logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Nicola Unger – Transmission – Symmetries in Fate

tentoonstelling: 05/01/2018 - 14/01/2018
Locatie: TENT

Nicola Unger presenteert een video-installatie op het grensvlak van documentaire, animatie en dans rondom genetische en culturele overdracht. In haar performance behandelt Unger het lichaam als ‘container’ van geschiedenissen en van de toekomst van generaties. Wat dragen generaties bewust of onbewust op elkaar over? Hebben we daar zelf controle over? Of zijn wij alleen marionetten van ons DNA?

Transmission – Symmetries in Fate is onderdeel van het levendige publieksprogramma dat parallel aan de groepstentoonstelling Going Back to Forget plaats vindt.

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office