tentoonstelling

08/02/2018 — 11/02/2018
Deliplein

CBK R’DAM MAAKT MOGELIJK: Fototalent op Rotterdam PHOTO


Tijdens Art Rotterdam Week vindt ook het Rotterdam Photo Festival plaats op het Deliplein, het centrale plein op Katendrecht op loopafstand van het Nederlands Fotomuseum. Het festival toont werk van fotografen met uiteenlopende praktijken en bevat installaties, videowerken en analoog werk. CBK Rotterdam is aanwezig op Rotterdam PHOTO met de tentoonstelling FAKE | TRUTH en selecteerde werk van Annette Kisling, Sandim Mendes en Naomi Modde: kunstenaars met een sterke band met Rotterdam.

Annette Kissling
Annette Kisling

Annette Kisling is fotograaf en woont in Berlijn en Leipzig. In fotoreeksen beschrijft ze haar ervaringen met de architectuur die haar omgeeft. Haar focus ligt daarbij onder andere op de modernistische architectuur van de 20de eeuw. In 2002 en 2003 verbleef Kisling als artist-in-residence een jaar in Rotterdam. Zij stuitte op een rijkgeschakeerde en levendige stad. Tijdens haar werkperiode ontstonden meerdere fotoreeksen die verschillende gebieden binnen Rotterdam portretteren. Jaren later, in 2017, keert Annette Kisling terug naar Rotterdam. De stad was in de tussentijd sterk veranderd. Deze veranderingen worden zichtbaar in de presentatie van Kisling op Rotterdam PHOTO.

Sandim Mendes, Untitled, 2010
Sandim Mendes, Untitled, 2010

In haar fotografische werk onderzoekt Sandim Mendes het concept van identiteit in en tussen culturen. Haar werk concentreert zich op sterke sociale aspecten terwijl ze inspiratie put uit haar directe omgeving en leefomstandigheden. Recent toonde Mendes haar werk in een nieuwe installatie in TENT waarin zij de verhalen reconstrueerde waarmee haar grootvader als verhalenverteller geschiedenissen doorgaf en de toekomst van een leven elders voorzag.

Mendes: “In deze serie werken speel ik met het idee van een fictieve realiteit. Ik laat iets zien wat als iets reëels aangenomen kan worden maar is dat ook zo? Bijvoorbeeld in de zelfportretten series. Ik als maker gebruik mijzelf als model in deze series (behalve Masq en Untitled=kleurenfoto), x op x in een andere gedaante/kledij/gender. Wat hopelijk vragen oproept over wat identiteit precies is, vooral kijkend naar cultuur, gender en stereotypering ervan. En als laatste, voor mij speelt fotografie en zijn bewijskracht en archivale eigenschappen het belangrijkste rol in het creëren van deze fictieve realiteit.”

Jack & Maureen - Naomi Modde
Jack & Maureen – Naomi Modde

Naomi Modde gaat in haar fotografische werk op zoek naar de connectie tussen mensen. In hoeverre voelen we ons verbonden of raken we van elkaar vervreemd? Wat verbindt ons met elkaar of schept juist een afstand? In onze wijk, onze stad, ons land en in de wereld. In verschillende series komt dit thema op uiteenlopende manieren naar voren. In Modde’s meest recente project de Bootbewoners onderzocht ze tijdens het OFF-Blaak project in hoeverre de bewoners van de woonboten in de stadsdriehoek van Rotterdam zich ‘buren’ voelen met de mensen in de nieuwe woontorens. Modde toont tijdens Rotterdam Photo haar analoge fotoserie Zeevlam.

Modde: “Als fotografe hecht ik veel waarde aan de oprechtheid van beeld. Met de documentaire inslag die mijn werk heeft, focus ik op de ‘echte mens’. Wie we zijn in al onze puurheid. Zoals ik iemand aantref in het moment, zo wil ik diegene ook vastleggen en overbrengen aan het publiek. Door met film te werken, krijg ik de kans om dichtbij mijn onderwerp te komen zonder dat het moment verloren gaat. Vaak schrik je mensen af als je ze wilt benaderen met een grote lens. Ze schieten uit hun natuurlijke houding en beginnen te poseren. Met filmrolletjes zijn de mensen die ik portretteer in mijn beleving minder geïntimideerd, waardoor sneller sprake is van een dialoog op gelijk niveau.
Plotseling zijn we geen wildvreemden op het strand meer van elkaar, maar laten ze zichzelf langzaam zien en verwelkomen ze mij voor een fractie van een seconde in hun leven.”

Lees meer over Rotterdam PHOTO