun thuis verlaten in de hoop op een beter leven. Ze doken hiervoor de gokscenes van drie verschillende steden in - Rio de Janeiro, Helsinki en Rotterdam - en voerden daar gesprekken met migranten over hun motieven en hun levens. Deze indringende verhalen werden verwerkt in ontwapenende en zaalvullende installaties en video’s.
Wild Bet
TENT, 11 oktober - 12 januari
foto's: Aad Hoogendoorn
In de tentoonstelling Wild Bet van kunstenaarsduo Gil & Moti draaide alles om gokken als sociaalpsychologisch fenomeen. Een theatrale totaalinstallatie over de gokscene en de belofte van geluk die daarin lonkt. Gil & Moti trokken het verband met de gok die migranten wagen wanneer zij hun thuis verlaten in de hoop op een beter leven. Ze doken hiervoor de gokscenes van drie verschillende steden in - Rio de Janeiro, Helsinki en Rotterdam - en voerden daar gesprekken met migranten over hun motieven en hun levens. Deze indringende verhalen werden verwerkt in ontwapenende en zaalvullende installaties en video’s.
Art Index met Wilbert Plijnaar,
Oude Binnenweg en TENT, 15 november
video: Art Index Rotterdam
In navolging op de silent disco organiseerden Art Index Rotterdam en CBK Rotterdam een silent walk. Met 40 koptelefoons op liepen alle deelnemers mee langs de jazzroute op de Oude Binnenweg. De stem van illustrator, striptekenaar en scenarist Wilbert Plijnaar gaf deze avond uitleg bij de vele jazzportretten die de Oude Binnenweg rijk is. Een daarvan, een nieuw portret van Rita Reys, komt van zijn hand en werd ook uitgebreid toegelicht.
Stadstekenaar op Cross Comix Festival
Diverse locaties, 17 november
illustraties: Cox Janssens
Het Cross Comix Festival streek in 2019 voor de vierde keer neer in Rotterdam. Stadstekenaar Cox Janssens werd door CBK Rotterdam gevraagd er een beeldend verslag in tekeningen van te maken. Het festival biedt inspirerende podia en samenwerkingen aan beeldmakers en -denkers uit binnen- en buitenland. Beelden, geluiden en verhalen vanuit alle hoeken werden samengebracht om mensen te enthousiasmeren, informeren en verrassen met beeldverhalen.
Stadstekenaar op Cross Comix Festival
Diverse locaties, 17 november
illustraties: Cox Janssens
Het Cross Comix Festival streek in 2019 voor de vierde keer neer in Rotterdam. Stadstekenaar Cox Janssens werd door CBK Rotterdam gevraagd er een beeldend verslag in tekeningen van te maken. Het festival biedt inspirerende podia en samenwerkingen aan beeldmakers en -denkers uit binnen- en buitenland. Beelden, geluiden en verhalen vanuit alle hoeken werden samengebracht om mensen te enthousiasmeren, informeren en verrassen met beeldverhalen.
Stadstekenaar op Cross Comix Festival
Diverse locaties, 17 november
illustraties: Cox Janssens
Het Cross Comix Festival streek in 2019 voor de vierde keer neer in Rotterdam. Stadstekenaar Cox Janssens werd door CBK Rotterdam gevraagd er een beeldend verslag in tekeningen van te maken. Het festival biedt inspirerende podia en samenwerkingen aan beeldmakers en -denkers uit binnen- en buitenland. Beelden, geluiden en verhalen vanuit alle hoeken werden samengebracht om mensen te enthousiasmeren, informeren en verrassen met beeldverhalen.
Wolken van Gust Romijn,
Dr. Molewaterplein, 27 november
foto: Otto Snoek
Het bronzen beeld Wolken van Gust Romijn (1922-2010) werd eind november feestelijk onthuld op de nieuwe locatie, het Dr. Molewaterplein, in Rotterdam. Met de verhuizing van de Daniël den Hoedkliniek - de locatie waar het beeld sinds 1965 stond - naar het Erasmus MC, werd besloten ook het beeld mee te verhuizen. Hier kreeg Wolken een prominente plek tegenover de hoofdingang van het ziekenhuis, op het vernieuwde en bekroonde plein dat werd ontworpen door landschapsarchitecten Juurink (+) Geluk.
Wolken van Gust Romijn,
Dr. Molewaterplein, 27 november
foto: Otto Snoek
Het bronzen beeld Wolken van Gust Romijn (1922-2010) werd eind november feestelijk onthuld op de nieuwe locatie, het Dr. Molewaterplein, in Rotterdam. Met de verhuizing van de Daniël den Hoedkliniek - de locatie waar het beeld sinds 1965 stond - naar het Erasmus MC, werd besloten ook het beeld mee te verhuizen. Hier kreeg Wolken een prominente plek tegenover de hoofdingang van het ziekenhuis, op het vernieuwde en bekroonde plein dat werd ontworpen door landschapsarchitecten Juurink (+) Geluk.
Wolken van Gust Romijn,
Dr. Molewaterplein, 27 november
foto: Rick Messemaker
Het bronzen beeld Wolken van Gust Romijn (1922-2010) werd eind november feestelijk onthuld op de nieuwe locatie, het Dr. Molewaterplein, in Rotterdam. Met de verhuizing van de Daniël den Hoedkliniek - de locatie waar het beeld sinds 1965 stond - naar het Erasmus MC, werd besloten ook het beeld mee te verhuizen. Hier kreeg Wolken een prominente plek tegenover de hoofdingang van het ziekenhuis, op het vernieuwde en bekroonde plein dat werd ontworpen door landschapsarchitecten Juurink (+) Geluk.
Wolken van Gust Romijn,
Dr. Molewaterplein, 27 november
foto: Otto Snoek
Het bronzen beeld Wolken van Gust Romijn (1922-2010) werd eind november feestelijk onthuld op de nieuwe locatie, het Dr. Molewaterplein, in Rotterdam. Met de verhuizing van de Daniël den Hoedkliniek - de locatie waar het beeld sinds 1965 stond - naar het Erasmus MC, werd besloten ook het beeld mee te verhuizen. Hier kreeg Wolken een prominente plek tegenover de hoofdingang van het ziekenhuis, op het vernieuwde en bekroonde plein dat werd ontworpen door landschapsarchitecten Juurink (+) Geluk.
Wolken van Gust Romijn,
Dr. Molewaterplein, 27 november
foto: Otto Snoek
Het bronzen beeld Wolken van Gust Romijn (1922-2010) werd eind november feestelijk onthuld op de nieuwe locatie, het Dr. Molewaterplein, in Rotterdam. Met de verhuizing van de Daniël den Hoedkliniek - de locatie waar het beeld sinds 1965 stond - naar het Erasmus MC, werd besloten ook het beeld mee te verhuizen. Hier kreeg Wolken een prominente plek tegenover de hoofdingang van het ziekenhuis, op het vernieuwde en bekroonde plein dat werd ontworpen door landschapsarchitecten Juurink (+) Geluk.
Wolken van Gust Romijn,
Dr. Molewaterplein, 27 november
foto: Rick Messemaker
Het bronzen beeld Wolken van Gust Romijn (1922-2010) werd eind november feestelijk onthuld op de nieuwe locatie, het Dr. Molewaterplein, in Rotterdam. Met de verhuizing van de Daniël den Hoedkliniek - de locatie waar het beeld sinds 1965 stond - naar het Erasmus MC, werd besloten ook het beeld mee te verhuizen. Hier kreeg Wolken een prominente plek tegenover de hoofdingang van het ziekenhuis, op het vernieuwde en bekroonde plein dat werd ontworpen door landschapsarchitecten Juurink (+) Geluk.
MidwinterScheepsHoorConcert,
Bierhaven, 13 december
video: Rob van Pelt
De vierde editie van het MidwinterScheepsHoornConcert werd voorafgaand aan de winterwende gehouden met een uniek, gratis concert en glühwein in het Maritiem District. In vele culturen wordt de winterwende, het moment waarop een lange periode van duisternis rechtsomkeer maakt en de dagen weer langer worden, al sinds mensenheugenis gevierd. Samen met midwinterhoornblazers en scheepshoorns voerden blazers van het Symfonisch Blaasorkest een muziekstuk van Massimiliano Dosoli op. Ook werd er in de poort van Glashaven een animatiefilm getoond van Nina Markus.
Samenwerking met Art Index
meerdere dagen per maand
video: Marieke van der Lippe
In 2019 werd de samenwerking met Art Index Rotterdam succesvol voortgezet. De Art Walks die Art Index Rotterdam in samenwerking met CBK Rotterdam organiseerde, maakte de vele kunst in de openbare ruimte toegankelijker voor het grote publiek. Deze artistieke wandelingen konden op veel populariteit rekenen. Art Index Rotterdam biedt een tweetalige (EN & NL) kalender voor tentoonstellingen aan die in galleries, instituten en op projectlocaties plaatsvinden. In samenwerking met CBK Rotterdam organiseerden ze ook op regelmatige basis verschillende soorten kunstwandelingen in de openbare ruimte van de stad.
Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O)
Otto Snoek - Van Kade tot Kade
foto's: Otto Snoek
De Regeling O&O is voor individuele Rotterdamse kunstenaars en is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat de kunstenaarspraktijk zich verder kan ontwikkelen. Otto Snoek deed een foto-onderzoek dat als onderwerp de Wilhelminapier had, met in het bijzonder de Wilhelminakade waarlangs de passagiersschepen van toen en nu afmeren en vertrekken.
Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O)
Otto Snoek - Van Kade tot Kade
foto's: Otto Snoek
De Regeling O&O is voor individuele Rotterdamse kunstenaars en is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat de kunstenaarspraktijk zich verder kan ontwikkelen. Otto Snoek deed een foto-onderzoek dat als onderwerp de Wilhelminapier had, met in het bijzonder de Wilhelminakade waarlangs de passagiersschepen van toen en nu afmeren en vertrekken.
Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O)
Otto Snoek - Van Kade tot Kade
foto's: Otto Snoek
De Regeling O&O is voor individuele Rotterdamse kunstenaars en is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat de kunstenaarspraktijk zich verder kan ontwikkelen. Otto Snoek deed een foto-onderzoek dat als onderwerp de Wilhelminapier had, met in het bijzonder de Wilhelminakade waarlangs de passagiersschepen van toen en nu afmeren en vertrekken.
Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O)
Lucie Havel - Duizendknoop
foto's: Lucie Havel
De Regeling O&O is voor individuele Rotterdamse kunstenaars en is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat de kunstenaarspraktijk zich verder kan ontwikkelen. Havel voedrde een verdiepingsonderzoek uit naar de beeldende kwaliteiten van de invasieve plant de Japanse duizendknoop die op dit moment de wereld teistert.
Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O)
Lucie Havel - Duizendknoop
foto's: Lucie Havel
De Regeling O&O is voor individuele Rotterdamse kunstenaars en is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat de kunstenaarspraktijk zich verder kan ontwikkelen. Havel voedrde een verdiepingsonderzoek uit naar de beeldende kwaliteiten van de invasieve plant de Japanse duizendknoop die op dit moment de wereld teistert.
Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O)
Lucie Havel - Duizendknoop
foto's: Lucie Havel
De Regeling O&O is voor individuele Rotterdamse kunstenaars en is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat de kunstenaarspraktijk zich verder kan ontwikkelen. Havel voedrde een verdiepingsonderzoek uit naar de beeldende kwaliteiten van de invasieve plant de Japanse duizendknoop die op dit moment de wereld teistert.
Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies
Cihad Caner - I, the green marble; (hi)story of witness and memory
foto's: Cihad Caner
De Regeling O&O is voor individuele Rotterdamse kunstenaars en is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat de kunstenaarspraktijk zich verder kan ontwikkelen. Caner legde zich toe op een schets van de geschiedenis van het green marble platform dat zich bevindt achter het hoofdpodium van de UN. Wat zou er gebeuren als dit groene platform zou kunnen praten, wat zou het te zeggen hebben?
Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies
Cihad Caner - I, the green marble; (hi)story of witness and memory
foto's: Cihad Caner
De Regeling O&O is voor individuele Rotterdamse kunstenaars en is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat de kunstenaarspraktijk zich verder kan ontwikkelen. Caner legde zich toe op een schets van de geschiedenis van het green marble platform dat zich bevindt achter het hoofdpodium van de UN. Wat zou er gebeuren als dit groene platform zou kunnen praten, wat zou het te zeggen hebben?
Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies
Lichun Tseng - Remnant from echo and shadow
foto's: Lichun Tseng
De Regeling O&O is voor individuele Rotterdamse kunstenaars en is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat de kunstenaarspraktijk zich verder kan ontwikkelen. Remnant from echo and shadow van Lichun Tseng is een beeldend onderzoek naar meerdere aspecten van beweging.
Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies
Lichun Tseng - Remnant from echo and shadow
foto's: Lichun Tseng
De Regeling O&O is voor individuele Rotterdamse kunstenaars en is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat de kunstenaarspraktijk zich verder kan ontwikkelen. Remnant from echo and shadow van Lichun Tseng is een beeldend onderzoek naar meerdere aspecten van beweging.
Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies
Lichun Tseng - Remnant from echo and shadow
foto's: Lichun Tseng
De Regeling O&O is voor individuele Rotterdamse kunstenaars en is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat de kunstenaarspraktijk zich verder kan ontwikkelen. Remnant from echo and shadow van Lichun Tseng is een beeldend onderzoek naar meerdere aspecten van beweging.

(publieks) activiteiten

CBK Rotterdam brengt beeldende kunst, kunstenaars, publiek en de stad met elkaar in contact. Dat doen we onder meer door het organiseren en ondersteunen van jaarlijks meer dan honderd activiteiten op het gebied van beeldende kunst. Deze activiteiten leveren tastbare resultaten op waardoor Rotterdam zich meer en meer kan profileren als aantrekkelijke wereldstad met een levendige beeldende kunstsector. Onderstaand een overzicht van publieksactiviteiten die CBK Rotterdam in 2018 organiseerde of een bijdrage aan leverde. Al onze publieksactiviteiten worden altijd georganiseerd in samenwerking met vele partners in de stad. We werken samen met beeldend kunstenaars, gemeentelijke instanties, culturele producers, culturele instellingen, programmamakers, stadsmakers, ontwerpers, ambtenaren, et cetera.
14/12/18 -
17/02/19
TENT
Dolf Henkes Prijs 2018
tentoonstelling
06/01
TENT
Bling your reality
workshop
07/01 -
11/01
TENT
De Aanschouw
event / veiling
19/01
BKOR
Dig it up
workshop en werkconferentie
25/01
TENT
How to make an Omelet
performance
07/02
foto: Hans Wilschut
08/02
TENT
Roxette Capriles
performance
22/02
02/03 -
07/04
TENT
Where does Culture Happen?
tentoonstelling
foto: Aad Hoogendoorn
10/03
TENT
In-Sense
workshop
15/03
16/03
17/03
TENT
In-Sense
workshop
24/03
TENT
In-Sense
workshop
31/03
Art Office
RORO Buiten
onthullingen
05/04
TENT
Elemental Exchange
performance
14/04
17/04 -
24/04
BKOR
Maak je eigen dier, een jonkie!
workshops / educatie
18/04 -
30/06
TENT
Post Opera
tentoonstelling
foto: Aad Hoogendoorn
19/04 -
06/10
TENT/BKOR
Rotterdam Cultural Histories #16
tentoonstelling
25/04
03/05
BKOR
Bruggedicht
onthulling
11/05
15/05 -
26/05
Art Office
Maaskanttekeningen
tentoonstelling
18/05
20/05
TENT
Singing Machine & Velicon
performance
20/05
SIR
Moeder en kind van Carel Visser
herplaatsing na restauratie
24/05
TENT
The Opera of Things
performance
31/05
02/06 -
02/07
Art Office
Laden Saleh door
Simon Kentgens

residency en event
09/06
13/06
BKOR
Z-files, kunst en de stad #24:
Tuin van Noord

presentaties en lezingen
14/06
TENT
Bird become Bird
performance
15/06
TENT
Juicing your hole
workshop
16/06
19/06
TENT
The Opera of Things
performance
23/06
28/06
BKOR
Schildering Helena van der Kraan
reconstructie en plaatsing
28/06
30/06
30/06
11/07 -
22/09
14/07
04/08
Art Office
Sunday morning Art Walk
tour
09/08
Art Office
Friday Night Art Walk
tour
09/08
TENT
Marcel van den Berg
performance
27/08 -
31/08
01/09
TENT
Alexis Bake Act 1
performance
28/06
02/09 -
06/09
02 -
29/09
TENT
Kamiel Verschuren
residencu in Hospital Field Schotland
06/09
Art Office
Friday Night Art Walk
tour
06/09
TENT
Unorthadox
performance
10/09 -
13/09
13/09-
14/09
15/09
Art Office
Pow!Wow! Rotterdam 2019
festival
15/09
TENT
Alexis Blake Act 2
performance
15/09
TENT
Quincy Gario
performance
20/09
TENT
Morabeza Records
performance
27/09
BKOR en Art Ofice
We Love Public Space festival
event
28/09 -
29/09
TENT
TENT 20 jaar
event
29/09
TENT
Woordenschat
talkshow
29/09
BKOR
Roro Buiten
onthulling
29/09
Art Office
Sunday morning Art Walk
tour
04/10
Art Office
Art Anatomy
event Science Gallery Rotterdam
09/10
TENT
Things will Change | KABK & WdKA
event, educatie
11/10
11/10-
12/01
TENT
Wild Bet
tentoonstelling
13/10 -
13/09
16/10
TENT
Things will Change | KABK & WdKA
event, educatie
16/10
18/10
20/10
23/10
Art Office
Artificiality: a natural occurrence
Tentoonstelling bij TestSite Meent
30/10
TENT
Things will Change | KABK & WdKA
event, educatie
14/11-
16/11
BKOR
In de voetsporen van Pierre Bayle

Frankrijk, symposium
ontwerp: Paul Cox
15/11-
17/11
15/11-
17/11
30/10
TENT
Things will Change | KABK & WdKA
event, educatie
09/11-12/01
Art Office
Getekend: Rotterdam
tentoonstelling i.s.m.
Stadsarchief en Kunsthal
15/11
Art Office
Kunstenaars gaan niet met pensioen
Boekpresentatie Donner
15/11
29/11
29/11
06/12-
05/01
TENT
Things will Change | KABK & WdKA
event, educatie
12/12
Art Office
Premiere Identity x Stacii Samadin
Première docuserie
17/12
SIR
Z-Files #26: Kunst! Hoezo dan?
presentatie, gesprek
foto: Jannes Linders
18/12
TENT
Mama’s Couch
event
HELE JAAR DOORLOPEND

SIR
It’s Never Too Late to Say Sorry (Elmgreen & Dragset)
wekelijkse performance
Coolsingel

Residencies
 • Dresden (D): Ronald Bal
 • Guanzhou (CH): Freerk Wilbers
 • Hospital Field (SC): Kamiel Verschuren


Rondleiding openbare ruimte, o.a.
 • Art Index Tours
 • Kunstblocktours


Educatie
TENT is actief betrokken bij de ontwikkeling en professionalisering van kunsteducatie in de stad. TENT werkt nauw samen met andere kunstinstellingen en CKV-docenten om leerlingen van het basis, voortgezet en hoger onderwijs te betrekken bij projecten en enthousiast te maken voor kunst in de breedste zin van het woord. Daarom heeft TENT zich aangesloten bij het Rotterdams CKV: een samenwerkingsverband waarin honderden cultuureducatie-specialisten zich hebben verzameld in een professionele leergemeenschap.
100% hedendaags
100% is een educatieproject van TENT, MAMA en Witt de With. Leerlingen maken kennis met hedendaagse kunst in de breedste zin van het woord. In de 100% Hedendaags workshop onderzoeken leerlingen wat voor type kunstenaar zij zouden kunnen zijn en werken vervolgens individueel of collectief aan een beeldend werk.

Rondleidingen
Het hele jaar door worden bij de diverse tentoonstellingen rondleiding georganiseerd voor lager, middelbaar en hoger onderwijs en voor collega-instellingen uit binnen- en buitenland.

KNSTMPPN
Een toegankelijk, uitdagend en sociaal kunstkaartspel voor leerlingen van alle niveaus en leerjaren uit het Voortgezet Onderwijs, waarbij geldt: hoe beter je kijkt, associeert en beargumenteert, hoe groter je winkansen. Bij deze editie, exclusief ontwikkeld voor CBK Rotterdam staan kunstwerken uit de openbare ruimte van Rotterdam centraal. Het voornaamste doel van het spel is leerlingen met andere ogen te laten kijken naar de kunst uit de stad die hen dagelijks omringt. KNSTMPPN wordt als totaalpakket aangeboden door CBK Rotterdam.
Wartaal
Fantaseren over jouw ideale droomwereld, heel je lichaam gebruiken om jouw naam te spellen of een onvergetelijke balletperformance geven op een écht podium. Een kleine greep uit de selectie van de meer dan 26 activiteiten die kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar konden doen in ‘taal- en performance playground’ WARTAAL-Atelier voor Woord en Daad. Wartaal was ook toegankelijk voor iedereen boven de 12 die zich nog kind voelt.

Het Gareel met Pavel van Houten
Met het educatieproject Het Gareel onderzoekt beeldend kunstenaar Pavel van Houten de vrijheid die kan ontstaan bij het maakproces als de handelingen flink worden ingeperkt. Ontstaat er niet juist een creatieve ‘flow’ als je in het gareel moet lopen? Of ontstaat goede kunst enkel in ultieme vrijheid? Via koptelefoons volgen de leerlingen simultaan bevelen op die aansporen tot het hanteren van uiteenlopende tools, van een make-up kwastje tot breinaald, van kruimeldief tot tandenborstel. In een eigen werkstudiootje werkt de leerling via protocollen gestaag tot er ‘iets’ ontstaat. De workshops worden afgesloten met een strak georkestreerd ritueel.

Kunstblock
Kunstblock heeft een actieve rol in de Witte de Withstraat. Door krachten te bundelen realiseert Kunstblock met vereende krachten bijzondere projecten, zoals de Kunstblock Tour, vaak in combinatie met een ander programmaonderdeel van Kunstblock. Kunstblock is een samenwerkingsverband tussen de volgende kunstinstellingen op en om de Witte de Withstraat: CBK Rotterdam en TENT Rotterdam, MAMA, V2_ Lab voor de Instabiele Media, Witte de With Center for Contemporary Art en WORM, Instituut voor Avantgardistische Recreatie.
Onderzoek en advies
CBK Rotterdam wordt regelmatig gevraagd om onderzoek en advies inzake kunst in de openbare ruimte, meestal vanuit gemeentelijke instellingen. In 2019 waren BKOR en SIR betrokken bij onder andere de volgende onderzoeken en adviezen:

 • Advies en onderzoek ten aanzien van de verplaatsing van kunstwerk De Wolken van Gust Romijn.
 • Bewaren en restaureren van een muurschildering uit 1961 van Louis van Roode uit het oude Dijkzigt Ziekenhuis (Erasmus MC).
 • Onderzoek de Bijenkorf als cultuurdrager/kunstverzamelaar.
 • Onderzoek haalbaarheid/plaatsing gevelsteen oude Bijenkorf.
 • Onderzoek sculpturen George Rickey Schouwburgplein.
 • Onderzoek Karel Appel Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Onderzoek plaatsing gedicht Dick van Teylingen aan de Spoorsingel.
 • Advies aan Kunsthal m.b.t. plaatsen van kunstwerken van Joana Vasconcelos in buitenruimte tijdens haar solo aldaar
 • Oriënterend gesprek m.b.t. monument en kunstenaarsopdracht voor de Algemene Begraafplaats in Kralingen.
 • Locatieonderzoek in deelgemeente Charlois voor kunstwerk Twee kolommen (1977) van Gust Romijn.
 • Locatieonderzoek in Hoogvliet voor gevelsteen Indiaan met vlieger (1960) van Loeki Metz

Opdrachten en financiering

Een belangrijke doelstelling van CBK Rotterdam is het versterken van de (inkomens)positie van beeldend kunstenaars in Rotterdam. Dat doen we onder meer door middel van financieringsregelingen en het geven en creëren van opdrachten aan kunstenaars. Dit levert tastbare resultaten op, voor de kunstenaars én voor de stad. Rotterdam wordt daardoor meer en meer een bruisende wereldstad met een actieve en attractieve beeldende kunstsector.

In 2019 werden 307 opdrachten gegeven aan kunstenaars, instellingen en organisaties op het gebied van beeldende kunst. Eén of meerdere opdrachten gingen naar:

Adelheid Smit Art Professional, Alexander Geijzendorffer, Alexander Iezzi, Alexandra Phillips, Alexandra Roozen, Alexis Blake, Allard Medema, Amy Pickles, Andre Dekker, Angelica Falkeling, Anna Maria Luczak, Annelies Toebes, Anne-Mercedes Langhorst, Annette Behrens, Anni Puolakka, Anuli Croon, Art Index Rotterdam, Arvand Pourabbasi, Ash Kilmartin, Bart Oppenheimer, Base80, Benjamin Chin Pang Li, Bergur Thomas Anderson, Bert Scholten, Bloesembar, Boris van Berkum, Carly Rose Bedford, Carmen José Martinez-Quintanilla, Castro & Olafsson, Catinca Tilea, Charles Mensach, Charlien Adriaenssens, Chau-tze Liu, Chris Ripken, Christine Saalfeld, Cihad Caner, Circus Engelbregt, Clementine Edwards, Constanca Saraiva, Core van der Hoeven, Cox Janssens, Crystal Doorjé, Damoon Foroutanian, Daniël van den Hoonaard, De ontwerpwerkplaats, De Player, Diederik Klomberg, Dikpaksneeuw Producties, Dirk van Lieshout, Eden Mitsenmacher, Edward Clydesdale Thomson, Eldorado 3000, Elia Vitadamo, Erika Roux, Esther Urlus, Eun Lee, Eva Wijers, Falke Pisano, Florian Braakman, Foundation Mesh, Franck Leibovici, Freerk Wilbers, Galerie Wind, Geo Wyeth, Gert-Jan Kocken, Ghislain Amar, Gil & Moti, Giuseppe Licari, Golnar Abbasi, Gyz La Rivière, Hadrien Gerenton, Hadrien Gerenton, Han Goan Lim, Hans Wilschut, Harm Wouter Venema, Helmut Smits, Henk Visch, Hester Scheurwater, Het Plafond, Honey Jones - Hughes, Ieke Trinks, Ilke Gers, IMC Weekendschool, Ingeborg Absil, Isabel Marcos, Israel Páez, Jacco Weener, Jan Adriaans, Jan Eric Visser, Jan Konings, Janneke van der Putten, Jasna Velickovic, Jason Hendrik Hansma, Jeanine Verloop, Jelena Novak, Jeroen Bosch, Jeroen Jongeleen, Jeroen Koolhaas, Jip van der Hek, Joost van der Wiel, Kamiel Verschuren, Kamp Horst, Kari Robertson, Karolien Helweg, Katarina Zdjelar, Kay Hessels, Kiki Petratou, Klaas van Gorkum, Klodiana Millona, Kris Dittel, Kristina Benjocki, Kuyf Plafonds, Lana Mesic, Larisa David, Laura Grimm, Leo Mineur Reclame-atelier, Léon van der Geest, Li Chun Tseng, Libia Castro, Lisette Schumacher, Liza Wolters, Lizan Freijsen, Lonneke Jonker, Lotte Louise de Jong, Lou Muuse, Louis Baptiste van der Waal, Lucie Havel, Luuk Smits, Maarten Bel, Maarten Janssen, Maatschap Observatorium, Madeleine Berkhemer, Madison Bycroft, Madlab, Maher al Sabbagh, Marcel van den Berg, Marcha van den Hurk, Maria Roosen, Marie Louise Elshout, Marie Sarah Simon, Marieke van der Lippe, Marijn de Jong, Marit Shalem, Mark Poysden, Marleine van der Werf, Marta Hryniuk, Martijnbeelden, Martin Riches, Mels van Zutphen, Mercedes Azpilicueta, Michiel Jansen, Mikki Anastasia Sindhunata, Milica Jovicevic, Milou Terpstra, Milou van Ham, Monice Janson, Murals Inc. , Nan Wang, Natalia Papaeva, Natalia Sorzano, Nathan Favot, Neon Time, Niek Verschoor, Niel de Vries, Niels Bekkema, Niels Post, Nikolaos Kostopoulos, Nora van Krimpen, Nov'82 Architecten, Olafur Olafsson, Ondine de Kroon, Otto Snoek, Paul Cox, Paul Elliman, Pavèl van Houten, Pieter Kuster, Pieter Paul Pothoven, Pilar Mata Dupont, Pitchaya Ngamcharoen, R.A.A.R., Rabin Huissen, Raoul de Jong, Remty Elenga, Rob Hamelijnck, Robert Glas, Robert Stroomberg, Roodkapje, Rory Pilgrim, Ruohong Wu, Saïd Kinos, Salvador Miranda, Sami Hammana, Samira Ben Laloua, Sandim Mendes, Sandra Smets, Sara Rajaei, Sara Rose Guitian Nederlof, Sasha Anreas Moshe Herman, Seecum Cheung, Segno d'Arte , Selma Hengeveld, Sil Krol, Simon Kentgens, Sol Archer, Sophie Bates, St. De Witte Bollen, Stacii Samidin, Stadsdeel Zuid, Steve Sondag, Stichting AVL-Mundo, Stichting B.a.d., Stichting Bcademie, Stichting De Aanschouw, Stichting Picos de Europa, Stichting Powerboat, Stichting Woordnacht, Stookolie010, Studio Beige, Studio Bureau, Studio ID Eddy, Studio LA, Studio Spass, Sue Anne van Geijn, Superuse Studios, Tarona Leonora, Tender Center, Tess Martin, Tom I'Istelle, Tom Johnson, Urok Shirhan, Vailiki Zioga, Veldwerk, Vernon Chatlein, Victor Santamarina, Vincent Ceraudo, Wandschappen, Wapke Feenstra, Weronika Anna Zielinska, Wim Schermer, Winhov, Wink van Kempen, Woody's Gravemade, Wout Rockx, Xenia Gottenkieny, Xenomobile, Yoeri Guépin, Yoshinari Nishiki.
Art Office, regeling Ontwikkeling en Onderzoek
De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O) is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid wordt vergroot. De regeling is bedoeld voor individuele beeldend kunstenaars, autonoom werkende fotografen, ontwerpers en kunstenaars met een stedelijke praktijk die ingeschreven staan bij CBK Rotterdam.

In 2019 ontvingen 42 Rotterdamse beeldend kunstenaars een bijdrage in het kader van deze regeling:

Bergur Thomas Anderson, Sol Archer, Annette Behrens, Niels Bekkema, Florian Braakman, Cihad Caner, Vincent Ceraudo, Seecum Cheung, Edward Clydesdale Thomson, André Dekker, Eun L, Angelica Falkeling, Lizan Freijsen, Alexander Geijzendorffer, Robert Glas, Yoeri Guépin, Sami Hammana, Lucie Havel, Core van der Hoeve, Marta Hryniuk, Maarten Janssen, Jeroen Jongeleen, Carmen José, Dirk van Lieshout, Tess Martin, Pilar Mata Dupont, Salvador Miranda,Pitchaya Ngamcharoen, Yoshinari Nishiki, Natalia Papaeva, Alexandra Phillips, Falke Pisano, Kari Robertson, Hester Scheurwater, Otto Snoek, Victor Santamarina, Lichun Tseng, Esther Urlus, Wouter Venema, Marleine van der Werf, Joost van der Wiel, Liza Wolters.
Art Office, CBK Fonds Kwadraat
Dit fonds op naam van 65.000 euro is bestemd voor rentevrije leningen voor beeldend kunstenaars die zijn ingeschreven bij CBK Rotterdam en voor Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven. Met dit fonds wil CBK Rotterdam beeldend kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven de mogelijkheid bieden nieuw werk of projecten te ontwikkelen, uit te voeren en te presenteren. CBK Rotterdam heeft hiertoe kapitaal ingebracht, aangevuld met een bedrag van Fonds Kwadraat.

In 2019 ontvingen 13 Rotterdamse kunstenaars een rentevrije lening via CBK Fonds Kwadraat:

Boris van Berkum, Maud van den Beuken, Vincent Ceraudo, Marco van Duyvendijk, Bernardo Luis Frota Vieira, Jasper Griepink, Martijn Koolstra, Martin de Korte, Johannes Langkamp, Dennis Muñoz Espadiña, Falke Pisano, Daniela de Paulis, Marit Shalem.
Art Office, Buitenland
CBK Rotterdam vindt internationale uitwisseling op het gebied van beeldend kunst belangrijk. We ondersteunen daarom activiteiten in het buitenland met de regeling Incidentele Bijdrage Buitenland (IBB) om zo de internationale beroepspraktijk te versterken. Daarnaast stimuleren we mogelijkheden voor internationale Artists-in-Residence in Rotterdam.

In 2019 ontvingen 105 Rotterdamse kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven een bijdrage voor internationale activiteiten voor een gezamenlijk bedrag van € 64.216:

Alexander Iezzi, Alexandra Roozen, Amy Pickles, Angelica Falkeling, Anna Maria Luczak, Anni Puolakka, Arvand Pourabbasi, Ash Kilmartin, Bergur Thomas Anderson, Catinca Tilea, Chau-tze Liu, Clementine Edwards, Constanca Saraiva, De Player, Erika Roux, Eva Wijers, Ghislain Amar, Golnar Abbasi, Hadrien Gerenton, Het Plafond, Ieke Trinks, Ilke Gers, Isabel Marcos, Jacco Weener, Jan Eric Visser, Jason Hendrik Hansma, Karin de Jong, Katarina Zdjelar, Kiki Petratou, Klaas van Gorkum, Klodiana Millona, Lana Mesic, Larisa David, Laura Grimm, Libia Castro, Lisette Schumacher, Lonneke Jonker, Lotte Louise de Jong, Louis Baptiste van der Waal, Maarten Bel, Madison Bycroft, Madlab, Marcha van den Hurk, Marie Louise Elshout, Marie Sarah Simon, Marit Shalem, Marleine van der Werf, Marta Hryniuk, Nan Wang, Natalia Sorzano, Nathan Favot, Olafur Olafsson, R.A.A.R., Rabin Huissen, Remty Elenga, Rob Hamelijnck, Robert Stroomberg, Rory Pilgrim, Ruohong Wu, Sara Rajaei, Sara Rose Guitian Nederlof, Sasha Anreas Moshe Herman, Sil Krol, Sol Archer, Sophie Bates, Stacii Samidin, Stichting B.a.d, Stichting Bcademie, Tess Martin, Vailiki Zioga, Victor Santamarina, Vincent Ceraudo, Weronika Anna Zielinska, Wim Schermer, Xenia Gottenkieny.
Investeringsbijdrage
Met de regeling Investeringsbijdrage geeft CBK Rotterdam een impuls aan de beroepspraktijk van Rotterdamse kunstenaars door medefinanciering bij opdrachtgeverschap. De bijdrage is altijd bedoeld voor het honorarium van de betrokken kunstenaar. Het doel van de bijdrage is de ontwikkeling van kunstenaarspraktijken en het vergroten van hun zichtbaarheid in de stad. Opdrachtgevers van beeldend kunstenaars die staan ingeschreven bij CBK Rotterdam kunnen samen met de betreffende kunstenaar een beroep doen op deze bijdrage.

In 2019 ontvingen 11 Rotterdamse beeldend kunstenaars een honorarium door middel van een Investeringsbijdrage voor een gezamenlijk bedrag van € 33.750:

Art Index Rotterdam, Gyz La Rivière, Helmut Smits, Martijn de Jong a.k.a. Martijnbeelden, Milou van Ham, Monice Janson, Ondine de Kroon, Foundation Mesh, Stacii Samidin.
Activiteiten Stad
CBK Rotterdam heeft een directe band met de stad en de daarin werkende partijen. In dit grote netwerk zorgen wij dat de rol van de beeldende kunst en de beroepspraktijk van de kunstenaar op de radar blijft en versterkt wordt. Deze bijdrage levert via de beeldende kunst een positieve invloed op de dynamiek van de stad. Kunstenaars werken met specifieke aandacht op zeer uitéénlopende onderwerpen. Met kennis werken zij samen, infiltreren zij in gebieden, leggen vragen bloot en activeren de stad. Soms gaat dat op initiatief van de kunstenaar, maar meestal gebeurt dit in opdracht van kleine of grote publieke events. De bijdrage is bedoeld voor bijvoorbeeld kunst- en culturele organisaties, kunstenaars, kunstenaarsinitiatieven en andere stadsmakers die een duidelijke rol toekennen aan de beeldende kunst of (Rotterdamse) kunstenaar(s).

In 2019 ontvingen 26 activiteiten een bijdrage in het kader van Activiteiten Stad voor een gezamenlijk bedrag van € 96.970:

Catinca Tilea voor Time said: Can You See Me, Samira Ben Laloua voor Extra Extra Night 2019, Marieke van der Lippe voor Videoportretten MK Award 2019, Sue Anne van Geijn voor Galerie Lecq 2019, Lucie Havel voor Expositie Carla Bayle 2019, Veldwerk voor Confessi Confetti, Israel Páez voor Stadstekenaar 2019, Stichting HIJS voor Pow!Wow! 2019, Johannes Steendam voor Taskscaping Alterisme, Murals Inc. voor Het Oude Noorden, Stichting AVL-Mundo voor Brutus Kunstprijs 2019, Maarten Bel voor De Aandeelhoudersvergadering, Jannetje Jeanine voor Testsite Meent, Samira Ben Laloua voor Extra Extra Night, Cox Janssens voor Stadstekenaar 2019, Cox Janssens voor Cross Comix, Kay Hessels voor Stadstekenaar 2019, Sophie de Vos voor The New Current, Jip van der Hek voor Toermalijn, Rolf Engelen voor Toermalijn, Roodkapje voor Hamburger Community of Art (HCA), Studio Beige voor Salon Salon, Milica Jovicevic voor Living Pool 2.0, Selma Hengeveld voor PUIN HOOP, Stichting Dakendagen voor Sleeping Giants, IMC Weekend School voor Workshops Beeldende Kunst
BKOR
BKOR (Beeldende Kunst & Openbare Ruimte) beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR zorgt voor het beheer en onderhoud van ruim 500 kunstwerken van de Rotterdamse Beeldencollectie en adviseert gemeente, burgers en kunstenaars met betrekking tot het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken. BKOR bemiddelt tussen de vraag uit de stad naar kunst en stadsverfraaiing en het aanbod van (Rotterdamse) kunstenaars. BKOR is een kennis- en documentatiecentrum met betrekking tot alle openbare kunstwerken in Rotterdam.
Sculpture International Rotterdam
Sculpture International Rotterdam (SIR) is de collectie van internationale statuur van de stad, verweven met tijdelijke interactieve werken, performances, (film-)tentoonstellingen op de muren van de stad en kennisoverdracht in velerlei vormen. SIR is een doorlopend onderzoek naar de rol van kunst in de publieke ruimte en naar vormen van autonome kunst die de binding met de sociale context niet verliezen. Dit maakt de collectie SIR tot een springlevende collectie in gesprek met de stad en haar bewoners.

In 2019 werkten BKOR, Art Office en Sculpture International Rotterdam samen met o.a. de volgende personen, organisaties en instellingen:

75B, Floris Visser, Kris Dittel, Aad Hoogendoorn, Aannemersbedrijf van Alphen bv., AFFR, Algemene Begraafplaats Crooswijk, Anja Elzinga, Anne Clement van Vught, Anne Mercedes Langhorst, Anne van Summeren, Annelies Toebes, Anuli Croon, architect Gerard Frisher, Arminius Rotterdam, Art Conservation, Art Index Rotterdam, Art Rotterdam, Art Studio, Atelier LEK, Atelier Leo Mineur, Atelier Van Lieshout, Bart Oppenheimer, Benjamin Li, Ben Zegers, Berna Lohman, Bijenkorf, Binder Art Services,Binder Art, Haarlem, Café Cijf, Carel Kneulman, Cathy Jacob, Chris Ripken, Chris van der Meulen, Clara Granda, Cor Kraat, Craig Morrison, Cultuurscouts, Daisy van Eijck, Dick Box, Dick van Campenhout, Dick van Teylingen, dienst Kunst & Cultuur, dienst Stadsontwikkeling Rotterdam, DJ Woody ’s Gravemade, Droom & Daad, Eddy de Kaijser, Elena Salah , Eliza Bordeaux, Ellen Vogel, Els Leclercq, Erasmiaans Gymnasium, Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Erfan Abdi, Erven George Rickey, Erven Gust Romijn, Fabian Bredt, Fenna de Vries, Florentijn Hofman, Frans van der Horst, Gemeente Rotterdam, Gemma Plum, Gilbert van Drunen, GKB, Han Goan Lim, Hannah Dawn Henderson, Hanny Krul, Hans Abelman , Hans Sibarani, Hans Wilschut, Harriet Duurvoort, HD Vastgoed Groep, Hipkiss, Indirah Tauwnaar, Ineke Moerman , Iris Dijkstra, Jaap Guldemond, James Beckett, Jan Eric Visser, Jeanne van Heeswijk, Joany Muskiet, Joe Cillen, Jorge Kata Nunez, Juan Heinsohn Huala, Kamiel Verschuren, Karolien Helweg en Ruben la Cruz, Kimberley Dias, Kunsthal Rottedam, Kunstlab Bornerveld, Lana Mesic, landschapsarchticten, Juurlink(+) Geluk, Laura Ubachs, Lia Barese, Liane van der Linden, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Lies van de Perk, Lou Muuse, Lucie Havel, Luuk Smits, Maarten Bel, Machiel Kunst , (erven) Madeleine Berkhemer, Maria Roosen, Mark Brekelmans, Massimiliano Dosoli,Max Dereta, Maziar Afrassiabi, Mels van Zutphen, Midwinterhoornblazers ‘t Slat, Miguel Peres dos Santos, Museum Boijmans Van Beuningen, Neontime, Niels Post, Nina Markus, Noor Mertens, NPRZ, Olivier Scheffer, Oogziekenhuis, Openbare basisschool de Toermalijn, Patrick Beverloo, Paul Cox, Pieter Kuster, Quadrat landschapsontwerp, Quentin Carnaille, Rabobank, Raluca Croitoru, Reclameatelier Leo Mineur, René van den Beemt, Rick Messemaker, Ron van der Ende, Rosa de Graaf, Rotaryclub Hillegersberg, Rotterdams Symfonisch Blaasorkest, Rowan van As, Saïd Kinos, Sandra Eijkenbroek, Sandra Kisters, Sandra Smets, Serge Metz, SKAR, Stadsbeheer Rotterdam, Stadsontwikkeling Göteborg, Stichting Roterodamum, SuperUse, Tarona Leonora, Theater Rotterdam, Theo Laport, Tim van den Hoff, Tjalling de Vries, Tom Istelle, Office Winhov, Vincent Petit, Virginie Loze, Vorm & Decor, Werkgroep Kop Voorschoterlaan, Werkgroep Tuschinski monument, West 8, Wietse Eeken, Wilbert Plijnaar, Willem Westerik, Wilma Franchimon, Wim Koelewijn, Wim Konings, Wim Quist, Winkeliersvereniging ‘t Swaenshals, Woonbron, Woonstad Rotterdam, Wout Rockx, Young Mich Poetry, Zoë Cochia, Zuidwijk (Charlois).
TENT
TENT is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten. Met gastprogrammering biedt TENT ruimte aan lokale partners en initiatieven. De basis voor het programma is de dynamische stedelijke cultuur van Rotterdam.

In 2019 TENT samen met o.a. de volgende personen, organisaties en instellingen:

De Aanschouw, Jan Adriaans, Ibrahim Alaoui, Vernon Chatlein, Amenti Collective, Kader Attia, Mercedes Azpilicueta & John Bingham-Hall, Adam Basanta, Maarten Bel, Kristina Benjocki, Marcel van den Berg, Alexis Blake, Dean Bowen, Bloesembar, Buro Rococo, Roxette Capriles, Jorge Coffie, Dansateliers, Design Chewing Festival, Kris Dittel, Paul Elliman, Wapke Feenstra, Carina Fernandes, Priscilla Fernandes, Damoon Foroutanian, Aslan Gaisumov, Quincy Gario & Glenda Martinus, Gil & Moti, Michal Grover-Friedlander, Yoeri Guépin, Noud Heerkens & Loïc Perela, Dineke van Huizen, Kamp Horst, Pavèl van Houten, Raoul de Jong, Kaus Australis, Hannah Kemp-Welch, Gert Jan Kocken, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, Gerson Kronstadt, Ishmael Lartey, Emma van der Leest, franck leibovici, Dana Lixenberg, Nazif Lopulissa, Kelin Masa Tabares, Taus Makhacheva, Jessie McLaughlin, Roel Meelkop & Marco Douma, Cengiz Mengüç, Charles Mensach, Morabeza Records, Olave Nduwanje, Dax Niesten, Jelena Novak, Operadagen Rotterdam, Uriel Orlow, Derek Otte, Natalia Papaeva, Piet Zwart Institute - Master Education in Arts, Pieter Paul Pothoven, Janneke van der Putten, Martin Riches & Tom Johnson, Sheray Rozenstein, Sarmad Magazine, Bert Scholten, Urok Shirhan, Stichting De Witte Bollen, Stichting Henkes, Studio Beige, Studio Spass, Steve Sondag & Crystal Doorjé, Mette Sterre, Evelyn Taocheng-Wang, Tate Young People’s Programmes, Theater Rotterdam, Ho Tzu Nyen, Unorthadox, V2_Lab for the Unstable Media, Jasna Veličković, Vincent van Velsen, Vers Beton, Suzanne Walsh, Witte de With center for contemporary art, Liza Wolters, WET collective, Willem de Kooning Academie, Woordnacht, Izzy Wu Ramos, Geo Wyeth, Zadkine MBO, Katarina Zdjelar.

Publieksbereik

CBK Rotterdam wil Rotterdammers in contact brengen met beeldende kunst en Rotterdamse kunst en kunstenaars presenteren aan de wereld. Met de publieksactiviteiten die de programma’s Art Office, BKOR, Sculpture International Rotterdam en TENT organiseren – zowel fysiek als online – weten we een groeiend en divers publiek te bereiken.
TENT
 • Aantal tentoonstellingen: 13
 • Aantal events, rondleidingen, performances, workshops, etc: 423
 • Aantal bezoeken: 56.731

Sociale Media
 • Facebook: 14.989
 • Instagram: 7.654

Sitebezoek
 • 33.839 nieuwe gebruikers die de TENT website bezochten in 2019. (109.674 totaal)
 • 5.586 abonnees op de nieuwsbrief
BKOR / SIR
 • Aantal opleveringen, herplaatsingen, restauraties, onthullingen, etc. : 49

Sociale Media
 • Facebook SIR: 1.358

Sitebezoek
 • BKOR: 25.358 nieuwe gebruikers die de BKOR website bezochten in 2018
 • SIR: 29.873 nieuwe gebruikers die de SIR website bezochten in 2018
Art Office
 • Ingeschreven kunstenaars: 1690
 • Nieuw ingeschreven in 2019: 175
 • O&O aangevraagd / gehonoreerd: 163/42
 • Investeringsbijdragen gehonoreerd: 11
 • Incidentele Bijdrage Buitenland en recidencies gehonoreerd: 105
 • CBK Fonds Kwadraat gehonoreerd: 13
 • Activiteiten Stad gehonoreerd: 25

Sitebezoek
 • 29.219 nieuwe gebruikers die de Art Office website bezochten in 2019
CBK Rotterdam (algemeen)
Sociale Media
 • Facebook: 4.351
 • Instagram: 2.168

Sitebezoek
 • 20.244 nieuwe gebruikers die de CBK R’DAM website bezochten in 2019
 • 1375 abonnees op nieuwsbrief

Educatie deelnemers
 • Primair onderwijs: 1.130
 • Voortgezet onderwijs: 2.190
 • MBO/HBO+WO: 55/940
 • Buitenschools -25: 637
 • Buitenschools +25: 1.270
 • TOTAAL: 6.222

Mediawaarde
 • Totaal (incl. Kunstblock): € 945.233

JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
(na verwerking resultaat)
(x € 1.000) 31/12/2019 31/12/2018
ACTIVA    
Materiële activa 15 24
Financiële activa 50 35
Vlottende activa 1.372 1.727
Vorderingen 142 124
Liquide middelen 1.230 1.603
Totale activa 1.437 1.786
     
PASSIVA    
Eigen Vermogen 695 916
Algemene Reserve 195 336
Bestemmingsfondsen en reserves 500 580
Voorzieningen 29 42
Kortlopende schulden 713 828
Totale passiva 1.437 1.786
Staat van Baten en Lasten 2019
 
(x € 1.000) Jaarverslag 2019 Jaarplan 2019 Jaarverslag 2018
BATEN      
A. Opbrengsten (subtotaal) 121 174 246
B. Bijdragen (subtotaal) 3.207 3.092 3.141
B.3 Subsidie R’dam Cultuurplan 1.453 1.423 1.423
B.4 BKV gelden en Fonds Stadsverfraaiing 1.683 1.649 1.649
B.5 Overige bijdragen uit publieke middelen 71 20 69
Som der baten 3.328 3.266 3.387
       
LASTEN      
C. Beheerslasten (subtotaal) 930 917 872
D. Activiteitslasten (subtotaal) 2.619 2.368 2.553
Som der lasten 3.549 3.285 3.425
Exploitatieresultaat -221 -19 -38
Mutatie bestemmingsfondsen en reserves 79 9 -18
Resultaat na mutatie fondsen -142 -10 -56

COLOFON

Redactie
 • CBK Rotterdam

Teksten
 • CBK Rotterdam

Ontwerp/Ontwikkeling
 • 75B

Fotografie/video

Fotografen: Aad Hoogendoorn, Paul van der Blom, Simon Kentgens, Brand New Guys, Otto Snoek, Rick Messemaker, Lucie Havel, Cihad Caner, Lichun Tseng, e.a.

Videografen: Mirjam Somers & Bas Czerwinski, Marieke van der Lippe, Joey Schut, Uriel Matahelumual, Art Index Rotterdam, Rob van Pelt

Illustraties: Cox Janssens
Coverbeeld
 • Op 23 maart vond de booklaunch Where does culture happen? plaats. Makers uit Rotterdam en Londen lieten daarin hun licht schijnen op de collectieve plekken en momenten waar de cultuur die zij als ‘eigen’ ervaren ontstaat, wordt beleefd en gedeeld. De publicatie werd gepresenteerd in een programma met muziek, film, presentaties en workshops.

  Gesprek met Ishmael Lartey, book launch ‘Where does culture happen?’, TENT x Tate, 23-3-2019. Foto: Aad Hoogendoorn

Raad van Toezicht 2019
 • Karin Arink
 • Tineke Bahlmann (voorzitter)
 • Nicole Maarsen (t/m juni 2019)
 • Paul Tulling
 • Rob de Werd

Met dank aan Gemeente Rotterdam en alle partners met wie wij in 2019 samenwerkten.

Disclaimer
 • Ondanks alle zorg de wij besteedden aan de samenstelling van deze uitgave, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout of omissie in deze uitgave.


cbkrotterdam.nl

© CBK Rotterdam, juli 2020