symposiumtentoonstelling

14/11/2019 — 16/11/2019
Frankrijk

In de voetsporen van Pierre Bayle


In het Zuid-Franse plaatsje Carla-Bayle vinden van 14 t/m 16 november een symposium en tentoonstelling plaats waar CBK Rotterdam en een aantal Rotterdamse kunstenaars nauw bij betrokken zijn.

Die betrokkenheid heeft te maken met de band die CBK Rotterdam heeft met de bekende Rotterdamse filosoof Pierre Bayle (1647–1706). Pierre Bayle werd geboren in Carla-Bayle, dat toen nog Carla-le Comte heette, en vluchtte later als Hugenoot naar Rotterdam, waar hij de laatste 25 jaar van zijn leven doorbracht en zijn meesterwerken schreef. Op 2 april 1990 sloten de burgemeesters Bram Peper en Jean-Luc Couret een eeuwige vriendschap – l’amitié eternelle – tussen Rotterdam en dit mooie stadje aan de voet van de Pyreneeën. Sindsdien onderhoudt CBK Rotterdam innige banden met het stadje Carla-Bayle.

Via de beeldende kunst wordt het gedachtegoed van Pierre Bayle bij tijd en wijle gevierd. Dit jaar gebeurt dat met een symposium gewijd aan Pierre Bayle ter ere van het 30-jarige bestaan van het Museé Pierre Bayle in zijn geboorteplaats. CBK Rotterdam draagt bij aan het programma door het organiseren van een tentoonstelling van zes beeldend kunstenaars, uit Nederland en Frankrijk, en schenkt namens de Gemeente Rotterdam een bronzen bank van beeldend kunstenaar Paul Cox, bedoeld voor het centrale plein Place de L’Europe.

Pierre Bayle
Schrijver en wijsgeer Pierre Bayle (1647-1706) heeft als vluchteling een bewogen leven gekend. Zijn vader, een calvinistische dominee, leidde hem op in Carla-le-Comte. Hij bekeerde zich voor korte duur tot het rooms-katholieke geloof om daarna weer terug te keren tot het calvinisme. Als Hugenoot werd hij op uitnodiging van Adriaen Paets in Rotterdam hoogleraar filosofie en geschiedenis. Maar zelfs in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waren Pierre Bayle’s kritische en ruimdenkende geschriften te vooruitstrevend en verontrustend, waardoor hij werd ontslagen als leraar. Pierre Bayle is één van de belangrijkste pre-verlichters en is het meest bekend om zijn publicatie Dictionaire Historique et Critique. In 1697 bracht hij de Dictionaire uit, dat als zijn meesterwerk wordt beschouwd. Het werk is een soort alfabetische encyclopedie van verschillende filosofische en religieuze personen en bewegingen die hij op zeer onorthodoxe wijze presenteert. De Dictionaire was als een geordend woordenboek, waarin kritiek werd geleverd op bestaande theologische en metafysische opvattingen. De eerste druk verscheen in 1697.

Deelnemende kunstenaars:
Maarten Bel (NL), Paul Cox (NL), Lucie Havel (NL), Hipkiss (F), Virginie Loze (F), Lana Mesic (NL), Elena Salah.