logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Hadrien Gerenton, The Savage Detectives
Hadrien Gerenton, The Savage Detectives

O&O gehonoreerd 1e ronde 2020

In de eerste ronde van de O&O-regeling van 2020 zijn 13 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 122.991. Er waren in totaal 57 aanvragen voor een bedrag van € 487.387. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

De gehonoreerde kunstenaars zijn: Priscila Fernandes, Gabriel Fontana, Hadrien Gerenton, Merve Kiliçer, Alice Ladenburg, Giuseppe Licari, Gwen Stok, Bert Scholten, Elisa Strinna, Isabelle Sully, Daniel Tuorney, Louis van der Waal, Rosalie Wammes.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Priscila Fernandes
Een onderzoeksperiode waarin speculatieve kunstgeschiedenis beschreven wordt in relatie tot de  ontwikkeling van de vrijetijdscultuur en haar invloed op de opkomst van Abstract Painting.

Gabriel Fontana
De ontwikkeling van een nieuwe sport met middelen waarbij stem, geluid en de verschillende manieren van luisteren wordt ingezet om te kunnen laten zien hoe kracht via (stem)geluid binnen de sport kan worden ingezet.

Hadrien Gerenton
Een onderzoek naar de geologische karakteristieken van de woestijn en op welke manier deze door de mens worden toegepast.

Merve Kiliçer
Een onderzoek naar de obstakels, beperkingen en taboes waar vrouwen die zowel kunstenaars als moeders willen zijn, al dan niet tegen aan lopen.

Alice Ladenburg
Het samenstellen van een alternatieve gids van Rotterdam voor toeristen en inwoners, met tien bijzondere bomen als uitgangspunt.

Giuseppe Licari
Een onderzoeksproject naar het gebruik van vervuilde aarde als keramische beglazing in navolging van het eerdere werk Terra Moderna.

Gwen Stok
Een onderzoek naar en uitwerking van de verschillende mogelijkheden en technieken van transmediale beeldvertelling.

Bert Scholten
Een onderzoek naar nieuwe (presentatie)vormen naar aanleiding van een eerder gemaakte installatie en muziekalbum uit 2019.

Elisa Strinna
Een onderzoek waarin de gedeelde wereldwijde zorg voor de diepgaande ecologische en sociale problemen die de aarde ervaart, wordt behandeld.

Isabelle Sully
Een onderzoek naar de specifieke taal van administratie en de bijbehorende instrumenten, geïnspireerd op de romanserie Het Bureau.

Daniel Tuomey
Een onderzoek waarin bestaande tekeningen tot leven worden gebracht door middel van animatie.

Louis Baptiste van der Waal
Een onderzoek naar hoe de kunstenaar een ander in beweging kan zetten door middel van performance kunst.

Rosalie Wammes
Een residentie in Chili dat vooraf gaat aan een onderzoek waarin wordt onderzocht op welke manier ruimte en tijd in een lichamelijke ervaring teweeg kan worden gebracht in een abstracte tuin

Publicatiedatum: 14/04/2020

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

Bospoldervos, Florentijn Hofman, Schiedamseweg, 2020. Foto: Otto Snoek

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office