logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Artist talk met Bert Scholten

Gesprek, presentatie: 21/07/2019
Locatie: TENT

Bert Scholten is een muzikant-dichter die gebruik maakt van het gezongen woord om verhalen te vertellen. In zijn nieuwe werk Dat speelt hier niet,  in tentoonstelling ‘No You Won’t Be Naming No Buildings after Me’gaat Scholten in op de symbolische lagen en veelheid aan historische verwijzingen die verscholen liggen in feestdagen en vieringen. Hij reflecteert op tradities die door de tijd heen steeds veranderen en nieuwe vormen en betekenissen aannemen. Een terugkerend element dat hij in de Nederlandse tradities traceerde, zijn broden en koeken die tijdens feestdagen en andere belangrijke momenten in het leven worden gebakken en gegeten. Sommige van deze elementen kennen we alleen nog in de vorm van uitdrukkingen (zoals ‘de benen nemen’ of ‘gebakken zitten’), andere kennen we als ondergeschikt onderdeel van nationale feestdagen (taaitaaipoppen) of alleen nog in hun vorm (gevlochten brood). Scholten geeft inzicht in vergeten gebruiken en obscure vertellingen die hij hier samenbrengt in een muziekalbum over de transities van tradities. Net als bij de vieringen zelf vaak het geval is, hebben zijn teksten een toon van hoon en spot. In relatie tot zijn bijdrage aan de tentoonstelling, zal Bert Scholten een performance verzorgen die een extra element toevoegt aan de presentatie.

Reserveer je ticket hier.

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office