logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Florentijn Hofman, Vijf Papieren Bootjes

Historisch Wel en Wee Café – kunst in de openbare ruimte

Lezing/debat: 20/09/2018
Locatie: Witte de With Center for Contemporary Art

Inloop: 17.00 uur,
Programma: 17.30 tot 18.30 uur
Locatie: auditorium Witte de With centrum voor hedendaagse kunst
Witte de Withstraat 50, Rotterdam

Op 20 september vindt een nieuwe editie van het Wel en Wee Café plaats. Deze reeks bijeenkomsten  wordt georganiseerd door het Rotterdams Historisch Genootschap Roterodamum. Deze editie vindt plaats in het auditorium van TENT en Witte de With, aan Witte de Withstraat 50, op donderdag 20 september. Zowel Siebe Thissen (hoofd BKOR) als Marjolijn van der Meijden (projectleider BKOR) leveren een bijdrage aan deze avond.

Siebe Thissen won met Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940 (2016) de Mr. J. Dutilhprijs 2018. In deze geschiedenis van de Rotterdamse standbeelden, monumenten en kunstwerken toont hij hoe de kunst en de stad sinds het bombardement van 1940 veranderden. Maar ook dat beeldend kunstenaars een belangrijke rol speelden in de vormgeving en beleving van de stad. Vóór 1940 was Rotterdam een havenstad met slechts een handjevol standbeelden. Vandaag beschikt de stad over een unieke collectie die meer dan 1000 beelden in de openbare ruimte telt. Voor het Historisch Wel en Wee Café zal Thissen twee beeldverhalen presenteren die in zijn boek niet aan de orde zijn gekomen waaronder Het Picasso-Fiasco (1964).

Het Picasso Fiasco
In 1964 besloot het stadsbestuur – op advies van de jurist en kunstverzamelaar Piet Sanders – een ruim twintig meter hoge betonnen sculptuur van Picasso in het Kralingse Bos te plaatsen, vlakbij de molens, mooi in het groen gesitueerd. Veel Rotterdammers waren verbijsterd. Burgers kwamen in verzet en honderden ingezonden brieven bereikten de kranten. De toon was ongemeen fel: ‘Dynamiet eronder!’ of ‘Beton? Had die Duitse bunkers lekker laten staan’. Pogingen Picasso zélf naar Rotterdam te halen, liepen op niets uit. Plaatselijke kunstenaars spraken smalend van een ‘pseudo-Picasso’. Kranten noemden de kwestie het ‘Picasso-fiasco’. Uiteindelijk resteerde slechts schaamrood en moest Rotterdam genoegen nemen met een aflaat. Siebe Thissen blikt terug op de gebeurtenissen van 1964.

Florentijn Hofman
Daarna volgt een kennismaking met Florentijn Hofman. Zijn kunstwerken sieren wereldwijd de openbare ruimte, denk aan zijn veertien meter hoge bad-eend in Hong Kong of het reusachtige aardvarken in Arnhem. Momenteel werkt Hofman aan een groot kunstwerk voor de Schiedamseweg in Rotterdam. Voor het Historisch Wel en Wee Café toont Hofman een overzicht van zijn werk. Marjolijn van der Meijden (CBK Rotterdam) informeert naar zijn motieven en vraagt hem hoe burgers een kunstwerk in hun armen kunnen sluiten.

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

Bospoldervos, Florentijn Hofman, Schiedamseweg, 2020. Foto: Otto Snoek

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office