logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Tijdelijke financieringsregeling

CBK Rotterdam komt met een nieuwe tijdelijke financieringsregeling voor beeldend kunstenaars in Rotterdam. De regeling is bedoeld om beeldend kunstenaars in deze moeilijke tijden beter en makkelijker te kunnen ondersteunen bij projecten en is toegankelijk voor beeldend kunstenaars die zijn ingeschreven bij CBK Rotterdam.

Met de nieuwe financieringsregeling, de Tijdelijke Werkbijdrage Productie, Presentatie en Research, wil CBK Rotterdam beeldend kunstenaars van wie de beroepspraktijk – bijvoorbeeld door het afgelasten van tentoonstellingen, beurzen, opdrachten en dergelijke – serieuze schade oploopt, een bescheiden impuls geven om door deze onzekere periode te komen.

Ove Lucas, directeur CBK Rotterdam: “We werken sinds enkele weken aan deze regeling, maar nu duidelijk is dat de oproep om sociale terughoudendheid te betrachten wordt gecontinueerd tot 20 mei, met alle consequenties van dien, wordt het des te urgenter om waar mogelijk en noodzakelijk de beeldend kunstenaars in de stad iets te bieden.”

De Tijdelijke Werkbijdrage Productie, Presentatie en Research (PPR) wordt gefinancierd uit het resterende budget van een bijdrage die bedoeld was voor internationale reiskosten voor kunstenaars. Dit was echter niet genoeg om veel Rotterdamse kunstenaars een duw in de rug te kunnen geven. Daarom is besloten om de tweede ronde van de zogenoemde regeling Onderzoek- en Ontwikkeling (een regeling voor beeldend kunstenaars die CBK Rotterdam in opdracht van de gemeente Rotterdam uitvoert), die in juni zou plaatsvinden te schrappen. Dit budget is overgeheveld naar de nieuwe tijdelijke regeling. Voorts wordt het budget aangevuld met geld uit de begroting dat bestemd is voor activiteiten van Beeldende Kunst en Openbare Ruimte (BKOR) en TENT, beide programma’s van CBK Rotterdam. Daarnaast draagt Kunstuitleen Rotterdam ook bij aan het beschikbare budget.

Het totale beschikbare budget is 250.000 euro. Per gehonoreerde aanvraag is een financiering van 750, 1.500 of 3.000 euro mogelijk t.b.v. het kunstenaarshonorarium. Behalve een projectvoorstel is het ook mogelijk om een kunstwerk aan te dragen voor de Kunstuitleen. De maximale vergoeding daarvoor bedraagt 1.500 euro.

Het gaat om een eenmalige werkbijdrage voor kunst en kunstactiviteiten. CBK Rotterdam kiest er niet voor om aanvragers te dwingen speciaal een voorstel met als onderwerp (oplossingen voor) de coronacrisis te doen. Uiteraard mag dat wel.

Vanaf donderdag 30 april kunnen bij het CBK Rotterdam ingeschreven beeldend kunstenaars via rotterdamsekunstenaars.nl aanvragen voor deze tijdelijke regeling doen.

Iedere week worden maximaal 15 aanvragen behandeld. CBK Rotterdam probeert de afhandeling van aanvragen binnen 5 werkdagen na ontvangst af te ronden op volgorde van ontvangst van de aanvragen en daarna voor een snelle betaling te zorgen.

Het zal helaas niet mogelijk om alle 1.635 bij CBK Rotterdam ingeschreven kunstenaars te helpen. Ove Lucas: “(…) dat is niet mogelijk en ik zie het ook niet als belangrijkste uitgangspunt. Ik hoop echter dat we hiermee kunstenaars kunnen helpen, die het écht op dit moment nodig hebben, kunstenaars die nu echt in een precaire situatie zijn geraakt, jong en oud.”

Vanaf donderdag is er meer informatie te vinden op rotterdamsekunstenaars.nl/ppr

Publicatiedatum: 29/04/2020

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

Bospoldervos, Florentijn Hofman, Schiedamseweg, 2020. Foto: Otto Snoek

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office