tentoonstelling

16/03/2017
TENT

Opening Julien Grossmann en Giuseppe Licari


Van 16 maart tot 14 mei zijn in TENT twee tentoonstellingen te zien. De simultane solotentoonstellingen Customs and Claims van Julien Grossmann en Schlak van Giuseppe Licari openen op 16 maart om 20:00 uur. Tijdens deze opening zal DJ Love on the Beat plaatjes draaien.



Giuseppe Licari – Schlak
Schlak is het nieuwste hoofdstuk in Giuseppe Licari’s onderzoek naar de relatie tussen mens en natuur. In een van de belangrijkste wingebieden van de Europese staalindustrie verzamelde hij als een geoloog de gesteenten die als restproduct overblijven nadat het ijzer er met 1535˚C is uitgesmolten. Licari toont zijn verzameling slaksteen in combinatie met beelden die tastbaar maken hoe als gevolg van menselijk handelen een heel nieuwe aardlaag is ontstaan. Daarnaast maakte hij foto’s van het postindustriële landschap dat, met vreemde kleuren en heuvels tot wel 50 meter hoog, zowel verontrust als fascineert. Zijn slaksteenverzameling laat zich lezen als een geologisch archief, dat getuigt van de economische en sociale processen die het hedendaagse landschap hebben gevormd.

Julien Grossmann – Customs and Claims
Sculpturale geluidswerken spelen een hoofdrol in deze eerste solotentoonstelling van Julien Grossmann in Nederland. Grossmann put uit geluidsopnames van begin 20ste eeuw tot vandaag, vormt muziekinstrumenten en geluidsapparatuur op ingenieuze wijze om, en legt verrassende verbanden met geschiedenissen van cultuur en globalisering. Grossmann speelt met het vermogen van klanken om, hoe abstract ook, meteen een connotatie met een bepaalde plek en culturele context op te roepen. Hij gebruikt instrumenten die nauw verbonden zijn met geschiedenissen van empowerment en emancipatie, klanken die een cultureel cliché zijn geworden of met nationalistische sentimenten zijn omhuld, en liederen die een muzikale getuigenis vormen van de globalisering. Maar hij manipuleert en vervormt klanken ook, verandert van een instrument de toonsoort en bouwt zijn eigen, beeldende muziekspelers en audiobronnen. Zo maakt hij de associaties en sentimenten die aan bepaalde klanken kleven verwonderlijk of ongemakkelijk, en verbindt hij geluid, als immateriële getuigenis van culturele en economische verhoudingen, aan materie, zoals olie, die de culturele en economische relaties in de wereld in belangrijke mate hebben bepaald.