Opening van de groepstentoonstelling Utopian Dreams (22/04/16 - 10/07/16). Foto: Aad Hoogendoorn

Rauw Rotterdam


Rauwheid lijkt onderdeel te zijn van het DNA van Rotterdam. Wat gebeurt er met de rauwheid van Rotterdam als het centrum een ‘stadslounge’ wordt en de rafelranden steeds verder worden teruggedrongen? Wat maakt Rotterdam uniek?

Op donderdag 12 mei om 20.00 uur gaan kunstenaars Joep van Lieshout, Wim Gijzen, en ontwerper Richard Hutten in gesprek met moderator Christine de Baan over het DNA van Rotterdam. De avond vindt plaats in de context van de groepstentoonstelling Utopian Dreams, waarin bijzondere plannen en dromen van kunstenaars voor Rotterdam zijn bijeengebracht door Reyn van der Lugt.

Drie debatten in de context van Utopian Dreams
In drie avonden onderzoekt TENT actuele thema’s over de stad Rotterdam op het scherpst van de snede. Kunstenaars, opiniemakers en denkers buigen zich over de belangrijkste kwesties voor de toekomst van de stad. De events vinden plaats op donderdag 12 mei (Rauw Rotterdam), woensdag 1 juni (Rotterdam en de Rivier) en 22 juni (Superdivers Rotterdam) om 20.00 uur in TENT Rotterdam. De avonden worden georganiseerd in samenwerking met AIR (Architectuur Instituut Rotterdam) en Rotterdam Viert de Stad!

Lees meer