Gesprekpresentatie

21/07/2019
TENT

Artist talk met Bert Scholten


Bert Scholten is een muzikant-dichter die gebruik maakt van het gezongen woord om verhalen te vertellen. In zijn nieuwe werk Dat speelt hier niet,  in tentoonstelling ‘No You Won’t Be Naming No Buildings after Me’gaat Scholten in op de symbolische lagen en veelheid aan historische verwijzingen die verscholen liggen in feestdagen en vieringen. Hij reflecteert op tradities die door de tijd heen steeds veranderen en nieuwe vormen en betekenissen aannemen. Een terugkerend element dat hij in de Nederlandse tradities traceerde, zijn broden en koeken die tijdens feestdagen en andere belangrijke momenten in het leven worden gebakken en gegeten. Sommige van deze elementen kennen we alleen nog in de vorm van uitdrukkingen (zoals ‘de benen nemen’ of ‘gebakken zitten’), andere kennen we als ondergeschikt onderdeel van nationale feestdagen (taaitaaipoppen) of alleen nog in hun vorm (gevlochten brood). Scholten geeft inzicht in vergeten gebruiken en obscure vertellingen die hij hier samenbrengt in een muziekalbum over de transities van tradities. Net als bij de vieringen zelf vaak het geval is, hebben zijn teksten een toon van hoon en spot. In relatie tot zijn bijdrage aan de tentoonstelling, zal Bert Scholten een performance verzorgen die een extra element toevoegt aan de presentatie.

Reserveer je ticket hier.