tentoonstelling

23/10/2019
TestSite Meent

Artificiality: A Natural Occurrence


Naarmate digitale technologieën meer integraal worden in ons leven, wordt de manier waarop we onderscheid maken tussen ‘natuur’ en ‘kunstmatigheid’ minder binair. De tentoonstelling van TestSite Meent onderzoekt het concept van ‘next nature’, zowel vanuit antropologisch als vanuit machinaal oogpunt.

De tentoonstellingen staan niet vast. Werk zal worden toegevoegd of evolueren tijdens de tentoonstelling.

Huidige kunstenaars:
Jeanine Verloop
Sanne Schilder
Caio Vt
Jeroen Rijnart
Jochem Walboomers
Lynn Somers

Meer info