logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Symposium | Installing the voice

symposium: 18/05/2019
Locatie: TENT

Keynotes: Michal Grover-Friedlander, Paul Elliman.
Presentaties / presentations: Hannah Bosma, Kris Dittel, Brigitte Felderer, Jelena Novak, Veronika Witte, Katarina Zdjelar.

Het symposium ‘Installing the Voice’ belicht hoe kunstenaars, componisten en performers de relatie tussen stem en lichaam vandaag herdefiniëren. Er is geen ander genre waarin de stem zo essentieel dan opera. Toch was er lang nauwelijks aandacht voor het lichaam dat die zingende stem voortbrengt; het werd gezien als vanzelfsprekend en daardoor over het hoofd gezien. Door de stem, in de context van het muziektheater of een tentoonstelling, in de vorm van een installatie te presenteren, kan ze manifest worden gemaakt, een plek en positie krijgen, en onderwerp worden van analyse en experiment.

Dit event is een samenwerking met Operadagen Rotterdam, en brengt pioniers op gebied van de Voice Studies, Musicologie, Opera Studies en Cultural Studies samen met kunstenaars die het zingende lichaam in hun werk problematiseren.
De gastsprekers belichten verschillende facetten, zoals het ensceneren van de stem, de cultuurgeschiedenis van de stem, het ontstaan van zingende en sprekende machines, de status van de stem in het ‘post-human’ tijdperk, en de relatie tussen stem en macht.

Ter gelegenheid van het symposium publiceren Kris Dittel en Jelena Novak een essay over Post-Opera op de website van TENT.

Voertaal: Engels
Toegang: Gratis, verplicht kaarten reserveren via deze link.
Locatie: TENT, Witte de Withstraat 50 in Rotterdam.

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office