Floralien, Biënnale Van België, Floraliënhal, (SMAK), 2019, foto: Michiel De Cleene

tentoonstelling

27/05/2022 — 12/06/2022
TENT

Ilke Gers – Open & Sneller


Met kalklijn-tekeningen op de vloeren van TENT, reageert Ilke Gers op de architectuur, gebruiksgeschiedenis en ritmes van de ruimtes. Ze speelt een spel met beweging en belijning, hoe we ruimtes lezen en ons fysiek verhouden tot de gebouwde omgeving.

De ontworpen omgeving waarin we leven, stelt ons in staat ons door de stad te bewegen, maar fungeert ook als een geformaliseerd script. Maar als dagelijkse gebruikers houden we ons daar niet noodzakelijk aan. We nemen een kortere routes of juist een omweg, dwars door een heg of op zoek naar wat schaduw, en trekken zo sporen voor alternatieve opties. Het is de intuïtieve logica van het olifantenpaadje, ook bekend als ‘Trampfelpad’, ‘desire lines’ of ‘free-will ways’, waarmee vele voeten zich spontaan de publieke ruimte toe-eigenen.

De titel van de tentoonstelling is een quote uit de Rotterdamse publieke ruimte, en verbindt Gers’ lijnenspel met de storm aan sloop- en bouwactiviteit die daar gaande is. Toen de reguliere route naar de fietserstunnel onder Maas lang voor renovatie was afgesloten, ontstonden er allerlei informele paden. Steeds als fietsers zich een nieuw pad baanden, wierp een nieuw hek een blokkade op. Aan dit getouwtrek kwam een eind toen een handgeschreven bord verscheen, en met de boodschap ‘open & sneller’ wees naar een opening verderop. Fervent dagelijks gebruik maakte dit de nieuwe snelste route naar de overkant.

Gers’ lijntekeningen doen denken aan wegmarkering maar ook aan een sportveld, en nodigen je uit om al improviserend je fysieke relatie tot de ruimte waar je bent opnieuw te verkennen.

Events
Op zaterdag 4 juni is er vanaf 15.00 uur een feestelijke opening in de installatie. Je bent van harte welkom, reserveren is niet nodig. Eerder langskomen mag ook. Vanaf vrijdag 27 mei worden de eerste kalklijnen door Gers gezet.