Boekpresentatie

01/06/2016
Het Nieuwe Instituut

Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940


Een nieuw boek, geschreven door Siebe Thissen (hoofd BKOR) over de wederopbouw in Rotterdam en de rol die de kunst daar in speelde. Hoe kwamen De verwoeste stad van Zadkine en de titelloze sculptuur van Naum Gabo naar Rotterdam? En wat betekende de ‘percentageregeling’ voor de stad? Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940 geeft een geschiedenis van de kunst in de openbare ruimte van Rotterdam, en dan vooral vanuit het perspectief van de kunstenaar die invloed wil uitoefenen op de (wederop)bouw, het aanzicht en de uitstraling van de stad. Thissen beschrijft de reuring, de acties, de ambities en de successen die de relatie van de kunst met de stad hebben bepaald.

Cover_CBK_DEF2Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940
Siebe Thissen
2016 / Kunst / Fotografie / Theorie
ISBN: 978-94-90322-62-5
Grafisch vormgever: Studio Minke Themans
Aantal pagina’s: 528
Formaat: 22 x 28 cm
Bindingswijze: Hardcover
Nederlands
Voorwoord: Sjarel Ex
Tekstredactie: Gerda ten Cate
Beeldresearch en beeldredactie: Nienke Post Joop de Jong, Minke Themans
Eindredactie: Eleonoor Jap Sam
Verschijningsdatum: juni 2016

Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van 75 jaar wederopbouw in Rotterdam, het programma CBK Rotterdam viert kunst en de stad, en het onderzoek Inventarisatie & Beoordeling Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte, een opdracht van het College van B en W aan CBK Rotterdam.

Dit boek is op 1 juni te koop tijdens de boekpresentatie en opening van Uproot Rotterdam voor de speciale prijs van € 35. Daarna wordt het boek voor de reguliere prijs van € 37,50 aangeboden op diverse locaties, waaronder de TENT Book Shop (Witte de Withstraat 50). Het boek is ook verkrijgbaar via Jap Sam.

RVDS_Logo_NL_B_05_Jpeg