tentoonstelling

11/10/2019 — 12/01/2020
TENT

Boerenzij


TENT presenteert Boerenzij, een project van kunstenaar Wapke Feenstra met Rotterdammers over plattelandscultuur. Haar project is een kritiek op de veronderstelde tegenstelling tussen platteland en stad, die de populaire beeldvorming maar ook onze planologie en politiek beheerst. Stad en platteland zijn op vele manieren met elkaar verweven, maar het stedelijk perspectief domineert. Verstedelijking en stedelijke cultuur verbinden we met vooruitgang. Het platteland en de rurale cultuur staan vanuit dat standpunt altijd in de periferie en schaduw van de stad. Feenstra problematiseert deze beeldvorming met projecten op locatie. Haar nieuwste casus is de ‘Boerenzij’ van Rotterdam.

Havenstad Rotterdam is met name gebouwd door mensen van elders, vaak afkomstig van het platteland. Feenstra ging naar hen op zoek, om boerenkennis uit te wisselen en herinneringen op te halen, en daarmee de plattelandsmentaliteit zichtbaar te maken die een onafscheidelijk onderdeel is van de stedelijke ruimte. De tentoonstelling en film die voortkwamen uit deze uitwisseling, vormen een uitnodiging om ons beeld van stad en platteland van nieuwe dimensies te voorzien.

lees meer