Z-Files

26/06/2014
23 Brainpark III

Z-Files#3: IT


IT van Marcel Kronenburg in Brainpark III
of: het laatste Rotterdamse kunstwerk in het kader van de percentageregeling

Op donderdag 26 juni vindt de 3e editie plaats van Z-Files, Kunst en de Stad. In dit programma staat de onthulling van Marcel Kronenburg’s IT in Brainpark III te Rotterdam-Oost centraal. Een nieuw kunstwerk is een feestje waard, maar we herdenken met IT ook het einde van de percentageregeling. Met IT wordt een tijdperk afgesloten dat in 1960 begon. Deze editie van Z-Files vindt plaats bij KMPG aan de Fascinatio Boulevard 200 in Brainpark III, aanvang 15.00 uur.

Z-Files blikt terug op een tijdperk
IT werd gerealiseerd in het kader van de zogenaamde percentageregeling, een verordening die in Rotterdam in 1960 werd ingevoerd. Circa één procent van de bouwsom of het grondexploitatiebudget kon worden aangewend ten behoeve van kunst in de openbare ruimte. Dankzij die verordening kon de gemeente een imposante reeks kunstwerken realiseren. Vanuit deze regeling werd reeds in 1989 de beslissing genomen om kunst toe te voegen aan het kantorenpark Brainpark III in Rotterdam-Oost. In 2005 werd de regeling afgeschaft, omdat de terugtredende overheid voor zichzelf geen rol meer zag in de realisering van openbare kunstwerken.

Tijdens het middagprogramma zal Wijnand Galema, architectuurhistoricus, in een korte lezing zijn visie geven op de oude rol van de overheid als hoeder van de kunsten, op de veranderingen die zich met het verstrijken van de 20e eeuw voltrokken, en op de uitdagingen van de 21e eeuw: is het erg dat de overheid zich bezint op haar educatieve en kunstzinnige taken? Moeten we de teloorgang van de percentageregeling betreuren of toejuichen? De onthulling van IT wordt aangegrepen om nog één maal terug te blikken op de periode 1960-2005, toen de percentageregeling nog courant was – niet nostalgisch of gefrustreerd, maar met open vizier.

Kunstenplan voor een nieuwe wijk Brainpark/Fascinatio
Ontwerper Jan Konings kreeg van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam opdracht om met kunst een verbinding tot stand te brengen tussen de wijk Fascinatio en het aangrenzende bedrijvenpark Brainpark III. Dat resulteerde in de visie kunst als infill attraction. Vanuit dat concept werd een reeks kunstopdrachten geformuleerd voor Fascinatio in Capelle aan den IJssel en Brainpark III in Rotterdam. Naast Kronenburg kregen nog drie kunstenaars opdracht om een kunstwerk te maken: Diederik Klomberg (De zonnewijzer, Solisplein), Onno Poiesz (Fragmenten, Solislaan) en Stanislaw Lewkowicz (Eenzame hoek, Ardalaan/Flatuslaan). Jan Konings legt in het middagprogramma uit wat een infil attraction is en hoe we de vier kunstwerken moeten begrijpen.

IT van Marcel Kronenburg: het sluitstuk van Brainpark/Fascinatio
Voor zijn kunstwerk liet Marcel Kronenburg zich inspireren door de DC Comic Swamp Thing – een populaire reeks in het superheldengenre. Het kantoorpark voor hoogwaardige dienstverlening leent zich volgens Kronenburg uitstekend voor het beeld IT: de verbeelding van de ontembare informatietechnologie. In het voorjaar van 2014 werd IT geplaatst in het water aan de Bahialaan. In een gesprek met Tanja Karreman (kunsthistoricus en directeur Nieuw Dakota) licht Marcel Kronenburg op 26 juni de achtergronden van zijn kunstwerk toe.

Lees het artikel ‘Kunst als onmiskenbare schakel in openbare ruimte’ (Kaat, zomer 2010)

Lees ‘Infill Attractions’ van Jan Konings

The Z-Files
IT van Marcel Kronenburg in Brainpark III
(of: het laatste Rotterdamse kunstwerk in het kader van de percentageregeling)
Adres: Fascinatio Boulevard 200
Aanvang: 15.00 uur

Programma:
15.00 Ontvangst met koffie en thee
15.15 Introductie en welkom door Hans Bongartz, voorzitter Stichting Kunstcollectie KPMG / partner KPMG
15.30 Introductie door Siebe Thissen – hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte (BKOR) van het CBK Rotterdam
15.40 Lezing door Wijnand Galema: opkomst en ondergang van de percentageregeling
16.00 Gesprek: Tanja Karreman praat met Jan Konings en Marcel Kronenburg
16.25 Officiële onthulling door oud-wethouder Antoinette Laan
16.45 Afsluitende borrel

Met dank aan KPMG die deze middag optreedt als gastheer