Event

14/08/2021
Online

Junction – Who Gets to be an Artist?


Mourning Ritual & Ceremony: Who Gets to be an Artist?
15:00 -17:30 online (rsvp via e-mail) met Sarafina Paulina Bonita

 

In deze workshop manifesteren we een rouwritueel om de moeilijkheid van exclusiviteit, schaarste en discriminatie aanwezig in onze werkrealiteit uit te drukken. We rouwen om kunstenaars die dat niet mochten – zoals mensen die werden uitgesloten van deelname aan de (gefinancierde) kunstwereld en praktijken die we moesten opgeven of aanpassen aan de dominante norm. We roepen op om een ​​collectief lichaam op te bouwen dat deze kennis kan vasthouden, eren en om deze verliezen kan rouwen. Je hoeft geen kunstenaar te zijn om mee te doen! Deze workshop staat open voor alle lichamen.

De workshop vindt online plaats op 14 augustus van 15:00 -17:30. De interventiedag wordt tijdens de workshop aangekondigd en vindt plaats in de openbare ruimte met veilige afstand en maskers. Hier zullen we een collectief performance ritueel creëren om zo de verliezen te rouwen rondom de structuren die ontoegankelijke ruimtes herbergen voor onze verschillende gemeenschappen. Interventies zijn een collectief instrument om grenzen en wensen van de culturele gemeenschap aan te tonen. Door een kruising van kunst en gelokaliseerd onderzoek centreren we de praktijken en ervaringen van zwarte, inheemse, POC-, queer-, trans- en gehandicaptengemeenschappen binnen de kunsten.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u een e-mail sturen naar: junctionrotterdam@gmail.com

Sarafina Paulina Bonita (die/diens) is een queer, Nederlands-Surinaamse, non-binaire performancekunstenaar die werkt met audio en tekst. Sarafina creëert performances en poëzie vanuit een intersectionele benadering die zich richt op de ervaring van anders-zijn. In diens werk bevragen ze de constructie van gender, het verschil tussen het waargenomen en geconstrueerde vrouwelijkheid en mannelijkheid, evenals de effecten van religie en erfgoed. Die gelooft dat door het maken van kunst belangrijke verhalen worden verteld, gemeenschappen worden verheven en vreugde wordt gedeeld.

 

JUNCTION is een nieuw platform voor Rotterdamse kunstenaars, onderzoekers en culturele werkers. We richten ons op kruisende praktijken op het gebied van antikoloniaal onderzoek en door manifestatie van artistieke interventies die een afspiegeling zijn van het culturele discours van de stad.