Monument voor de Gastarbeider (2013), Hans van Bentem - foto Max Dereta

Onthulling

10/11/2013
25 Afrikaanderplein, Rotterdam

Monument voor de gastarbeider


Op zondag 10 november vanaf 13.00 wordt het Monument voor de gastarbeider van Hans van Bentem op het Afrikaanderplein in Rotterdam Zuid onthuld. Sinds de ontwikkeling van dit deel van de stad (vanaf eind 19e eeuw) was het een gebied waar arbeidsemigranten neerstreken: aanvankelijk uit onder meer Noord-Brabant en Zeeland en later uit de landen waaruit gastarbeiders werden gecontracteerd: Spanje, Turkije, (voormalig) Joegoslavië, Portugal, Marokko, Griekenland en Italië. Naar aanleiding van de onthulling van dit nieuwe monument op Feijenoord stelde het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam een wandelkaart – ‘Feijenoord Monumentaal’ – samen die zich concentreert op de thema’s arbeid, haven en migratie. Deze kaart wordt eveneens op 10 november gepresenteerd.

Het monument
Het Monument voor de gastarbeider, dat tot stand kwam op initiatief van kinderen van de eerste generatie gastarbeiders, is het enige monument in Nederland waarmee waardering wordt uitgesproken richting de gastarbeiders die in de jaren ’60 naar Nederland kwamen. Enerzijds is het monument bedoeld als dank voor de bijdrage zij in Nederland leverden aan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Anderzijds leeft bij de initiatiefnemers de sterke wens om een periode in de geschiedenis af te sluiten.

Feijenoord Monumentaal
Tijdens de openingceremonie op 10 november wordt de nieuwe wandelkaart Feijenoord Monumentaal uitgereikt met een route door Feijenoord langs verschillende beelden en monumenten rondom het thema arbeid en migratie. Beelden met titels als de Lastdrager, de Dijkwerkers, de Roeiers en Ketelbinkie geven uiting aan de aard van dit roemrijke stadsdeel in Rotterdam Zuid. Het Monument voor de gastarbeider maakt deel uit van deze verzameling monumenten. De kaart werd uitgegeven door het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.

De onthulling
Rondom de onthulling is een uitgebreid programma met diverse optredens, voordrachten en activiteiten. Er zullen verschillende genodigden het woord nemen, waaronder vertegenwoordigers van de zeven nationaliteiten en Europarlementariër Emine Bozkurt. Ook de ambassadeurs van de emigrantenlanden zullen hierbij aanwezig zijn. U bent van harte welkom om getuige te zijn van dit bijzondere moment en deel te nemen aan de feestelijke activiteiten.

Programma:
13.00 – 14.30 uur live muziek | fototentoonstelling | kinderactiviteiten
14.30 – 14.45 uur toespraken | voordracht gedichten | spoken word
14.45 – 15.00 uur officiële onthulling van het monument
15.00 – 16.00 uur live muziek | hapjes/drankjes

Meer informatie

Het monument is geproduceerd door Zuliani kunst en terrazo B.V.