tentoonstelling

06/07/2017 — 09/07/2017
TENT

Act Otherwise


TENT welcomes het Piet Zwart Instituut met  de eindexamententoonstelling van de Master of Education in Arts. Onder de titel Act Otherwise wordt het onderzoek en eindexamenwerk van zeven studenten getoond, met zeven uiteenlopende benaderingen van hedendaagse kwesties die spelen op het gebied van educatie.

Samen benaderen zij de vraag: How to Act Otherwise? (Hoe anders te handelen?). De projecten zijn onderling verbonden of refereren aan elkaar en illustreren zo het onderzoek van een learning community, waarin studenten samen de mogelijkheden van alternatieve benaderingen en zienswijzen verkennen. De presentatie werpt licht op de verschillende contexten, sociale en pedagogische aspecten, en actuele uitdagingen binnen het kunstonderwijs waar de studenten middenin staan.
lees meer