Onthulling

09/09/2017
Noordereiland

Onthulling Stieltjesmonument op 9 september


Voor het eerst in de geschiedenis zal het Stieltjesmonument op het Noordereiland er uitzien zoals het ooit is ontworpen. De plaatsing van het witmarmeren portret-medaillon wordt gezien als de bijzondere finale van de restauratiewerkzaamheden aan het monument. Eilandbewoners vonden in BKOR een partner bij de ontwikkeling van het gebied, samen met gemeente Rotterdam. Zij werkten intensief samen om de kwaliteit van de publieke ruimte met kunst en groen te verbeteren.

BEKIJK HIER HET PROGRAMMA VAN DE ONTHULLING OP ZATERDAG 9 SEPTEMBER

Onthulling
De officiële onthulling van het Stieltjesmonument vindt plaats om 15:30 uur, en wordt gedaan door burgemeester Aboutaleb. Daarna, om 16:00 uur start het programma in Ons Park met o.a. een hapje en een drankje en verschillende tours rondom kunst, erfgoed en groen. Villa Zebra verzorgt deze middag een workshop voor kinderen: Maak je eigen Timmer-beeld.

Met de oplevering van het Stieltjesmonument, op initiatief van Stichting Montmartre aan de Maas, worden ook het Burgemeester Hoffmanplein en Ons Park aan het Heftalud op het Noordereiland onder de aandacht gebracht. Beide locaties ondergingen een make-over – het plein in 2017 en het park in 2015 – in gang gezet door betrokken bewoners. Het monument komt nu prachtig tot zijn recht op het vernieuwde Burgemeester Hoffmanplein, dat op basis van oorspronkelijke ontwerptekeningen is gerealiseerd en een romantische sfeer heeft gekregen. Er zijn rondom de onthulling verschillende activiteiten in Ons Park aan het Heftalud met speciale aandacht voor het in 2015 geplaatste kunstwerk Giraffen van Kees Timmer (1903-1978).

Het Stieltjesmonument
Het Stieltjesmonument werd in 1884 aan het Burgemeester Hoffmanplein op het Noordereiland onthuld. Het beeld van de Duitse architect Eugen Gugel werd ontworpen ter nagedachtenis aan de waterstaatkundige ingenieur Thomas Joannes Stieltjes, die leefde van 1819 tot 1878. Stieltjes wordt gezien als de architect van de aanleg van de havens in Feijenoord ten zuiden van de Nieuwe Maas, die de grote bloei van Rotterdam als havenstad mogelijk maakte, en daarmee ook verantwoordelijk was voor het ontstaan van het Noordereiland. Het originele portretmedaillon van ingenieur Stieltjes werd ontworpen door beeldhouwer Eugène Lacomblé.

Terug naar de oorspronkelijke grandeur
De restauratie van het Stieltjesmonument werd ingezet door Stichting Montmartre aan de Maas, met de bedoeling het monument in zijn oorspronkelijke grandeur te herstellen. Zij zochten samenwerking met de gemeente Rotterdam en de Rijksdienst Monumentenzorg. BKOR – bij CBK Rotterdam verantwoordelijk voor kunst in de openbare ruimte van de wijken – was betrokken bij de restauratie. In 2015 begon men met het verwijderen van rode verflagen van de rode zandstenen zuil, of de naald. Dankzij fondswerving door Montmartre aan de Maas kon in 2015 het originele hekwerk opnieuw vervaardigd worden. Het oorspronkelijke medaillon, in depot bij Museum Boijmans Van Beuningen, is gekopieerd. De versie van wit marmer vervangt het huidige bronzen exemplaar.

Het medaillon: van brons naar marmer
Bij de plaatsing van het oorspronkelijke monument werd een bronzen medaillon ingezet. De bronzen kopie is echter artistiek van een matige kwaliteit, in tegenstelling tot het veel verfijndere wit marmeren origineel. Het origineel werd nooit geplaatst, omdat men dit te kwetsbaar achtte. In 1930 vroegen omwonenden om een opknapbeurt van het monument, en dat gebeurde ook. Ook vroegen zij om plaatsing van het originele medaillon, wat niet gebeurde. 85 jaar later hebben omwonenden eenzelfde verlangen geuit. CBK Rotterdam pakte dit verzoek samen met Museum Boijmans Van Beuningen op. MeestersIn voerde in het depot van het museum een 3D scan van het originele medaillon uit. Een beeldhouwer werkte het portret verder uit. Deze zomer zal als voltooiing van de restauratie eindelijk een marmeren kopie van het medaillon in het monument worden geplaatst.

Meer informatie
• Over het Stieltjesmonument
• Over Ons Park
• Over de Giraffen en Kees Timmer
• Over Open Monumentendag

Betrokken partners en financiering
Werving financiën ten behoeve van het Noordereiland: BVN (de voormalige bewonersvereniging Noordereiland), Stichting Montmarte aan de Maas en Anne Mieke Backer. Historisch onderzoek Noordereiland, Burgermeester Hoffmanplein, Stieltjesmonument: Anne Mieke Backer, Arij de Boode, uitgeverij de HEF. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stadsbeheer financierden de restauratie van de naald, die werd uitgevoerd door MeestersIn. De reconstructie van het hekwerk werd mogelijk gemaakt door Stichting Montmartre aan de Maas, die financiering vond bij de Erasmusstichting, G.Ph. Verhagen-Stichting, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Behoud en Beheer Burgermeester Hoffmanplein, Stichting STOER, Prins Bernard Cultuurfonds en anonieme giften. De kopie van het originele medaillon werd mogelijk gemaakt door CBK Rotterdam, G.Ph. Verhagen-Stichting en Stichting Montmartre aan de Maas. Deze werd vervaardigd door MeestersIn, in overleg met Museum Boijmans Van Beuningen en BKOR.

Met dank aan
Anne Mieke Backer, Ronald van den Bos, Marjo Stenfert Kroese, Ad Oskam, gemeente Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen.