logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

The Flexible Artwork

Event: 03/12/2016
Locatie: TENT

Kunstwerken zijn flexibel, ze kunnen in verschillende contexten functioneren en zich opladen met nieuwe betekenissen. Ze zijn niet gebonden aan institutionele kaders zoals musea met hun nadruk op canonvorming of platforms voor hedendaagse kunst waar een focus op experiment en actuele relevantie de boventoon voert. Welke alternatieven zijn er binnen de tentoonstellingspraktijk die een meer flexibele benadering van de presentatie van het kunstwerk uitdragen?

Op zaterdagmiddag 3 december om 13.30 uur gaan kunstenaars en curatoren met elkaar in gesprek over de wijze waarop kunst de kaders van het kunstinstituut kan oprekken en alternatieven kan bieden voor de tentoonstellingspraktijk. De discussie vormt het sluitstuk van The Back Room, een samenwerking tussen TENT en Museum Boijmans Van Beuningen waarin conservator Noor Mertens werk van een oudere generatie kunstenaars presenteert in de context van de actuele programmering van TENT.

Voertaal: Engels
Kaarten: € 3

Kaarten en meer info

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office