Chris Evans, at Rabo Bank Rotterdam for Sculpure International Rotterdam 2014

Onthulling nieuw werk Chris Evans en mini-symposium


“My methods are simple: conversations that are bombastic in their connotations of power and influence dissolve into mute objects, leftovers from these hidden negotiations.” Chris Evans

De sculptuur Portrait of a Recipient as a Door Handle, After a Drawing by an Anonymous Philanthropist van Chris Evans is het resultaat van een gesprek dat Evans had met een anonieme filantroop. De filantroop maakte een tekening die een figuur symboliseert die een schenking ontvangt, nadat hij/zij de angst voor misbruik overwonnen heeft. De kunstenaar heeft deze tekening vervolgens vertaald naar een plastisch model, gereproduceerd en tenslotte verwerkt in de vorm van een deurhendel. De figuur richt de blik zowel naar buiten als naar binnen. De deurhendel is bevestigd aan de entreedeur van de Rabobank aan de Blaak 333 in Rotterdam. Het kunstwerk  is hiermee een standaard voor het in de toekomst mogelijk installeren van identieke deurhendels op entreedeuren van andere banken rond de centrumboulevard.

De entreedeuren van banken kunnen gezien worden als een grenslijn tussen publieke en private belangen. Ze belichamen de gewoonlijk onzichtbare kapitaalstromen binnen een stad. De figuur van de filantroop heeft een tweeledige relatie tot deze kapitaalstromen – enerzijds verwerft hij kapitaal, anderzijds brengt hij kapitaal terug in het publieke domein.

Portrait of a Recipient as a Door Handle,… is onderdeel van een reeks werken van Chris Evans die zijn ontstaan door gesprekken met mensen uit diverse geledingen van de samenleving. Iedere gesprekspartner is gekozen op basis van zijn publieke functie of symbolische rol, bijvoorbeeld de directeuren van een befaamd champagnehuis, een voormalig lid van de Britse Constructivisten, de hoofddirecteur van een farmaceutisch bedrijf in Texas, een Maastrichtse politieagent en, in het geval van het werk in opdracht van SIR, een filantroop. Deze gesprekken resulteren in sculpturen, brieven, tekeningen en filmscripts. Evans wijkt opzettelijk af van de omstandigheden waaronder een werk gewoonlijk wordt geproduceerd, om zo een aantal traditionele fundamenten van de artistieke expressie – zoals auteurschap, intentionaliteit en originaliteit – te ondermijnen.

Chris Evans (Eastrington, Engeland, 1967) woont en werkt in London.

Maandag 3 februari 2014 (19.00 – 21.00 uur)
Tirdad Zolghadr Locatie: Auditorium, Witte de With. WdW Review (wdwreview.org) is Witte de With Center for Contemporary Arts nieuwste publicatie: een online-platform gericht op het informeren van onze immer groeiende actieradius in een tijdperk van constante reformaties, zowel esthetisch, geografisch, economisch, gemeenschappelijk, ecologisch, of zelfs spiritueel. Een sectie van het platform heet ‘Desks’ en neemt de vorm aan van een serie rapportages van een aantal internationale redacties, in Athene, Delhi/Calcutta, Caïro, Moskou, en de nieuwste toevoeging: Jeruzalem, geleid door Tirdad Zolghadr. Hij maakt van de gelegenheid gebruikt om tijdens zijn lezing in het auditorium van Witte de With een aanstaande serie bijdrages aan WdW Review’s Jeruzalem redactie te presenteren.

Programma

16.00 inloop Rabobank Rotterdam, Blaak 333
16.30 welkom directie Rabobank Rotterdam en Ella van Zanten (Artistiek leider Kunstzaken Rabobank Nederland), Dees Linders (hoofd SIR) en Chris Evans

17.00 presentatie ‘Portrait of a Recipient as a Door Handle,…’
17.30 wandeling naar Witte de With
18.00 start symposium
Locatie: Witte de With, Center for Contemporary Art, Witte de Withstraat 50, Rotterdam

Met dank aan: Rabobank Rotterdam