logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Boerenzij

tentoonstelling: 11/10/2019 - 12/01/2020
Locatie: TENT

TENT presenteert Boerenzij, een project van kunstenaar Wapke Feenstra met Rotterdammers over plattelandscultuur. Haar project is een kritiek op de veronderstelde tegenstelling tussen platteland en stad, die de populaire beeldvorming maar ook onze planologie en politiek beheerst. Stad en platteland zijn op vele manieren met elkaar verweven, maar het stedelijk perspectief domineert. Verstedelijking en stedelijke cultuur verbinden we met vooruitgang. Het platteland en de rurale cultuur staan vanuit dat standpunt altijd in de periferie en schaduw van de stad. Feenstra problematiseert deze beeldvorming met projecten op locatie. Haar nieuwste casus is de ‘Boerenzij’ van Rotterdam.

Havenstad Rotterdam is met name gebouwd door mensen van elders, vaak afkomstig van het platteland. Feenstra ging naar hen op zoek, om boerenkennis uit te wisselen en herinneringen op te halen, en daarmee de plattelandsmentaliteit zichtbaar te maken die een onafscheidelijk onderdeel is van de stedelijke ruimte. De tentoonstelling en film die voortkwamen uit deze uitwisseling, vormen een uitnodiging om ons beeld van stad en platteland van nieuwe dimensies te voorzien.

lees meer

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office