logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Artificiality: A Natural Occurrence

tentoonstelling: 23/10/2019
Locatie: TestSite Meent

Naarmate digitale technologieën meer integraal worden in ons leven, wordt de manier waarop we onderscheid maken tussen ‘natuur’ en ‘kunstmatigheid’ minder binair. De tentoonstelling van TestSite Meent onderzoekt het concept van ‘next nature’, zowel vanuit antropologisch als vanuit machinaal oogpunt.

De tentoonstellingen staan niet vast. Werk zal worden toegevoegd of evolueren tijdens de tentoonstelling.

Huidige kunstenaars:
Jeanine Verloop
Sanne Schilder
Caio Vt
Jeroen Rijnart
Jochem Walboomers
Lynn Somers

Meer info

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office